WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства - Курсова робота

Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства - Курсова робота

Виконання четвертого співвідношення також свідчить про дотримання мінімальної умови фінансової стійкості - наявність у підприємства власних оборотних коштів.
Недолік засобів по одній групі активів компенсується їхнім надлишком по іншій групі, хоча компенсація при цьому має місце лише по вартісній величині, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замістити більше ліквідні.
Проведений за викладеною схемою аналіз ліквідності балансу є наближеним. Більше детальним є аналіз платоспроможності за допомогою фи-нансовых коефіцієнтів.
Для аналізу ліквідності балансу розраховуються наступні коефіцієнти.
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
на початок року
на кінець року
2. Коефіцієнт критичної ліквідності
на початок року
на кінець року
Коефіцієнт свідчить про очікувану платоспроможність на період, що дорівнює середньої тривалості одного обороту дебіторської заборгованості.
3. Коефіцієнт поточної ліквідності
на початок року
на кінець року
Коефіцієнт показує високу платоспроможність підприємства на кінець року в разі потреби інших елементів матеріальних оборотних коштів.
Поряд з наступними коефіцієнтами, для аналізу ліквідності балансу розраховуються також наступні показники.
1. Коефіцієнт самофінансування.
на початок року
на кінець року
6. Аналіз ділової активності підприємства
6.1 Аналіз рентабельності
Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій і групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу ринкового обміну. Ці показники розраховуються за звітний і попередній рік на підставі форми 2 "Звіт про фінансові результати" який приведений у додатку 2.
1. Рентабельність продукції за прибутком від реалізації
Пр - прибуток від реалізації, тис.грн.
ЧД - чистий дохід від реалізації, тис.грн.
на початок року
на кінець року
2. Рентабельність продукції за операційним прибутком
П оп - операційний прибуток, тис.грн.
на початок року
на кінець року
3. Рентабельність продукції за чистим прибутком
Пч - чистий прибуток, тис.грн.
на початок року
на кінець року
4. Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності
П об - прибуток від звичайної діяльності, тис.грн.
на початок року
на кінець року
5. Рентабельність активів за чистим прибутком
на початок року
на кінець року
6. Рентабельність власного капіталу
СК - середньорічна величина власного капіталу, тис.грн.
на початок року
на кінець року
7. Рентабельність необоротних активів
НА - середньорічна величина необоротних активів, тис.грн.
на початок року
на кінець року
8. Рентабельність перманентного капіталу
на початок року
на кінець року
Розраховані показники рентабельності приведені в таблиці 6.1.1
Таблиця 6.1.1 Показники рентабельності
Показники Попередній рік Звітний рік Зміна
різниця темп зростання %
1. Рентабельність продукції за прибутком від реалізації 120 115,25 -4,75 -3,9
2. Рентабельність продукції за операційним прибутком 4,34 9,37 5,03 115,89
3. Рентабельність продукції за чистим прибутком 2,65 6,03 3,38 127,54
4. Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності 8,26 23,6 15,34 185,71
5. Рентабельність активів за чистим прибутком 8,26 23,6 15,34 185,71
6. Рентабельність власного капіталу 266,94 662,71 395,77 148,26
7. Рентабельність необоротних активів 47,87 118,84 70,97 148,25
8. Рентабельність перманентного капіталу 17,49 36,2 18,71 106,97
Розраховані показники свідчать про загалне підвищення рентабельності продукції підприємства. Виключення складаэ рентабельність продукції за прибутком від реалізації, яка знизилася на 4.75 %..
6.2 Аналіз оборотності
Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті, виявляється насамперед, у швидкості обороту його засобів. Аналіз ділової активності полягає в досліджені рівнів і динаміки різних фінансових коефіцієнтів оборотності.
1. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу ( активів ).
на початок року
на кінець року
Цей показник відбиває швидкість обороту ( у кількості оборотів за період) усього капіталу підприємства. У звітному періоді сталося збільшення цього коефіцієнту, що означає прискорення швидкості обороту капіталу.
2. Коефіцієнт оборотності мобільних активів.
на початок року
на кінець року
У звітному році сталося збільшення швидкості оберту усіх оборотних активів підприємства.
3. Коефіцієнтоборотності матеріальних оборотних коштів (запасів).
на початок року
на кінець року
4. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.
на початок року
на кінець року
З розрахунку цього коефіцієнту можливо побачити збільшення обсягу наданого підприємством кредиту.
5. Середній період обороту дебіторської заборгованості.
на початок року
на кінець року
6. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості.
на початок року
на кінець року
Зниження цього коефіцієнту у порівнянні з попереднім роком означає зростання покупок підприємством у кредит.
7. Середній період обороту кредиторської заборгованості.
на початок року
на кінець року
8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу.
на початок року
на кінець року
9. Середній період обороту мобільних активів.
на початок року
на кінець року
10. Середній період обороту мобільних запасів.
на початок року
на кінець року
11. Період операційного циклу
на початок року
на кінець року
12. Період фінансового циклу.
на початок року
на кінець року
Розраховані показники оборотності зводяться в таблицю 6.2.1
Таблиця 6.2.1 Розраховані показники оборотності
Показники Попередній рік Звітний рік Зміна
різниця темп зростання
1. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу ( активів ). 3,11 3,9 0,79 25,4
2. Коефіцієнт оборотності мобільних активів. 3,79 4,08 0,29 7,65
3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості. 19,78 4,84 -14,94 -75,53
4. Середній період обороту дебіторської заборгованості. 18,45 75,41 56,96 308,72
5. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. 5,87 7,93 2,06 35,09
6. Середній період обороту кредиторської заборгованості. 62,18 46,02 -16,16 -25,98
7. Коефіцієнт оборотності власного капіталу. 6,59 5,99 -0,6 -9,1
8. Середній період обороту мобільних активів. 96,3 89,46 -6,84 -7,1
9. Середній період обороту мобільних запасів. 14,3 13,07 -1,23 -8,6
10. Період операційного циклу 32,75 103,33 70,58 215,51
11. Період фінансового циклу. -29,43 57,31 27,88 -94,73
По збільшенню коефіцієнту оборотності мобільних активів можна сказати, що швидкість обороту всіх матеріальних та нематеріальних активів підприємства збільшилась. Зниження коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості свідчить про збільшення обсягів наданого кредиту. Збільшення коефіцієнту оборотності кредиторської заборгованості свідчить про зменшення покупок у кредит підприємством у звітному році. Середній період обороту дебіторської заборгованості виріс на 56,96. Це означає, що середній термін погашення дебіторської заборгованості збільшився, що також негативно впливає на фінансовий стан підприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...