WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства - Курсова робота

Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства - Курсова робота

запасів на кінець року. Це робить непотрібним аналіз обґрунтованості запасів, бо запаси підприємства на початок року відсутні, а на кінець дуже незначні.
Стан розрахункової дисципліни характеризується наявністю дебіторської заборгованості. Аналіз дебіторської заборгованості представлений у таблиці 2.2.2
Таблиця 2.2.2 Аналіз дебіторської заборгованості
Дебіторська заборгованість На початок року На кінець року Зміни Зміна питомої ваги
тис.грн. % тис.грн % + '- темп зростання
1. Векселя що отримані -- -- -- -- -- -- --
2. За товари роботи послуги 28,5 47,5 70,6 35,92 42,1 147,71 -11,58
3. С бюджетом 4,6 7,6 16,5 8,39 11,9 258,69 0,79
4. За виданими авансами -- -- -- -- -- -- --
5. За нарахованими доходами -- -- -- -- -- -- --
6. За внутрішніми розрахунками -- -- -- -- -- -- --
7. Інша поточна дебіторська заборгованість 26,9 44,83 109,4 55,67 82,5 306,69 10,84
Всього 60 100 196,5 100 136,5 227,5
З приведеної таблиці можливо побачити, що дебіторська заборгованість на кінець року суттєво виросла на 227,5 %. При цьому питома вага дебіторської заборгованості з бюджетом складала лише 7,6% від всієї заборгованості на початок року, а на кінець року 8,39. Основна дебіторська заборгованість підприємства складається із заборгованості за товари та послуги. Це може бути викликане погіршенням фінансового стану клієнтів підприємства, або невиконанням ними умов договору. Це може негативно вплинути на фінансовий стан підприємства.
3 Аналіз пасиву балансу
3.1 Аналіз власних джерел
Пасив балансу дозволяє визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки притягнуто в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових засобів. Аналіз власного капіталу приведений у таблиці 3.1.1
Таблиця 3.1.1 Аналіз власного капіталу
Власний капітал На початок року На кінець року Зміни Зміна питомої ваги
тис.грн. % тис.грн. % + '- темп зростання
1. Статутний капітал 11.8 6,39 11.8 5,46 0 0 0
2. Пайовий капітал -- -- -- -- -- -- --
3. Додатково вкладений капітал -- -- -- -- -- -- --
4. Інший додатковий капітал -- -- -- -- -- -- --
5. Резервний капітал -- -- -- -- -- -- --
6. Нерозподілений прибуток 172.7 93,6 204.2 94,53 31,5 18,23 0,93
7. Забезпечення наступних витрат і платежів -- -- -- -- -- -- --
8. Доходи майбутніх періодів -- -- -- -- -- -- --
Всього 184,5 100 216 100 31,5 17,07
Власний капітал підприємства складається із нерозподіленого прибутку та статутного капіталу. Повністю відсутні пайовий капітал та інші складники власного капіталу підприємства. Негативним фактором є відсутність резервного капіталу, що збільшує фінансовий ризик від можливих збитків або неплатежів.
3.2 Аналіз позикових джерел
Аналіз позикових джерел підприємства приведений у таблиці 3.2.1
Таблиця 3.2.1 Аналіз позикових джерел підприємства
Позиковий капітал На початок року На кінець року Зміни Зміна питомої ваги
тис.грн. % тис.грн. % + '- Темп зростання
1. Довгострокові кредити банка -- -- -- -- -- -- --
2. Довгострокові фінансові зобов"язання -- -- -- -- -- -- --
3. Відсрочені фінансові зобов"язання -- -- -- -- -- -- --
4. Інші довгострокові зобов"язання -- -- -- -- -- -- --
5. Короткострокові кредити банка -- -- -- -- -- -- --
6. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями -- -- -- -- -- -- --
7. Векселя, які видані -- -- -- -- -- -- --
8. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 185,7 91,88 47,5 29,01 -138,2 -74,42 -62,87
9. З отриманих авансів -- -- -- -- -- -- --
10. З бюджетом 5,7 2,82 2,7 1,64 -3 -52,63 -1,18
11. З позабюджетними фондами -- -- -- -- -- -- --
12. З страхування 2,6 1,28 0,8 0,4 -1,8 -69,23 -0,88
13. З оплати праці 6,9 3,41 4,5 2,74 -2,4 -34,78 -0,67
14. З учасниками -- -- -- -- -- -- --
15. З внутрішніх розрахунків -- -- -- -- -- -- --
16. Інші поточні зобов"язання 1,2 0,59 108,2 66,09 107 8916,66 65,5
Всього 202,1 100 163,7 100 -38,4
З приведеної таблиці видно, що інші поточні забов'язання мають значну питому вагу в позиковому капіталі підприємства. Позитивно характеризує роботу підприємства за рік те, що загальна сума позикових джерел зменшилася на 38,4 тис.грн. Це викликане значним зменшенням кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 138,2 %.
Більш докладний аналіз змін, що відбулися у кредиторської заборгованості проведений у таблиці 3.2.2
Таблиця 3.2.2 Аналіз кредиторської заборгованості
Кредиторська заборгованість На початок року На кінець року Зміни Зміна питомої ваги
тис.грн. % тис.грн. % + '- темп зростання
1. Векселя які видані -- -- -- -- -- -- --
2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 185,7 92,43 47,5 85,58 -138,2 -7,41 -6,85
3. З одержаних авансів -- -- -- -- -- -- --
4. З бюджетом 5,7 2,83 2,7 4,86 -3 71,73 2,03
5.З позабюджетними фондами -- -- -- -- -- -- --
6. З страхування 2,6 1,29 0,8 1,44 -1,8 11,62 0,15
7. З оплати праці 6,9 3,43 4,5 8,1 -2,4 136,15 4,67
8. З учасниками -- -- -- -- -- -- --
9. З внутрішніх розрахунків -- -- -- -- -- -- --
Всього 200,9 100 55,5 100 -145,4
Оскільки кредиторська заборгованість є джерелом покриття дебіторської заборгованості, для більш глибокого аналізу необхідно провести порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. Цей аналіз на початок і кінець року проведений у таблицях 3.2.3 та 3.2.4
Таблиця 3.2.3 Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості на початок року
Статті Дебіторська заборгованість
тис.грн. Кредиторська заборгованість
тис.грн. Перевищення
Дебіторська заборгованість
тис.грн. Кредиторська заборгованість
тис.грн.
1. Векселя -- -- -- --
2.За товари роботи послуги 28,5 185,7 -- 157,2
3. З бюджетом 4,6 5,7 -- 1,1
4. З авансів -- -- -- --
5. З нарахованих доходів -- -- -- --
6. З позабюджетних платежів -- -- -- --
7. З страхування 0 2,6 -- 2,6
8. З оплати праці 0 6,9 -- 6,9
9. З учасниками -- -- -- --
10. З внутрішніх розрахунків -- -- -- --
Всього 33,1 200,9 -- 167,8
Таблиця 3.2.4 Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості на кінець року
Статті Дебіторська заборгованість
тис.грн. Кредиторська заборгованість
тис.грн. Перевищення
Дебіторська заборгованість
тис.грн. Кредиторська заборгованість
тис.грн.
1. Векселя
2. За товари роботи послуги 70.6 47.5 23.1
3. З бюджетом 16.5 2.7 13.8
4. З авансів
5. З нарахованих доходів
6. З позабюджетних платежів
7. З страхування 0.8 0.8
8. З оплати праці 4.5 4.5
9. З учасниками
10. З внутрішніх розрахунків
Всього 87.1 55.5 31.6
На початок року кредиторська заборгованість перевищує дебіторську на 167.8 тис.грн. Кредиторська заборгованість з бюджетом перевищує дебіторську на 1.1 тис. грн. На кінець року у зв язку зі значним ростом дебіторської заборгованості та зменшенням кредиторської, дебіторська заборгованість перевищила кредиторську на 31.6 тис. грн.. Стан кредиторської заборгованості з бюджетом на кінець року зменшився на 3 тис. грн.. у зв язку із погашенням дебіторської заборгованості з бюджетом на початок року.
4. Аналіз фінансової стійкості
У ринкових умовах, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюється за

 
 

Цікаве

Загрузка...