WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Лист Міністерства фінансів України (метод.поради) - Реферат

Лист Міністерства фінансів України (метод.поради) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 23.02.2000 р. N 18-432
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, надсилаються для використання та забезпечення підвідомчих підприємств та організацій Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами й організаціями показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році.
Заступник Міністра А. Литвин
Додаток
до листа Міністерства фінансів України
від 23.02.2000 р. N 18-432
Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами й організаціями показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році
N
з/п Сальдо на кінець 1999 року (графа 4) Балансу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17.11.99 р. N 282 Сальдо на початок 2000 року (графа 3) Балансу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87
Назва статті Код
рядка Код
рядка Назва статті
1 2 3 4 5
АКТИВ
Основні засоби: Основні засоби:
1. залишкова вартість 010 030 залишкова вартість (визначається як різниця між значеннями рядків 031 і 032)
2. знос (02) 011 032 знос
3. первісна вартість (01) 012 031 первісна вартість
Нематеріальні активи: Нематеріальні активи:
4. залишкова вартість 020 010 залишкова вартість
5. знос (02) 021 012 знос
6. первісна вартість (04) 022 011 первісна вартість
7. Незавершені капітальні вкладення (інвестиції) (33, 35, 61) 030 020 Незавершене будівництво
8. Устаткування (07) 035 020 Незавершене будівництво (у частині вартості обладнання до встановлення)
100 виробничі запаси (у частині вартості матеріалів, конструкцій та деталей, які обліковувалися на рахунку 07 "Будівельні матеріали й обладнання до встановлення")
9. Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58) 040 045 Інші довгострокові фінансові інвестиції
10. Майно в оренді (11) 050 050 Довгострокова дебіторська заборгованість (крім сальдо субрахунка 4 "Орендний кредит" -у частині поточної заборгованості і сальдо субрахунка 3 "Оборотні фонди до викупу" рахунка 11 "Майно в оренді")
210 Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині, що не включена до рядка 050)
11. Інші необоротні активи 060 050 Довгострокова дебіторська заборгованість
12. Виробничі запаси (05, 06, 08, 10) 080 100 виробничі запаси
13. Тварини на вирощуванні та відгодівлі (09) 090 110 тварини на вирощуванні та відгодівлі
Малоцінні та швидкозношувані предмети:
14. залишкова вартість 100 Х
15. знос (13) 101 032 знос основних засобів (у частині зносу, що відноситься до спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань, інвентарної тари, тимчасових (нетитульних) споруд, предметів прокату)
16. первісна вартість (12) 102 031 первісна вартість основних засобів (у частині вартості спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань, інвентарної тари і тимчасових (нетитульних) споруд)
100 виробничі запаси (у частині вартості інших малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі, що не включена до рядка 031)
350 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині залишкової вартості, як різниці між первісною вартістю і сумою зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації, що не включені до рядків 031 і 100 - із знаком "-")
17. Незавершене виробництво (03, 20, 21, 23, 29, 30, 36, 43, 44) 110 120 незавершене виробництво (крім сальдо рахунка обліку розрахунків за виконані етапи за незвершеними роботами, сальдо рахунків обліку позавиробничих витрат та витрат обігу)
210 Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині сальдо рахунка обліку розрахунків за виконані етапи за незавершеними роботами)
350 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині сальдо рахунків позавиробничих витрат та витрат обігу - із знаком "-")
18. Транспортні послуги за неоформленими реєстрами 111 120 незавершене виробництво
19. Витрати майбутніх періодів (31) 120 270 Витрати майбутніх періодів
20. Готова продукція (40) 130 130 готова продукція
Товари:
21. купівельна вартість (41) 140 140 товари (без вартості предметів прокату)
031 первісна вартість основних засобів (у частині вартості предметів прокату)
22. товарні надбавки (42) 141 350 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині сальдо субрахунка 4 "Валютна маржа" рахунка 42 "Товарні надбавки" - із знаком "+" або "-" відповідно)
23. продажна вартість (41) 142 Х
24. Товари відвантажені, не сплачені у строк (45) 160 250 Інші оборотні активи
Дебіторська
заборгованість: Дебіторська
заборгованість:
25. Х 160 чиста реалізаційна вартість (визначається як різниця між значеннями рядків 161 і 162)
26. за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76) 170 161 первісна вартість
27. за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (62,76) 180 161 первісна вартість
28. резерв сумнівних боргів (88) 185 162 резерв сумнівних боргів
29. з векселів одержаних (59) 190 150 Векселі одержані
30. з податкових розрахунків (67) 195 250 Інші оборотні активи
31. з бюджетом (68) 200 170 з бюджетом
32. з персоналом за іншими операціями (73) 210 050 Довгострокова дебіторська заборгованість (у частині довгострокової дебіторської заборгованості персоналу)
210 Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині поточної дебіторської заборгованості персоналу)
33. з авансів виданих (61) 220 180 за виданими авансами
34. з дочірніми підприємствами (78) 230 200 із внутрішніх розрахунків
35. 3 іншими

 
 

Цікаве

Загрузка...