WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Стан, проблеми та перспективи розвитку Державного фінансового контролю в Україні - Реферат

Стан, проблеми та перспективи розвитку Державного фінансового контролю в Україні - Реферат

порушенням вимог законодавства або завищених розмірах. Однак Бюджетний кодекс не містить такого поняття як "незаконне використання бюджетних ресурсів", отже - відсутній механізм відшкодування виявлених контрольними заходами збитків. Тому пропонується назву статті 119 викласти у такій редакції: "Нецільове та незаконне використання бюджетних ресурсів" та замінити у цій статті слово "коштів" на слово "ресурсів". І взагалі цих проблем дуже багато. Тому за результатами контрольних заходів, проведених в окремих галузях народного господарства, подано низку пропозицій, а саме щодо:
" прискорення Міністерством оборони роботи з оцінки військового майна і взяття його на облік у вартісному виразі
" встановлення порядку відчуження військового майна на виключно через уповноваження урядом підприємства, на конкретних засадах та за цінами, визначеними експертним шляхом
" розробки та затвердження єдиних тарифів, які надаються санітарно - епідеміологічними станціями у зв'язку з виконанням повноважень наданих законодавством
" розроблення методики оцінки музейних цінностей, які мають художню цінність та встановлення обов'язку обліковувати музейні цінності у складі необоротних активів підприємств, установ та організацій усіх форм власності, і т.і.
Незаперечно, що чим досконаліше законодавство, чим довше діють його норми без змін, чим грунтовніше обізнані відповідні особи з нормативно-правовими актами, тим міцніше фінансова дисципліна.
З одного боку, недосконалість законодавчих актів, які регламентують запровадження нових форм господарювання в Україні, а з другого - порушення цих актів і слабкий контроль змушують мене стати справжнім фахівцем з фінансів. Щоб стати справжнім фахівцем я хочу вивчити в університеті спеціалізації: "державний фінансовий контроль", "державні фінанси", "управління державними фінансовими ресурсами". Зараз державі під час її розвитку потрібний сильний фінансовий контроль. Я хочу у своїй майбутній професії аналізувати результати ревізій, здійснювати управління фінансовими ресурсами, подання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень нормативних актів та запобігання їм у подальшій діяльності. Мета професії - встановлення її відповідності чинним нормативним та законодавчим актам, а також характеру і масштабу діяльності підприємства. Перевірка виконання показників балансу доходів і витрат здійснюється по окремих статтях доходів і витрат.
Важливою задачею контролю за виконанням балансу доходів і витрат є своєчасні розрахунки з бюджетом по податках, повернення позик банкам.
В процесі контролю за виконанням балансу доходів і витрат необхідно визначити, чи достатня сума власних оборотних засобів для нормального фінансування текучої господарської діяльності організаціїю. Цей контроль здійснюється по даних бухгалтерського балансу на певну дату, шляхом зрівняння фактичної суми власних оборотних засобів з затвердженим нормативам.
Платоспроможність виражається в своєчасному погашенні організаціїй своїх обов язків перед постачальниками, банками, фінансовими організаціями і іншими кредиторами. В ній проявляється якість своєї господарсьтко-фінансової організації.
Задача фінансового контролю в тому, щоб на протязі здійснення текучої господарської діяльності забезпечити правильне використання оборотних засобів і інше. В бухгалтерії необхідно вести текучий оперативний облік за своєчасністю поступлення платежів від покупців.
В Україні розпочато процес становлення ефективної системи державного управління, вдосконалення організаційної структури та функціональної діяльності управлінських органів. В послані Президента України до Верховної Ради "Україна: поступ у 21 століття "наголошується, що "політика економічного зростання може стати результативною за умови істотного посилення дієздатності держави, ефективного виконання нею своїх функцій".
На жаль, недосконале державне управління стало причиною багатьох негативних явищ: впровадження небезпечних для людей технологій, умисного приховування прибутків, "прихватизація" державного і комунального майна, варварського ставлення до природи.
Зрозуміло, що обравши курс на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки з різними формами власності, держава має надати важливого значення управлінню і контролю. Однак на практиці в Україні має місце певна недооцінка ролі контролю у фінансово - господарському бутті суспільства, внаслідок чого воно не має належної самокерованості та здатності оперативно впливати на процеси в світогосподарському середовищі. Така недооцінка контролю негативно позначається на економіці, яка є вирішальним чинником подолання кризових явищ у суспільстві. В той же час внаслідок відсутності законодавчо визначених повноважень ДКРС значно послабився контроль за збереженням і використання державної власності. Водночас досвід світової економіки показує, що в розвинутих країнах держава займає активну позицію в здійсненні контролю за роботою господарюючих структур. Найбільш жорстоко контролюється ефективність використання майна і коштів на державних підприємствах і в бюджетних установах. Разом з тим держава повинна регулювати роздержавлення та приватизацію з метою забезпечення максимальної ефективності цих процесів. Крім того, новими важливими завданнями державного регулювання, яке постає у після приватизаційний період, є підприємствами з часткою державної власності (змішані підприємства).
Список літературних джерел:
1. журнал "Фінансовий конроль"№1, 2004 року
2. журнал "Фінансовий конроль"№4, 2002 року
3. Василик ОД. Державні фінанси України. Навчальний посібник. - К., 1997.
4. Опарін В.Н. Фінанси.
5. Білик М.Д. Управління фінансами
.

 
 

Цікаве

Загрузка...