WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний розпис. Бюджетна класифікація - Реферат

Бюджетний розпис. Бюджетна класифікація - Реферат

визначати мету і завдання окремого головного розпорядника і давати можливість розробити показники виміру очікуваного результату в процесі її реалізації. При цьому сама назва бюджетної програми повинна окреслювати напрями витрачання бюджетних коштів. Наприклад, програма "Підготовка кадрів для агропромислового комплексу у вищих навчальних закладах" належить до однієї функції - "Освіта" та підфункції "Вища освіта", а її назва розкриває основний зміст заходу (програми).
Структура коду програмної класифікації має такий вигляд:
1) І частина коду (перша, друга і третя цифри коду) визначає головного розпорядника (відповідний код діючої відомчої класифікації видатків державного бюджету);
2) II частина коду (четверта цифра коду) вказує на відповідальних виконавців у системі головного розпорядника (якщо відповідальним виконавцем є безпосередньо структурний підрозділ центрального апарату головного розпорядника, такою частиною коду є цифра "1", щодо всіх інших відповідальних виконавців використовуються цифри від "2" до "9");
3) III частина коду (п'ята і шоста цифри коду) - показує бюджетну програму в межах одного відповідального виконавця. Якщо програма пов'язана з утриманням апаратів органів державної влади, ця частина коду визначається цифрами "01", усі інші - "02", "03", "04" і далі в межах одного відповідального виконавця;
4) IV частина коду (сьома цифра коду) - це напрям діяльності в межах бюджетної програми (код визначається цифрами від "1" до "9").
Обов'язковою умовою є віднесення коду конкретної бюджетної програми до відповідного коду нової функціональної класифікації, що забезпечить можливість автоматичного групування показників бюджетних програм за функціональною класифікацією.
3. Класифікація кредитування бюджету:
Класифікація кредитування деталізує надання кредитів з бюджету та їх повернення. ІРаніше такі операціївідображалися за економічною класифікацією видатків бюджету як "кредитування за вирахуванням погашення". Однак у 2003 р. до бюджетної класифікації було внесено відповідні зміни (та підготовлено ряд змін до Бюджетного кодексу України). Це пов'язано з тим, що за своєю економічною сутністю надання кредитів не відноситься до категорії видатків бюджету, оскільки кредитування не є безповоротним платежем для отримувачів коштів, як видатки бюджету. Надання кредиту відбувається на умовах строковості, платності та поверненості, тому економічний зміст таких операцій не відповідає суті поняття видатків з бюджету. Більше того, ці кошти при поверненні до державного бюджету через встановлені відповідною угодою терміни можуть бути і далі спрямовані на кредитування цієї самої програми або на інші бюджетні програми.
Тому, з метою більш прозорого відображення цих операцій та чіткого їх визначення, у Законі України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" надання з бюджету та повернення до бюджету кредитів відображаються в окремому додатку № 4 до Закону, а не за економічною класифікацією видатків бюджету "Кредитування з вирахуванням погашення", як у минулі роки.
У бюджетні запити на 2004 р. було внесено зміни, згідно з якими кожна бюджетна програма деталізується лише за одним видом класифікації: або економічною, або класифікацією кредитування. Крім того, всі бюджетні програми, у тому числі й ті, що передбачають надання та повернення кредитів до бюджету, обов'язково відносяться до відповідного коду функціональної класифікації державного бюджету, що дає змогу групувати їх за напрямами спрямування коштів відповідно до функцій держави.
Упроваджена методологія робить відображення бюджетних програм прозорим і зрозумілим не тільки за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомчою класифікацією), а й за типом проведених операцій, що відповідає принципам програмно-цільового методу, викладеним у Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі України, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р. № 538.
4. Класифікація фінансування бюджету:
Класифікація фінансування бюджету відбиває джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками (до цієї категорії належать платежі з погашення основної суми боргу).
Класифікація фінансування бюджету здійснюється за такими ознаками:
а) фінансування за типом кредитора - за категоріями кредиторів або власників боргових зобов'язань;
б) фінансування за типом боргового зобов'язання - за засобами, що використовуються для фінансування дефіциту або про-фіциту.
5. Класифікація боргу:
Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування.
Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.
Список використаної літератури:
1. Арутюнов В. X., КірикД. ТІ., Мішин В. М. Логіка. 144 с. Береза А. М. та ін. Електронна комерція. 326 с.
2. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем. Вид. 2-ге, перероб. і дон. 214с.
3. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств. 628 с.
4. Бойко Н. А. Економічна і соціальна географія. Рос. мовою. 239 с.
5. Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу "Економічний аналіз". 232 с. Бондар М.І. Аудит в АПК. 188 с.
6. Боярська 3. І. Міжнародне комерційне право. 143 с.
7. Брусіловський Б. Я. Інформатика інвестування. 497 с.
8. Валєєв К. Г.,Джалладова І. А. Вища математика. Ч. II. 451 с.
9. Валютні операції / За ред. Л. П. Петрашко. 144 с.
10. Васильков В.Г. Організація виробництва. 524 с.
11. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі. 446 с.
12. Верба В. А., Решетняк Г. І. Організація консалтингової діяльності. 244 с.
13. Власоеа А. М., СавчукЛ. М., Савінова В. Б. Організаційна поведінка. 96 с.
14. Войчак А. В, Павленко А. Ф. Маркетинг. 246 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...