WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний аудит - Реферат

Бюджетний аудит - Реферат

влади над адміністративно-бюрократичним апаратом з погляду законності, ефективності, доцільності його функціонування у сфері державних фінансів. Образно кажучи, служба головного аудитора - "сторожовий пес" державної казни. Проте незалежний статус підпорядкованого парламенту державного діяча має лише сам головний аудитор, інші функціонери аудиту - звичайні державні службовці.
Державне казначейство виконує контрольні функції в ролі головного радника кабінету міністрів із питань пріоритетних програм і проектів, ефективного використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, а також установлює стандарти фінансової звітності, розробляє інструктивне та методичне забезпечення, здійснює контроль за безпосереднім виконанням бюджету й окремих програм.
Отже, у Канаді бюджетний контроль у цілому побудований за класичною схемою демократичної правової держави: контроль законодавчого корпусу, адміністративний контроль фінансового відомства, контроль спеціалізованого державного органу. У результаті створена замкнута контрольна система, що охоплює програмування як метод визначення пріоритетів і попередній контроль за напрямами витрачання бюджетних коштів, контроль у процесі приймання (розгляду і затвердження) бюджетів і фінансових програм,аудиторську перевірку виконання.
Попри серйозні заходи щодо вдосконалення контролю над державними фінансами, здійсненими в XX ст., ефективність бюджетного аудиту в державному секторі, за визнанням західних спеціалістів, все ще залишається нижчою, ніж у приватному секторі. На те є вагомі причини. Адже у сфері господарсько-комерційної діяльності діють такі могутні засоби аудиту, як баланс, рахунок прибутків і збитків, моніторинг виручки та інших фінансових потоків, яких немає в державних установах. Фінансовий стан компанії перебуває під пильним наглядом акціонерів, вони мають змогу критично оцінювати прибутковість інвестицій, напрями розвитку тощо. Навіть на індивідуальному рівні будь-які значні витрати коштів потрапляють у поле зору кредитних агентств, залежать від банків, менеджери яких у разі необхідності надають кваліфіковану професійну допомогу. Не кредитуючи в сумнівних випадках, банк, по суті, робить послугу потенційному боржникові. Можливості аудиту державних організацій значно нижчі, тут критерії ефективності менш чіткі, відсутні такі заінтересовані учасники, як акціонери і кредитори. Тому якість складання бюджетів і кошторисів (бюджетування) й аудиту в державному секторі об'єктивно нижча, ніж у приватному. Передбачення державних доходів і видатків бувають помилковими: нерідко ті чи інші фінансові заходи не мають належного економічного обґрунтування, а здійснюються з політичних міркувань. Щоправда, масштаби цих проблем у різних країнах неоднакові. Наприклад, у США бюджетні призначення більш прозорі для перевірок, ніж у Великій Британії, де уряд передає бюджет на розгляд у парламент частинами і в різний час, що утруднює контроль.
Крім аудиту, засобами перевірки бюджетно-фіскальної інформації на предмет її адекватності фінансовому стану і потребам держави є розрахунок макроекономічних прогнозів, а також перевірка достовірності фінансової статистики.
Аудит бюджетних установ і програму США
Як уже згадувалося, вищим контрольним органом і організаційно-методичним центром усієї системи фінансового контролю взагалі і бюджетного зокрема в Сполучених Штатах Америки є Головне контрольно-ревізійне управління - ГАО. ГАО було створене в 1921 р., перейнявши функції Контрольного управління міністерства фінансів, але вже у підпорядкуванні конгресу. Отже, ГАО - установа представницької законодавчої влади. За усталеною практикою керівник ГАО (генеральний контролер США) доповідає про результати контрольної роботи в конгресі чи його комітеті до 200 разів на рік.
Крім ГАО, контрольними функціями наділені Бюро внутрішніх доходів міністерства фінансів, Агентство армійського контролю міністерства оборони, інші відомчі контрольні установи на федеральному рівні, а також контрольні структури штатних І місцевих органів самоврядування. Увага названих контрольних закладів зосереджується на власній відомчій діяльності, але в разі потреби поширюється і на операції ділових партнерів урядових установ.
Цікаво зазначити, що одним із різновидів внутрішньовідомчого контролю, який вважається певною мірою навіть більш ефективним, ніж контроль офіційний, є так званий самоконтроль. Так, у лікувальних закладах США створюються внутрішні контрольні комісії, які складаються з представників медперсоналу. Призначення таких комісій - забезпечення економії коштів через обмеження тривалості перебування хворих на стаціонарному лікуванні до оптимального рівня медичної необхідності. Свого часу в США були проведені дослідження, які довели ефективність цієї форми контролю.
Важливим операційним інструментом здійснення фінансового контролю в цілому і бюджетного зокрема є бюджетний аудит. Він являє собою певний систематизований процес, оскільки робота аудитора підпорядковується заданій логіці поведінки та певним організаційним процедурам. Об'єктивність збирання й оцінювання фінансових даних передбачає нейтральність позиції аудитора, відсутність з його боку упередженості. Інформацію, потрібну для перевірки, аудитор відбирає відповідно до ситуації, керуючись професійними вимогами і критеріями. Останні охоплюють широкий спектр позицій - від основ фінансового рахівництва до юридичних норм, що регламентують порядок складання кошторисів, оподаткування, укладання контрактів, використання бюджетних коштів, оформлення результатів аудиту та офіційних фінансово-розпорядчих настанов.
На ГАО покладається проведення так званого всеохопного аудиту установ і юридичних осіб державного сектору, що передбачає виконання широкого кола завдань.
По-перше, контроль усіх питань, які стосуються руху бюджетних потоків, формування й використання грошових фондів федерального уряду, а також реалізації програм, фінансованих за рішенням конгресу; контроль виконання рекомендацій конгресу в порядку законодавчих ініціатив щодо посилення режиму економії та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності державних органів; проведення обстежень і підготовка доповідних записок на вимогу конгресу; винесення ухвал стосовно законності бюджетних видатків, запропонованих органами виконавчої влади; контроль питань урегулювання фінансових претензій

 
 

Цікаве

Загрузка...