WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ліквідності підприємства - Курсова робота

Аналіз ліквідності підприємства - Курсова робота

тис.грн. Абсолютне відхилення по структурі,%
тис.грн. % до підсумку тис.грн. % до підсумку
Капітал підприємства 12264 100,00 16601,4 100,00 4337,4 0,00
1. Власний капітал 9980,25 81,38 11838,6 71,31 1858,35 -10,07
1.1. Власний оборотний капітал 4026,75 32,83 3519 21,20 -507,75 -11,64
2. Зобов'язання 2094,75 17,08 4449,6 26,80 2354,85 9,72
2.1.Довгострокові зобов'язання 577,5 4,71 1710 10,30 1132,5 5,59
2.2. Поточні зобов'язання 1517,25 12,37 2739,6 16,50 1222,35 4,13
2.2.1. Кредиторська заборгованість 992,25 8,09 1612,8 9,71 620,55 1,62
За даними таблиці 2.2, видно, що капітал підприємства складається з власного капіталу та зобов'язань підприємства. На початок періоду власний капітал займав 81,38% в загальному обсязі майна підприємства, а на кінець періоду 71,31%. Зобов'язання підприємства на початок періоду займали 17,08%, а на кінець періоду 26,8%. В свою чергузобов'язання поділяються на довгострокові та поточні.
Найбільш важливим моментом при оцінці фінансової стійкості підприємства є розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості, а саме: коефіцієнта автономії, коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта фінансової залежності та інш.
Коефіцієнт автономії розраховується за наступною формулою:
Ка= , де (1)
Ка- коефіцієнт автономії,
ВК- власний капітал,
ВБ- валюта балансу.
Коефіцієнт фінансування розраховується за наступною формулою:
Кф= , де (2)
Кф- коефіцієнт фінансування,
ЗК- залучений капітал.
Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності розраховується за наступною формулою:
Кдфн= , де (3)
Кдфн- коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності,
ДЗК- довгостроково залучений капітал.
Коефіцієнт співвідношення довго- та короткотермінової заборгованості, який розраховується за формулою:
Кдкз= , де (4)
Кдкз- коефіцієнт співвідношення довго- та короткотермінової заборгованості,
Зд- довгострокові зобов'язання,
ПЗ- поточні зобов'язання.
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами, який розраховано за наступною формулою:
Кзвз= , де (5)
Кзвз- коефіцієнт забезпеченості власними засобами,
Ан- необоротні активи,
К об-оборотні кошти.
Коефіцієнт маневрування власного капіталу, який розраховано за наступною формулою:
Кмвк= , де (6)
Кмвк- коефіцієнт маневрування власного капіталу,
ВКоб- власний оборотний капітал.
Результати розрахунків представлено в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Показники На початок періоду На кінець періоду Абсолютне відхилення Відносне відхилення,%
1.Коефіцієнт автономії 0,81 0,71 -0,10 -12,37
2.Коефіцієнт фінансування 4,37 2,49 -1,88 -43,12
3.Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності 0,86 0,82 -0,04 -5,20
4.Коефіцієнт співвідношення довго-та короткострокової заборгованості 0,38 0,62 0,24 63,99
5.Коефіцієнт забезпеченості власними засобами 0,61 0,27 -0,34 -55,99
6.Коефіцієнт маневрування власного капіталу 0,34 0,14 -0,20 -58,12
За даними таблиці 2.3, можна зробити висновки про те, що коефіцієнт автономії як на початок року так і на кінець знаходився на досить високому рівні. На початок року його значення дорівнювало 0,81, а на кінець 0,71. (оптимальне значення=0,5). Коефіцієнт фінансування на початок року майже у 2 рази перевищував оптимальне значення (оптимальне значення =2), а на кінець року він наблизився до оптимального значення і складав 2,49.
Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності на початок року становив 0,86, а на кінець року-0,82. Коефіцієнт співвідношення довго - та короткострокової заборгованості на початок року становив 0,38, а на кінець року 0,62. Це свідчить про те, що поточні зобов'язання перевищують довгострокові.
На початок року підприємство було забезпечене власними засобами на 61%, а на кінець року на 27%. Коефіцієнт маневрування власного капіталу на підприємстві на початок періоду складав 0,34, а на кінець періоду 0,14.
2.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу підприємства
На першому етапі цього аналізу проведемо аналіз ефективності використання основних засобів підприємства, за допомогою розрахунку наступних коефіцієнтів:
1.Коефіцієнт зносу основних засобів, який розраховується за наступною формулою:
Кз= , де (7)
Кз- коефіцієнт зносу основних засобів,
З-сума зносу основних засобів,
ВОЗп- первісна вартість основних засобів.
2.Коефіцієнт придатності основних засобів, який розраховується за наступною формулою:
Кп= , де (8)
Кп- коефіцієнт придатності основних засобів,
ВОЗз- залишкова вартість основних засобів.
3.Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів розраховується за формулою:
Кана= , де (9)
4.Коефіцієнт придатності нематеріальних активів, який розраховується за формулою:
Кпр= , де (10)
Кпр- коефіцієнт придатності нематеріальних активів,
ВНАз- залишкова вартість нематеріальних активів,
ВНАп- первісна вартість нематеріальних активів.
5.Загальний коефіцієнт нагромадження амортизації, розраховується за формулою:
Кн= (11)
6.Загальний коефіцієнт придатності операційних необоротних активів розраховується за формулою:
Кпр ноа= , (12)
Кпр ноа- загальний коефіцієнт придатності операційних необоротних активів.
Результати розрахунків представлено в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Аналіз ефективності використання основного капіталу підприємства
Показники На початок періоду На кінець періоду Абсолютне відхилення Відносне відхилення,%
1.Коефіцієнт зносу основних засобів 0,36 0,34 -0,02 -6,85
2.Коефіцієнт придатності основних засобів 0,64 0,66 0,02 3,89
3.Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів 0,09 0,11 0,02 25,71
4.Коефіцієнт придатності нематеріальних активів 0,91 0,89 -0,02 -2,57
5.Загальний коефіцієнт нагромадження амортизації 0,31 0,30 -0,01 -2,48
6.Загальний коефіцієнт придатності операційних необоротних активів 0,69 0,70 0,01 1,11
За даними таблиці 2.4 видно, що на початок періоду основні фонди підприємства були зношені на 36%, а на кінець періоду на 34%, тобто зменшився на 2% за рахунок введення нового обладнання. Відповідно

 
 

Цікаве

Загрузка...