WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ліквідності підприємства - Курсова робота

Аналіз ліквідності підприємства - Курсова робота

реалізації продукції,
ОП- прибуток від операційної діяльності,
Обсяг реалізованої продукції.
Рр(пп) =(273/1890)*100=14,44%
Рр(зп) =(567/2592)*100=21,88%
Зміна рентабельності за рахунок збільшення доходу розраховується наступним чином:
Рд=(Пбаз/Дзв)-(Пбаз/Дбаз)*100% (33)
Зміна рентабельності за рахунок збільшення прибутку розраховується наступним чином:
Рп=(Пзв-Пбаз)/Дзв. (34)
Пбаз- прибуток базисного (попереднього) періоду,
Пзв- прибуток звітного періоду,
Дбаз- доход базисного (попереднього) періоду,
Дзв- доход звітного періоду.
Таблиця 2.10
Факторний аналіз зміни рентабельності підприємства
Показники За попередній період За звітний період Відхилення абсолютне
Дохів (виручка) від реалізації продукції 1890 2592 702
Фінансові результати від операційної діяльності 273 567 294
Рентабельність реалізації продукції 14,44 21,88 7,43
Зміна рентабельності за рахунок зміни доходу -3,91 -3,87
Зміна рентабельності за рахунок зміни прибутку 11,34 11,23
Загальна зміна рентабельності 7,43
Рентабельність активів підприємства у звітному періоді дорівнювала 2,81%, рентабельність оборотних активів 6,86%, рентабельність власного капіталу 3,71%. Рентабельність реалізації продукції можна розрахувати за попередній та звітний періоди.
Отже, у попередньому періоді рентабельність реалізації продукції дорівнювала 14,44%, а узвітному періоді 21,88%. Тобто вона збільшилася на 7,43%. Це збільшення відбулось в результаті наступних змін: за рахунок зміни доходу, рентабельність продукції зменшилась на 3,91%, а за рахунок зміни прибутку рентабельність збільшилась на 11,34%.
Таблиця 2.11
Аналіз прибутковості підприємства
Статті За попередній період За звітний період Абсолютне відхилення Відносне відхилення,%
Дохід (виручка) від реалізації продукції 1890,00 2592,00 702,00 37,14
Прибуток від операційної діяльності 273,00 567,00 294,00 107,69
Витрати на реалізацію продкукції 152,25 189,00 36,75 24,14
Дохід/Витрати 12,41 13,71 1,30 10,48
Прибуток/Витрати 1,79 3,00 1,21 67,31
В таблиці 2.11 представлено аналіз прибутковості операційної діяльності підприємства, з якої ми бачимо, що показник "дохід/витрати" у попередньому періоді становив 12,41, а у звітному періоді 13,71, тобто збільшився на 10,48%. Показник "прибуток/витрати" у попередньому періоді дорівнював 1,79, а у звітному періоді 3, тобто збільшився на 67,31%.
Висновки
Проведений в роботі фінансовий аналіз діяльності підприємства дає змогу зробити наступні висновки:
1. Майно підприємства складається з необоротних та оборотних активів. Необоротні активи підприємства складаються з нематеріальних активів та основних засобів. До складу оборотних активів включають матеріальні оборотні засоби (товарні запаси, виробничі запаси, готову продукцію, напівфабрикати), дебіторську заборгованість, грошові активи та їх еквіваленти.
2. Капітал підприємства складається з власного капіталу та зобов'язань підприємства. На початок періоду власний капітал займав 81,38% в загальному обсязі майна підприємства, а на кінець періоду 71,31%. Зобов'язання підприємства на початок періоду займали 17,08%, а на кінець періоду 26,8%. В свою чергу зобов'язання поділяються на довгострокові та поточні.
3.Коефіцієнт автономії як на початок року так і на кінець знаходився на досить високому рівні. На початок року його значення дорівнювало 0,81, а на кінець 0,71. (оптимальне значення=0,5). Коефіцієнт фінансування на початок року майже у 2 рази перевищував оптимальне значення (оптимальне значення =2), а на кінець року він наблизився до оптимального значення і складав 2,49.
Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності на початок року становив 0,86, а на кінець року-0,82. Коефіцієнт співвідношення довго - та короткострокової заборгованості на початок року становив 0,38, а на кінець року 0,62. Це свідчить про те, що поточні зобов'язання перевищують довгострокові.
На початок року підприємство було забезпечене власними засобами на 61%, а на кінець року на 27%. Коефіцієнт маневрування власного капіталу на підприємстві на початок періоду складав 0,34, а на кінець періоду 0,14
4. Проведений в роботі аналіз оборотності оборотних активів дає змогу судити про те, що коефіцієнт оборотності капіталу дорівнює 0,18, це означає, що за рік оборотні активи обернуться 0,18 раз. Період їх обороту дорівнює 2032,38 днів.
Оборотний власний капітал підприємства за рік обернеться 0,24 раз, період його обороту дорівнює 1536,24 днів.
Позиковий капітал обернеться 0,74 рази за рік, його період обороту дорівнює 496,14 дні.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості дорівнює 2,71 рази, а період обороту 134,75 днів.
5. На початок року коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок року дорівнював 0,35, а на кінець року 0,2. Отриманий результат свідчить про нормальний фінансовий стан підприємства, тому що його результат знаходиться в оптимальних межах.
Проміжний коефіцієнт ліквідності на початок року дорівнював 1,32, а на кінець періоду 0,78, загальний коефіцієнт ліквідності на початок року становив 3,65, а на кінець року 2,28. Як видно з таблиці усі ці показники на кінець року зменшились, що свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.
Коефіцієнт відновлення платоспроможності дорівнює 0,26, а коефіцієнт втрати платоспроможності 0,32.
6. Рентабельність активів підприємства у звітному періоді дорівнювала 2,81%, рентабельність оборотних активів 6,86%, рентабельність власного капіталу 3,71%. Рентабельність реалізації продукції можна розрахувати за попередній та звітний періоди. У попередньому періоді рентабельність реалізації продукції дорівнювала 14,44%, а у звітному періоді 21,88%. Тобто вона збільшилася на 7,43%. Це збільшення відбулось в результаті наступних змін: за рахунок зміни доходу, рентабельність продукції зменшилась на 3,91%, а за рахунок зміни прибутку рентабельність збільшилась на 11,34%.
Список використаної літератури
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджене Наказом Мінфіну України № 87 від 31.03.99р.
2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. - Минск: Вышэйш. шк., 1995. - 363 c.: табл.
3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 284, [1] с.: ил., табл.
4. Балабанов А.И., Балабанов И.Т. Финансы. - М.; Х.; Минск; СПб.: Питер, 2000. - 188, [2] с.: ил., табл.
5. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 525, [1] с.: табл., схем.
6. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. -

 
 

Цікаве

Загрузка...