WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси акціонерних товариств - Курсова робота

Фінанси акціонерних товариств - Курсова робота

відніманням з виручки від реалізації суми ПДВ, акцизного збору, мита, митних зборів, а також витрат, що включаються в собівартість реалізованої продукції.
По-друге, це діяльність, що не є основною для даного підприємства, але яка пов'язана з реалізацією матеріальних і нематеріальних цінностей, деяких послуг. Це операційні доходи та витрати підприємства.
По-третє, це діяльність пов'язана зі здійсненням фінансових інвестицій. У результаті підприємства одержують прибуток у вигляді дивідендів на акції, від вкладання коштів у статутні фонди інших підприємств.
По-четверте, це діяльність, пов'язана з отриманням позареалізаційних прибутків і виникненням позареалізаційних витрат підприємств.
Базове підприємство "Стальсервіс" протягом 2000-2001 років отримувало прибуток: 2000" році - 2,1 тис. грн., 2001 році - 2,4 тис. грн. (додаток 6,7 ). За останній рік на підприємстві прибуток незначно збільшився. Це, в першу чергу, пов'язано із збільшенням об'ємів реалізації продукції підприємства, та зменшенням витрат на її виробництво.
Отриманий прибуток підприємства може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.
Отже, отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу (додаток 4). У розподілі прибутку можна виділити два етапи. Перший етап -це розподіл балансового прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава та підприємство. В результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку.
Другий етап - це розподіл і використання прибутку, що залишився у розпорядженні підприємств після здійснення платежів у бюджет. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди: резервний, розвитку й удосконалення виробництва, соціальних потреб, заохочення.
Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрямки його використання: або шляхом попереднього формування цільових грошових фондів, або спрямовуючи кошти на фінансування витрат (додаток 4 ).
При розподілі чистого прибутку AT певна її частка повинна бути виплачена засновникам та іншим акціонерам в якості доходу по цінним паперам, якими вони володіють. В Україні порядок виплати доходів по цінним паперам, які випускаються акціонерними товариствами, регулюються Законом України "Про господарські товариства" [ 1 ]. Нині використання чистого прибутку визначається самостійно кожним суб'єктом господарювання.
На отримання доходів по акціям їх власники мають право, коли цінні папери придбані не менше ніж за 30 днів до виплати дивідендів. Розмір дивіденду залежить від величини прибутку, співвідношення між його нагромаджуваною та споживчою частинами, інвестиційної політики AT, виду і кількості акцій.
Через ринкову ціну акції визначають рейтинг AT, який в свою чергу, визначає спроможність товариства до залучення позичкового капіталу або до додаткового випуску акцій. Крім дивідендів, власники акції можуть одержати доход (у вигляді курсової різниці), якщо вони продадуть акції дорожче, ніж їх купили.
По привілейованим акціям встановлюється фіксований дивіденд, який виплачується раніше, ніж його визначають для власника простих акцій. Фіксований дивіденд виражається або в процентах від номінальної вартості, або в грошах з розрахунку на одну акцію. Згідно Закону України "Про господарські товариства" [ 1 ] статті 1 привілейовані акції дають власнику переважне право на отримання дивідендів, а також на пріоритетну участь в розподілі майна AT у випадку його ліквідації. Ці акції надійні, однак вони практично не допускають збільшення дивідендів, тобто нарощування доходів.
Привілейовані акції поділяються на:
зворотні - коли товариство залишає за собою право їх випуску на певних умовах. Ціна за якою купується акція не повинна перевищувати їх номінальної вартості та премії, що є свою роду компенсацією за викуп;
незворотні - акції не можуть бути оплачені доти доки існує товариство, що їх випустило.
Прості акції дають власникові право одного голосу на загальних зборах акціонерів, розмір дивідендів по них не фіксується, але залежить від фінансового стану AT і сплачується з прибутку в останню чергу, тобто після сплати процентів, податків і фіксованих дивідендів.
Корпорації проводять дивідендну політику згідно зі статутом та економічними цілями певного періоду.
Під час прийняття рішень у галузі дивідендної політики адміністрація корпорації стикається з певними обмеженнями. Вона має враховувати:
свою заборгованість по випущених раніше облігаціях;
виплату дивідендів по привілейованих акціях, бо вона здійснюється до виплати по звичайних акціях, тобто запобігати "послабленню" капіталу. Це обмеження спрямоване на захист інтересів кредиторів корпорацій.
достатність грошових фондів корпорації для виплати з них дивідендів;
загрозу "податкових покарань" за неправильно обчислені доходи.
Дивіденди по акціям виплачуються за підсумками року у порядку, який передбачений статутом акціонерного товариства, за рахунок прибутку, який залишається в його розпорядженні після сплати податків, інших платежів в бюджет, які передбачені чинним законодавством України та процентів за банківський кредит.
Положення про виплату дивідендів по акціях забороняє оголошувати та виплачувати дивіденди, коли AT неплатоспроможне або може стати таким після їх сплати. Однак, коли загальні збори акціонерів виплату оголошувати то товариство не вправі від неї ухилятися.
Дивіденди виплачуються в грошовій формі, акціями, облігаціями, товарами. Рішення про це приймає Рада директорів або загальні збори акціонерів.
Наприклад, за 2001р. Рада директорів складала 0,1 млн. грн.
Згідно загальноприйнятої світової практики дивіденди по акціях сплачуються протягом 30 днів. В Україні середнійтермін виплати дивідендів складає 4-6 місяців.
Отже, на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності, сфера діяльності, галузь народного господарства, установленні законодавством умови обліку фінансових результатів.
2. Аналіз фінансової діяльності акціонерного товариства
2.1. Аналіз фінансової стійкості акціонерного товариства
Функціонуючи в ринковій економіці як суб'єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов'язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками.
Фінансовий стан підприємства - це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для

 
 

Цікаве

Загрузка...