WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетна історія України - Курсова робота

Бюджетна історія України - Курсова робота

бюджет України. На практиці існували зведений бюджет України, зведені бюджети областей та районів, які об'єднували підвідомчі місцеві бюджети. Таким чином в Україні збереглась практика формування та регулювання бюджетів на зразок бюджетної системи Союзу РСР практично до 2001 року із виконання централізованих адміністративних форм і методів управління бюджетними ресурсами та організації бюджетного процесу в державі.
Через недосконалість бюджетного законодавства постійно відбувались зміни бюджетних правових норм та правил бюджетного регулювання. Відсутність стабільності і постійні зміни правил бюджетного процесу стали початком формування незбалансованих бюджетів. Починаючи з 1994 р. за таких умов відбувається процес формування міжбюджетної заборгованості як результат і наслідок неузгоджених фінансово-бюджетних рішень. Її обсяг до введення Бюджетного кодексу досяг понад 2 млрд.грн.
Прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України як основного Закону України стало основою і вимогою щодо вдосконалення принципів побудови бюджетної системи, розвитку міжбюджетних відносин та здійснення бюджетної реформи в Україні.
Україна як суверенна і незалежна держава є унітарною. Систему адміністративно-територіального устрою України складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Адміністративно-територіальний поділ України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів.
Державний устрій та адміністративно-територіальний поділ України є основою для формування бюджетного устрою. Бюджетний устрій передбачає організацію, принципи побудови і структуру бюджетної системи та взаємозв'язок усіх ланок бюджетної системи в процесі забезпечення виконання єдиної загальнодержавної фінансово-бюджетної політики.
Бюджетний устрій є складовою державного устрою і спрямований на організацію та забезпечення виконання загальнодержавних функцій. Він передбачає формування національної бюджетної системи з метою організації бюджетного процесу щодо забезпечення регулювання та контролю за рухом публічних фінансових ресурсів.
Другий етап завершився формуванням засад і принципів побудови національної бюджетної системи і започаткував наступний етап реформування - третій.
Відповідно до статті 95 Конституції України бюджетна система має будуватися на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Для забезпечення повноцінного виконання статей 92, 95, 132, 142, 143 та ін. Конституції України Верховна Рада України 21 червня 2001 року прийняла Бюджетний Кодекс України. Відповідно до Бюджетного кодексу бюджетна система України складається із державного бюджету та місцевих бюджетів.[2]
Висновки
Бюджетна система - це сукупність бюджетів усіх рівнів, які врегульовані правовими нормами, і формуються на єдиних принципах під впливом державного устрою та адміністративно-територіального поділу країни.
Бюджетна система України у своєму розвитку пройшла тривалий період становлення, протягом якого відбувались зміни в її побудові відповідно до діючого на той час суспільно-економічного ладу та устрою держави. Під час поневолення та втрати державності Україна не мала можливості формувати власну, національну фінансово-бюджетну систему, що не сприяло розвитку і зміцненню бюджетних відносин на рівні окремих територій та держави в цілому.
Для України історично характерними є окремі періоди розвитку та становлення державності: зокрема утворення Київської Русі, Запорозької Січі, Української Народної Республіки, України як самостійної держави. Питання утворення держави прямо пов'язано із формуванням необхідних атрибутів державності, в тому числі армії, апарату управління, фінансової системи, грошової одиниці, податків і митних зборів, державної казни - державного фонду як спеціального загальнодержавного фонду публічних фінансів тощо.
Формування такого фонду пов'язано із виконанням функцій держави. З цією метою відповідно до державного та територіального устрою у кожній країні формується бюджетна система на відповідних засадах та принципах побудови.
У розвитку бюджетної системи України умовно можна виділити такі періоди її становлення:
" до 1990 року. Це досить тривалий і складний період розвитку бюджетної системи. Історичний аналіз розвитку державності свідчить, що у цей період Україна знаходилась у тій чи іншій залежності або поневоленні іншою державою, що не сприяло розвитку та становленню національної бюджетної системи.
" 1991-2001 рр. Це період відновлення Української державності, її становлення і утвердження як суб'єкта міжнародного права. У цих умовах відбувається формування основних засад державності, створення її атрибутів, наповнення новим змістом функцій країни із статусом незалежності. На цій основі відбувається процес оновлення фінансово-бюджетних відносин і початок реформування засад та принципів побудови бюджетної системи України.
" з 2001 року. Це період відліку і запровадження нових засад та принципів реформування і розвитку національної бюджетної системи. Відбувається формування засад організації бюджетного процесу з урахуванням здійснення економічних реформ, запровадження нових форм і методів державного регулювання суспільно-економічних процесів та формування більш прогресивних і прозорих міжбюджетних відносин, спрямованих на стимулювання, зміцнення окремих територій і економіки в цілому. У цей період побудова бюджетної системи відбувається відповідно до положень та правових норм Бюджетного кодексу України та з урахуванням вимог і стандартів бюджетного законодавства у країнах ЄС.[2]
Використана література
1. Буряченко А. Є. Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України. // Фінанси України. - 2002. - № 6. - с. 139 - 145.
2. Бюджетна система України: Навч. посіб. /Булгакова С. О., Василенко Л. І., Єрмоленко Л. В., Огонь Ц. Г., Масленнікова Т. О., Чечуліна О. О., / за ред. С. О. Булгакової. - К.: КНТЕУ,2002. - 288с.
3. Василик О.Д., Ларіонова Л.Д. Державні фінанси України за часів Володимира Великого // Фінанси України. - 2002. - №1. -с.138-141.
4. Василик О.Д., Ларіонова Л.Д. Фінанси давньоукраїнської держави за князювання Ярослава Мудрого // Фінанси України. - 2002. - №8.-с.141-145.
5. Ісмаїлов А. Б. Бюджетний процес та напрямки його удосконалення // Фінанси України. - 2002. - №8. -с. 26-28.
6. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 495 с.
7. Чугунов І.Бюджет України у складі бюджетної системи Росії в кінці XIX- на початку XX століття // Економіка України. - 2001. - № 11. - с. 78-84.

 
 

Цікаве

Загрузка...