WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ліквідності підприємства - Курсова робота

Аналіз ліквідності підприємства - Курсова робота

коефіцієнт придатності збільшився на 2%. Коефіцієнт придатності нематеріальних активів на початок періоду складав 91%, а на кінець періоду 89%. Загальний коефіцієнт придатності необоротних активів на підприємстві на початок періоду складало 69%, а на кінець періоду 70%.
Наступним кроком є оцінка обсягу, структури та динаміки оборотного капіталу підприємства (таблиця 2.5).
Таблиця 2.5
Аналіз обсягу, структури і динаміки оборотного капіталу підприємства
Показники На початок періоду На кінець періоду Абсолютне відхилення по сумі, тис.грн. Абсолютне відхилення по структурі,%
тис.грн. % до підсумку тис.грн. % до підсумку
Запаси:
виробничі запаси 1050 18,94 1215 19,41 165 0,47
незавершене виробництво 26,25 0,47 162 2,59 135,75 2,11
готова продукція 52,5 0,95 210,6 3,36 158,1 2,42
Товари 2415 43,56 2727 43,57 312 0,01
Векселі одержані 393,75 7,10 432 6,90 38,25 -0,20
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 787,5 14,20 864 13,81 76,5 -0,40
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
збюджетом 15,75 0,28 0 0,00 -15,75 -0,28
за виданими авансами 94,5 1,70 32,4 0,52 -62,1 -1,19
Інша поточна дебіторська заборгованість 52,5 0,95 10,8 0,17 -41,7 -0,77
Поточні фінансові інвестиції 131,25 2,37 54 0,86 -77,25 -1,50
Грошові кошти та їх еквіваленти: 0,00 0,00 0 0,00
в національній валюті 183,75 3,31 540 8,63 356,25 5,31
в іноземній валюті 315 5,68 10,8 0,17 -304,2 -5,51
Інші оборотні активи 26,25 0,47 0 0,00 -26,25 -0,47
Усього оборотних активів 5544 100,00 6258,6 100,00 714,6 0,00
За даними цієї таблиці видно, що у складі оборотних активів підприємства найбільшу частку займають товарні запаси (більше 43%), виробничі запаси (біля 19%) та дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги (біля 14%).
Наступним етапом аналізу є аналіз оборотності капіталу, який проводиться за допомогою наступних показників:
1.Коефіцієнт оборотності капіталу, розраховується за формулою:
Кок= , де (13)
Кок-коефіцієнт оборотності капіталу,
ВР- виторг від реалізації продукції,
Ксер- середня величина капіталу.
Кок =2592/((12264+16601,4)/2) =0,18 разів за рік
2. Період обороту всього капіталу
По= , де (14)
По-період обороту всього капіталу,
Д- кількість днів у періоді.
По =(((12264+16601,4)/2)*365)/2592 =2032,38 днів
3.Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Ковк= , де (15)
Ковк- коефіцієнт оборотності власного капіталу,
ВКсер- середня величина власного капіталу.
Ковк =2592/((9980,25+11838,6)/2) =0,24
4.Період обороту власного капіталу
Повк= (16)
Повк =(((9980,25+11838,6)/2)*365)/2592 =1536,24 днів
5.Коефіцієнт оборотності позикового капіталу
Копк= , де (17)
Копк- коефіцієнт оборотності позикового капіталу,
ПКсер- середня величина позикового капіталу.
Копк =2592/((2283,75+4762,8)/2) =0,74
6.Період обороту позикового капіталу
Попк= (18)
Попк =(((2283,75+4762,8)/2)*365)/2592 =496,14 днів
7. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Кокз= (19)
Кокз =2592/((992,25+921,6)/2)=2,71 раза
8.Період оборотності кредиторської заборгованості
Покз= (20)
Покз =(((992,25+921,6)/2)*365)/2592 =134,75 днів.
Аналіз оборотності оборотних активів дає змогу судити про те, що коефіцієнт оборотності капіталу дорівнює 0,18, це означає, що за рік оборотні активи обернуться 0,18 раз. Період їх обороту дорівнює 2032,38 днів.
Оборотний власний капітал підприємства за рік обернеться 0,24 раз, період його обороту дорівнює 1536,24 днів.
Позиковий капітал обернеться 0,74 рази за рік, його період обороту дорівнює 496,14 дні.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості дорівнює 2,71 рази, а період обороту 134,75 днів.
Наступним кроком аналізу є аналіз оборотності обігових коштів. На цьому етапі аналізу необхідно проаналізувати оборотність обігових коштів підприємства та розрахувати вивільнення (залучення) обігових коштів у зв'язку зі зміною їх оборотності попереднього періоду. Середні залишки всіх обігових коштів за попередній період становили 3055 тис.грн., у тому числі матеріальних 2110 тис.грн.
Результати розрахунків представлено в таблиці 2.6.
Таблиця 2.6
Показники оборотності обігових коштів
Показники За попередній період За звітний період Абсолютне відхилення, тис.грн. Відносне відхилення,%
1. Дохід від реалізації продукції, тис.грн. 1890,00 2592,00 702,00 37,14
2. Середні залишки всіх обігових коштів, тис.грн. 3055,00 5901,30 2846,30 93,17
у т.ч. матеріальних, тис.грн. 2110,00 3929,18 1819,18 86,22
3. Період обороту обігових коштів, днів 589,99 831,01 241,02 40,85
у т.ч. матеріальних 407,49 553,30 145,81 35,78
4. Коефіцієнт оборотності обігових коштів 0,62 0,44 -0,18 -29,00
у т.ч. матеріальних 0,90 0,66 -0,24 -26,35
5. Коефіцієнт закріплення обігових коштів 1,62 2,28 0,66 40,85
у т.ч. матеріальних 1,12 1,52 0,40 35,78
6. Вивільнення (-), залучення (+) обігових коштів у зв'язку із зміною їх оборотності порівняно з попереднім роком, тис.грн. 1711,59
у т.ч. матеріальних 1035,46
Ґрунтуючись на данних таблиці 2.6, можна зробити висновок про те, що період обороту обігових коштів за попередній період дорівнював 589,99 дні, а на кінець року він збільшився на 241,02 дні, відповідно період обороту матеріальних обігових коштів за попередній період дорівнював 407,49 дні., а на кінець періоду він збільшився на 35,78%. Аналогічні зміни відбулись з коефіцієнтом закріплення.
За звітний період відбулось додаткове залучення обігових коштів в обсязі 1711,59 тис.грн. у т.ч. матеріальних в обсязі 1035,46 тис.грн., у зв'язку із уповільненням його оборотності на 29%, (матеріальних 26,35%).
В процесі проведення аналізу оборотних коштів підприємства також слід проаналізувати дебіторську заборгованість. Аналіз обсягів, старуктури та динаміки дебіторської заборгованості підприємства представлено в таблиці 2.7.
Таблиця 2.7
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства
Показники На початок періоду На кінець періоду Відхилення
тис.грн. % тис.грн. % по сумі по структурі
1.Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги 787,5 82,87 864,0 95,24 76,50 12,37
за розрахунками з бюджетом 15,8 1,66 0,0 0,00 -15,75 -1,66
за виданими

 
 

Цікаве

Загрузка...