WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства - Курсова робота

Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства - Курсова робота

рахунок самофінансування, а при недостатності власних фінансових ресурсів - за рахунок позикових засобів, важливою аналітичною характеристикою є фінансова стійкість підприємства.
Фінансова стійкість - це стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність. Для її оцінки розраховуються абсолютні і відносні показники.
Для розрахунку абсолютних показників фінансової стійкості визначимо наявність джерел для формування запасів на початок і кінець року.
1. Наявність власних оборотних коштів
Uo - власний капітал
F - необоротні активи
на початок року
на кінець року
2. Наявність власних і дострокових позикових джерел
KT - довгостроковий позиковий капітал
на початок року
на кінець року
3. Наявність основних джерел формування запасів
Kt - короткостроковий позиковий капітал
на початок року
на кінець року
Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами його формування.
1. Надлишок(+) чи недолік(-) власних оборотних коштів
Z - запаси
на початок року
на кінець року
2. Надлишок(+) чи недолік(-) власних і довгострокових позикових джерел
на початок року
на кінець року
3. Надлишок(+) чи недолік(-) основних джерел формування запасів
на початок року
на кінець року
Підприємство має абсолютну фінансову стійкість. Усі запаси підприємства повністю покриваються власними оборотними коштами. Підприємство не використовує зовнішні джерела фінансування основної діяльності.
Кризовий фінансовий стан:
Фінансова стійкість підприємства багато в чему залежить від оптимального співвідношення власного і позикового капіталу. Для цього розрухуємо наступні показники.
1. Коефіціент фінансової автономії (незалежності)
СК - власний капітал
ВБ - валюта балансу
на початок року
на кінець року
Розраховане значення вказує на високу фінансову незалежність підприємства на кінець року від зовнішніх джерел, бо перевищує 0,5.
Виконання обмеження >0,5 важливо не тільки для самого підприємства, але й для його кредиторів. Ріст коефіцієнта фінансової автономії свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниженні ризику фінансових утруднень у майбутні періоди. Така тенденція, з погляду кредиторів, підвищує гарантії погашення підприємством своїх зобов'язань.
2. Коефіціент фінансової залежності
ЗК - позиковий капітал
на початок року
на кінець року
Чим вище рівень коефіціенту фінансової автономії і нижче рівень коефіціенту фінансової залежності, тим стійкіше фінансовий стан підприємства.
3. Коефіціент фінансового ризику
на початок року
на кінець року
Коефіціент фінансового ризику менше ніж 0,5 внаслідок малої величини позикового капіталу.
Таблиця 4.1. Значення показників фінансової стійкості
Показники На початок року На кінець року Зміна
різн Темп зростання
Коефіціент фінансової автономії 0,47 0,56 0,09 19,14
Коефіціент фінансової залежності в тому числі 0,52 0,43 -0,09 -17,3
довгострокової -- -- -- --
короткострокової -- -- -- --
Коефіціент фінансового ризику 1,12 0,75 -0,37 -33,03
Поряд з показниками фінансової стійкості розраховуються також наступні коефіцієнти ринкової стійкості.
1. Коефіціент маневреності власного капіталу
на початок року
на кінець року
Коефіціент маневреності власного капіталу показує, яка частина власних засобів підприємства перебуває в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Значення коефіцієнта маневреності більш 0,5 позитивно характеризує фінансовий стан підприємства.
2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами запасів.
на початок року
на кінець року
3. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів буде дорівнювати нулю, тому що довгостроковий позиковий капітал дорівнює нулю.
4. Коефіціент автономії джерел формування запасів.
на початок року
на кінець року
5. Коефіцієнт кредиторської заборгованості.
на початок року
на кінець року
6. Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості.
на початок року
на кінець року
7. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень буде равен нулю, тому що довгостроковий позиковий капітал дорівнює нулю.
Таблиця 4.2 - Аналіз коефіцієнтів ринкової стійкості.
Показники На початок року На кінець року Зміна
+,- темп зростання, %
1. Коефіціент маневреності власного капіталу
0,61 0,71 0,1 16,39
2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами запасів. 2,38 1,54 -0,84 -35,29
4. Коефіціент автономії джерел формування запасів.
0,61 0,71 0,1 16,39
5. Коефіцієнт кредиторської заборгованості.
1 0,99 -0,01 -1
6. Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості.
0,29 0,61 0,32 110,34
4. Аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підприємства
Ліквідність балансу - ступінь покриття зобов язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов язань. Для аналізу ліквідності балансу порівнюються засоби по активу, згруповані по ступені ліквідності з зобов язаннями по пасиву, згрупованими по термінах їхнього погашення.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів по активу, згрупованих по ступені їхньої ліквідності й розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими по строках їхнього погашення й розташованими в порядку зростання строків. Аналіз ліквідності балансу наведений у таблиці 4.1
Активи по ступені ліквідності групуються на;
А1 - найбільш ліквідні активи
А2 - активи, що швидко реалізуються
А3 - активи, що повільно реалізуються
А4 - активи, що важко реалізуються
Пасиви групуються по степені терміновості на
П1 - найбільш термінові зобов язання
П2 - короткострокові пасиви
П3 - довгострокові пасиви
П4 - постійні пасиви
Згруповані активи і пасиви приведені в таблиці
Таблиця 4.1 Аналіз ліквідності балансу
Активи На початок року На кінець року Пасиви На початок року На кінець року
А1 205,9 20,1 П1 202,1 163,7
А2 60 267,1 П2 0 0
А3 46,5 99,1 П3 0 0
А4 69,2 62,4 П4 180,1 216
Баланс 381,6 448,7 Баланс 382,2 379,7
Для оцінки ліквідності балансу треба звірити активи та пасиви. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються співвідношення приведені в таблиці 4.2
Таблиця 4.2 Співвідношення активу та пасиву балансу
На початок року На кінець року
А1 > П1 205,9 > 202,1 А1 < П1 20.1 П2 60 > 0 А2 > П2 267.1 > 0
А3 > П3 46,5 = 0 А3 > П3 99.1 > 0
А4 < П4 69,2 < 180,1 А4 < П4 62.4 < 216
Порівняння найбільш ліквідних засобів і швидко реалізованих активів з більше терміновими зобов'язаннями й короткостроковими пасивами дозволяє з'ясувати поточну ліквідність. Порівняння ж повільно реалізованих активів з довгостроковими пасивами відбиває перспективну ліквідність. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність (або неплатоспроможності) підприємства на найближчий до розглянутого моменту проміжок часу. Перспективна ліквідність являє собою прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів
Співвідношення виконуються тому баланс підприємства можна вважати абсолютно ліквідним.

 
 

Цікаве

Загрузка...