WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний аудит - Реферат

Бюджетний аудит - Реферат

аналітичних даних. Усі вони мають відповідати вимогам вірогідності, повноти, професіоналізму, об'єктивності. У правилах аудиту наголошується на тому, що аудитори мають бути вельми пильними на випадок можливих зловживань, незаконних дій, обману. У разі їх виявлення здійснюється посилений аудит відповідних установ, програм і операцій.
На завершальному етапі комплексного аудиту з'ясовується головне питання - чи досягнуті намічені результати діяльності (програми) найбільш ефективним способом. З цією метою аудитор мусить здійснити таке: оцінити відомчі критерії і методи вимірювання ефективності діяльності та виконання програм, розроблені й використовувані адміністрацією організації, що перевіряються; визначити відповідність досягнутих результатів поставленим цілям; з'ясувати причини недоліків у роботі.
Складання акта, його зміст, оформлення й реалізація матеріалів бюджетного аудиту регламентується чіткими правилами.
По-перше, копії акта надсилаються всім посадовим особам, яких можуть стосуватися результати проведеного аудиту: законодавчим і урядовим органам, фінансовим установам, громадським організаціям. Узагалі контрольні матеріали доступні всім, якщо це не обмежено міркуваннями державної таємниці чи передбаченої законом відомчої конфіденційності. З метою якнайскорішої реалізації результатів аудиту його матеріали оперативно доводяться до відповідних служб не тільки в чітко обумовлені терміни, а й, якщо це необхідно, і в процесі самого аудиту для своєчасного вжиття заходів. Отже, необхідна інформація надходить до зацікавлених осіб у належний час.
По-друге, особливі умови стосуються текстового відтворення проведеної аудиторської роботи. Крім того, що акт має бути стислим і ясним, він має точно окреслювати коло перевірених і не-перевірених питань. Констатація виявлених недоліків повинна супроводжуватись пропозицією способів їх усунення.
По-третє, об'єктивність аудиту передбачає, що виявлені недоліки не слід перебільшувати, позитивні і негативні результати мають бути збалансованими. Рекомендується більше уваги приділяти удосконаленню роботи, а не висвітленню допущених помилок. Понад усе в матеріалах аудиту мають домінувати питання підвищення ефективності використовуваної сукупності засобів (стратегій, ресурсів, коштів, процедур), за допомогою яких відомства виконують свої функції та реалізують програми. Якщо аудитори неспроможні дати вичерпних оцінок і рекомендацій щодо окремих питань, вони мають пояснити причини та вказати на додаткові дії, необхідні длязавершення аудиту.
По-четверте, матеріали аудиту не повинні ігнорувати позицію адміністрації установи чи програми, які перевіряються, що має бути відображено в акті.
У цьому зв'язку американський економіст Брус Сміт так коментує аудиторські функції ГАО: "Головне контрольно-ревізійне управління - агентство, яке покликане надавати органам виконавчої влади допомогу в перспективному плануванні, визначенні політики, розробленні й реалізації програм, розвитку належної системи бюджетного менеджменту, а не критикувати минуле, прискіпуватися до виправдувальних документів та служити дріб'язковим стражем копійок у суспільній кишені".
У підсумку зазначимо, що бюджетний аудит у широкому значенні інтерпретується як засіб контролю та управління грошовими потоками і операціями державних відомств. Американська аудиторська практика увібрала в себе досягнення й досвід аудиту та менеджменту на внутрішньофірмовому рівні, як і надбання та прийоми бухгалтерського обліку, конкретної економіки, фінансових, юридичних, соціологічних, політичних і психологічних наук. Крім рутинних функцій з перевірки законності та формальних правил здійснюваних фінансових операцій, аудит зосереджується на забезпеченні ефективності та результативності державних структур і фінансованих за рахунок бюджетних коштів програм. Завдяки бюджетному аудиту визначаються такі ключові характеристики функціонування установ і організацій державного сектору, як легітимність і доцільність діяльності, міра досягнення поставлених цілей, оптимальне співвідношення витрат і вигід.
Отже, фінансове рахівництво і фінансовий контроль, операційним інструментом яких є бюджетний аудит, - продукт віками відточуваного і постійно удосконалюваного мистецтва, їх призначення полягає у висвітленні стану фінансів і державного господарювання, в оберіганні бюджетних коштів і власності держави, у захисті національних інтересів та реалізації політики фінансово-економічної безпеки. У провідних країнах світу бюджетний аудит є дійовим і ефективним знаряддям забезпечення економічно мотивованого й етично орієнтованого державного фінансового порядку.
Список використаної літератури
1. Андрущенко В. Камералістика: витоки фіскально-адміністративної науки // Вісник податкової служби України. - 2003. - Квітень- травень. - С. 46-53.
2. Андрущенко В. Л. Фінансова думка заходу в XX столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). - Львів: Каменяр, 2000. - 302 с.
3. Бентом Й. Избр. соч.: Пер. с англ. - СПб., 1867. - С. 321.
4. Бессон 3. Бюджетньїй контроль во Франции й заграницей: Пер. с франц. - СПб., 1901.
5. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки: Пер. з нім. / Передмова і наук, редагування. В. М. Фе-досова. - К.: Либідь, 2000. - 654 с.
6. Бруно С. Фрай, Райнер Айхенбергер. По той бік територіальної монополії держави: федералізм за допомогою РОСІ // Ринок цінних паперів України. - 2001. - № 2-3. - С. 7, 9.
7. Бюджетна система України: Навч. посіб. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид, В. Г. Дем'янишин та ін. - К.: НІОС, 2000. - 400 с.
8. Вагнер А. О научном мьішлении й популяризации в науке: Пер. с нем. - СПб., 1900. - С. 4.
9. Василик О. Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС, 2002. - 608 с.
10. Германчук П. К., Стефанюк І. Б., Рубан Н. І., Александров В. Т., Назарчук О. І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. - К.: НВП "АВТ", 2004. - 424 с.
11. Годме П. М. Финансовое право: Пер. с франц. - М.: Прогресе, 1978.
12. Добриловський М. Основи фінансової науки: Курс лекцій. - Подебради: Українська господарська академія в ЧСР, 1934.
13. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. - К.: Наук, думка, 1999. - 303 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...