WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси акціонерних товариств - Курсова робота

Фінанси акціонерних товариств - Курсова робота

і т.д.
Постійні витрати разом з прибутком складають маржинальний доход підприємства.
Поділ витрат на постійні та змінні і використання показника маржинального доходу дозволяє розрахувати поріг рентабельності, тобто суму виручки, яка необхідна для того, щоб перекрити всі постійні витрати підприємства. Прибутку при цьому не буде, як не буде і збитку. Рентабельність при такій виручці буде дорівнювати нулю.
Розраховується поріг рентабельності відношенням суми постійних витрат у складі собівартості реалізованої продукції до долі маржинального доходу у виручці [12].
ПР=ПВ/ЛМЛ (2.11)
де ПР - поріг рентабельності;
ПВ - постійні витрати в собівартості реалізованої продукції;
ДМД - доля маржинального доходу у виручці.
Після визначення порогу рентабельності визначають запас фінансової стійкості:
ЗФС - (В-ПР) / В * 100 (2.12)
де ЗФС - запас фінансової стійкості;
В - виручка.
Таблиця 2.4.
Розрахунок порогу рентабельності і запасу фінансової стійкості АТЗТ "Стальсервіс"
Показник На початок 2001 р. На кінець 2001 р.
Виручка від реалізації продукції за мінусом ПДВ, акцизів та ін.,
тис. грн. 195,5 239,5
Прибуток, тис.грн.
33,1
35,8
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
162,4
203,7
Сума змінних витрат, тис. грн.
122,1
167,5
Сума постійних витрат, тис. грн.
40,3
36,2
Сума маржинального доходу, тис. грн.
73,4
72,0
Доля маржинального доходу у виручці, %
37,54
30,06
Поріг рентабельності, тис. грн.
107,4
120,4
Запас фінансової стійкості:
тис. грн. 88,1 119,1
%
45,1
49,7
Як показує розрахунок (табл.2.4), на початок 2000 року необхідно було реалізувати продукції на суму 107,4 тис. грн. щоб покрити всі витрати. При такій виручці рентабельність дорівнює нулю. Фактично виручка склала 195,5 тис. грн., що вище порога на 88,1 тис. грн., або на 45,1%. Це і є запас фінансової стійкості. На кінець 2000 року запас фінансової стійкості збільшився, так як зменшилася доля постійних витрат у собівартості реалізованої продукції і збільшився прибуток.
Запас фінансової стійкості достатньо великий (119,1 тис. грн.). виручка ще може зменшитися на 49,7% і тільки тоді рентабельність буде дорівнювати нулю. Якщо ж виручка впаде ще нижче, тоді АТЗТ "Стальсервіс" стане збитковим, буде "проїдати" власний і залучений капітал і збанкрутує. Тому необхідно постійно слідкувати за запасом фінансової стійкості, з'ясовувати, наскільки близький чи далекий поріг рентабельності, нижче якого не повинна
опускатися виручка товариства.
Залежність цих показників показана на рис.2.1.
Рис.2.1. Визначення запасу фінансової стійкості АТЗТ "Стальсервіс"
По осі абсцис відкладається об'єм реалізації продукції, по осі ординат -постійні витрати, змінні і прибуток. На перетині ліній виручки і витрат - є поріг рентабельності. В цій точці виручка дорівнює витратам. Вище неї зона прибутку, нижче - зона збитків. Відрізок лінії виручки від цієї точки до верхньої і є запас фінансової стійкості.
В кінці необхідно узагальнити всі результати аналізу і зробити більш точний діагноз фінансової стійкості акціонерного товариства, а також його прогноз на перспективу. Слід розробити також конкретні міроприємства, які дозволять покращити фінансовий стан акціонерного товариства. Перш за все це міроприємства, направлені на збільшення виробництва і реалізації продукції, зниження собівартості, ріст прибутку і рентабельності, прискорення оборотності капіталу і більш повне і ефективне використання виробничого потенціалу акціонерного товариства.
ІІІ. Проблеми і перспективи формування фінансових ресурсів і оподаткування в акціонерних товариствах та шляхи їх вирішення
3.1. Зарубіжний досвід акціонування і управління акціонерним капіталом
Підприємство у формі акціонерного товариства - найвигідніший і най-поширеніший тип організації підприємства на Заході. Ця популярність грунтується на трьох важливих перевагах які корпорація має над власним ділом і товариством і обмеженою відповідальністю.
По перше, корпоративна форма забезпечує мобілізацію великих грошових сум шляхом реалізації акцій серед населення.
По друге, вона забезпечує передачу окремих інтересів власності, оскільки акції можуть легко продаватися іншим особам.
По третє, вона накладає на акціонера відповідальність тільки у межах свого капіталу.
Право власності на корпорацію засвідчується акціями акціонерного капіталу, які можуть вільно мати обіг, не впливаючи на саму корпорацію.
Рішення про випуск акцій приймається засновниками акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів акціонерного товариства (другий і подальші випуски). Воно оформляється протоколом. У протоколі рішення про випуск акцій обов'язково мають бути:
найменування емітента і його місцезнаходження;
розмір статутного фонду або вартість основних і оборотних фондів емітента;
найменування контролюючого органу і дані про розміщення раніше випущених у обіг цінних паперів;
мета випуску акцій;
зазначення категорій акцій;
загальна сума емісії та кількість акцій;
номінальна вартість акцій;
кількість учасників голосування та інше.
Додатковий випуск акти можливий утом, разі,коли всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче від номінальної. Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних із господарською діяльністю акціонерного товариства.
В Україні згідно із Законом України [1] акціонер у строки, визначені установчими зборами, але не пізніше як через рік після реєстрації AT, зобов'-язаний сплатити повну вартість акції (номінальну). Згідно із Законом України [1] додатковий випуск акцій можливий лише тоді, коли всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче від номінальної.
Взагалі концепцію номінальної вартості було прийнято для захисту кредиторів шляхом визначення постійної суми капіталу, якої власники не могли вилучити протягом існування корпорації. Номінальна вартість ніяк не пов'язана з ринковою вартістю.
Початкова ідея щодо захисту кредиторів виявилася помилковою. Сьогодні в західній практиці номінальна вартість тільки ідентифікує встановлений, або законний, капітал компанії (в інших випадках вона не має важливого значення).
Концепція номінальної вартості виявилася неефективною у захисті як кредиторів, так і акціонерів. Із цієї причини законодавство багатьох штатів США дозволяє акції без номінальної вартості. На акціях без номінальної вартості не проставляється вартість однієї акції за статутом. Ці акції можуть бути випущені за будь-якою ціною без знижки або надбавки. Акція без встановленого номіналу запобігає ототожнюванню номіналу акції з ринковою вартістю. Коли корпорація випускає акції без встановленого номіналу, законний (або встановлений) капітал визначається законом штату.
Термін "законний капітал" визнається законом кожного штату про корпорацію. Незважаючи на відмінності у законодавстві різних штатів, законний капітал розглядається як номінальна вартість

 
 

Цікаве

Загрузка...