WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси акціонерних товариств - Курсова робота

Фінанси акціонерних товариств - Курсова робота


Курсова робота на тему:
Фінанси акціонерних товариств
ЗМІСТ
стор.
Вступ
І. Теоретичні основи фінансів акціонерних товариств
1.1 Акціонерні товариства як форма підприємницької
діяльності
1.2 Особливості організації і функціонування фінансів
акціонерних товариств
1.3. Формування та розподіл прибутку акціонерних товариств
ІІ. Аналіз фінансової діяльності акціонерних товариств
2.1. Аналіз фінансової стійкості акціонерного товариства
2.2. Аналіз ліквідності і платоспроможності акціонерного
товариства
2.3. Оцінка запасу фінансової стійкості акціонерного товариства
ІІІ. Проблеми формування фінансових ресурсів і оподаткування в акціонерних товариствах та шляхи їх вирішення
3.1. Зарубіжний досвід акціонування і управління акціонерним
капіталом
3.2. Проблеми залучення інвестицій для формування капіталу
акціонерних товариств
3.1 Шляхи вирішення проблем фінансового забезпечення
діяльності акціонерних товариств
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Вступ
Підприємство у формі акціонерного товариства - найвигідніший і найпоширеніший тип організації підприємства у країнах з розвинутою ринковою економікою. Ця популярність грунтується на трьох важливих перевагах, які корпорація має над власним ділом і товариством з обмеженою відповідальністю.
По-перше, корпоративна форма забезпечує мобілізацію великих грошових сум шляхом реалізації акцій серед населення.
По-друге, вона забезпечує передачу окремих інтересів власності, оскільки акції можуть легко продаватися іншим особам.
По-третє, вона накладає на акціонера відповідальність тільки у межах свого капіталу.
Масова приватизація, що здійснюється в Україні, трансформувала тисячі великих та середніх підприємств у акціонерні товариства. Це дало змогу мільйонам громадян стати власниками та створило необхідну мотивацію і зацікавленість в ефективному функціонуванні приватизованих підприємств та зробило цей тип організації підприємства найпоширенішим і у нашій країні.
Соціально-економічні зміни в Україні обумовлені становленням ринкових відносин. Обрана тема дослідження на даному етапі цього становлення є дуже актуальною та важливою, оскільки за роки впровадження нагальних економічних реформ підприємства України зіткнулися з чималими проблемами, які базуються не тільки на об'єктивних чинниках. Насамперед це стосується господарювання в нових економічних відносинах, пов'язаних із зміною форм власності. Зокрема суттєвими недоліками є відсутність достатніх знань для управління підприємствами в нових, ринкових умовах, та невміння багатьох підприємств за стислий термін перебудувати свою діяльність відповідно до вимог часу.
Дослідження, проведені в даній роботі, мають велике теоретичне та практичне значення, оскільки містять досвід західних консультантів, наявну в Україні нормативну базу, а також методику проведення аналізу фінансової діяльності акціонерних товариств.
Метою даної роботи є вивчення та дослідження фінансової діяльності акціонерних товариств та проведення аналізу їх фінансового стану.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:
- розкриття суті та форм акціонерних товариств;
- вивчення фінансових ресурсів акціонерних товариств, формування та розподілу прибутку в акціонерних товариствах;
- проведення аналізу фінансової діяльності акціонерних товариств;
- дослідження проблем формування фінансових ресурсів в акціонерних товариствах та шляхи їх вирішення;
- розкриття зарубіжного досвіду акціонування і управління акціонерним капіталом.
Необхідно відмітити досить значне висвітлення даної теми в зарубіжній економічній літературі. Серед найбільш вагомих робіт з питань створення та діяльності корпорацій, можна назвати праці Ван Хорн Джеймса, М.Дж.Такера.
В Україні досить тривалий час при командно-адміністративній системі управління економікою питання про різні форми власності не мали права на існування. Із визнанням України незалежною державою та першими кроками до ринкових відносин з'явились праці на тему роздержавлення та створення корпоративної власності. Це праці відомих в Україні вчених, таких як: Борзунова В.І., Голови С.О., Лупенко Ю.О., Родионової В.М., Суржика В.Г., Суторміної В.М., Довгань Л.П. та інших.
Для досягнення поставленої мети та вирішення намічених завдань за об'єкт дослідження обрано фінансова діяльність акціонерного товариства закритого типу (АТЗТ) "Стальсервіс", яке займається виробництвом та реалізацією сільськогосподарських знарядь та інструментів. АТЗТ "Стальсервіс" має статутний фонд в розмірі 1103,1 тис.грн., який поділений на прості акції номінальною вартістю 0,25 грн. (Додаток 5).
Теоретичну та методологічну основу дослідження склали сучасні економічні теорії, фундаментальні праці стосовно створення та діяльності акціонерних товариств. При проведенні аналізу фінансової діяльності використовувались методи економічного аналізу.
Інформаційну базу дослідження склали законодавчі акти України стосовно даної теми, монографічна література українських та зарубіжних авторів, статті в періодичних виданнях, статистичні збірники, фінансова звітність АТЗТ "Стальсервіс".
Робота складається з трьох розділів, вступу, висновків, списку використаної літератури та додатків.
І. Теоретичні основи фінансів акціонерних товариств
1.1. Акціонерне товариство як форма підприємницької діяльності
Як і більшість країн Центральної і Східної Європи, які почали розбудову ринкової економіки, Україна прийняла спеціальні законодавчі акти по питанню приватизації. Для реалізації такої програми Верховна Рада прийняла рішення про роздержавлення майна. Мета роздержавлення - перехід від монопольного положення державної власності до багатогранних форм власності із зберіганням домінуючої ролі держави, проте не в монопольних формах, а на комерційній основі.
В Законі України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991 року були визначені види і організаційні форми підприємств, правила їх створення і ліквідації, механізм здійснення ними підприємницької діяльності, створені рівні правові умови для діяльності підприємств незалежно від форми власності на майно і системи господарювання. Так, за кваліфікаційною ознакою в залежності від форми власності розрізняють: приватні, колективні, державні та спільні підприємства, а за правовим статусом і формою господарювання - одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства.
Згідно статті 1 Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.91 зі змінами та доповненнями господарськими товариствами визначаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
До господарських товариств належать:
- акціонерні товариства;
- товариства зобмеженою відповідальністю;
- товариства з додатковою відповідальністю;
- повні товариства;
- командитні товариства.
Товариства є юридичними особами, які можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка

 
 

Цікаве

Загрузка...