WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий контроль та його роль у забезпеченні фінансової дисципліни - Курсова робота

Фінансовий контроль та його роль у забезпеченні фінансової дисципліни - Курсова робота

фінансовий контроль здійснюється в формі попереднього, поточного та подальшого контролю.
Попередній контроль - це перевірка на стадії складання та розгляду проектівформування і використання державних коштів установами та організаціями, які існують за рахунок державних коштів чи які претендують на отримання фінансової допомоги, бюджетних кредитів, фінансування інвестицій, цільових та інших програм, а також отримання державних гарантій. Тобто проводиться до здійснення фінансових операцій.
Поточний контроль здійснюється безпосередньо в процесі формування та використання державних засобів з ціллю оперативного усунення порушень, що мають місце. Тобто проводиться у процесі фінансових операцій.
Подальший контроль представляє собою контроль за підсумками формування та використання державних коштів з встановленою періодичністю чи в одноразовому порядку з метою перевірки правильності та ефективності використання наданих коштів, затвердження звітів про їх використання, оцінки діяльності об'єктів контролю. Тобто проводиться після закінчення певних періодів, за підсумками місяця, кварталу, року.
Методи фінансового контролю, як конкретні способи і прийоми його проведення, включають ревізії, тематичні перевірки, обстеження, безперервне відстежування фінансової діяльності.
Ревізія представляє собою метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, витрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. Вона являє собою систему обов'язкових контрольних дій.
Перевірка ж здійснюється з метою докладного вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Вона являє собою одиничну контрольну дію.
Ревізії бувають:
- комплексні, що охоплюють усі сторони діяльності, а саме:
" операції з грошовими коштами;
" розрахункові та кредитні операції;
" розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами;
" правильність планування та розходування засобів на утримання бюджетних установ, формування та використання ними позабюджетних коштів;
" схоронність основних засобів та нематеріальних активів та операцій з ними;
" збереження виробничих запасів, товарно-матеріальних цінностей та операцій з ними;
" інвестиційні операції;
" розрахунки з оплати праці та нарахування податків;
" формування собівартості продукції (робіт, послуг);
" формування фінансових результатів;
" організацію та стан бухгалтерського обліку та внутрішнього (відомчого) обліку.
- часткові(що охоплюють лише її окремі сторони);
- тематичні (одночасно проводяться в однотипних установах з певного переліку питань);
- планові і позапланові;
- суцільні й вибіркові (залежно від повноти залучення документів).
Для проведення ревізії чи перевірки встановлюється визначений строк. Вони можуть проводитись силами одного ревізора чи групи (бригади) ревізорів, в необхідних випадках з залученням експертів зі спеціальних питань.
Ревізія - це найбільш ефективний та достовірний метод фінансового контролю особливо для цілей наступного контролю, тому що за наявності на об'єкті, що перевіряється, усіх необхідних документів може дати вичерпну відповідь про використання засобів в періоді, що перевіряється. Саме тому, коли розглядаються так звані економічні злочини, призначається ревізія фінансово-господарської діяльності об'єктів, якими зацікавлене слідство в цілому чи по основним питанням цієї діяльності.
Із-за великого об'єму матеріалу, який належить до перевірки, та необхідності затрати значного проміжку часу на практиці найчастіше призначаються перевірки конкретних питань.
Ревізія та перевірка обов'язково проводяться за програмою (переліку основних питань), котра затверджується керівником, який призначив ревізію, чи іншою посадовою особою за його дорученням. Програма повинна бути виконана повністю, однак в ході роботи ревізори самостійно визначають необхідність та можливість застосування тих чи інших ревізійних дій, прийомів та способів отримання інформації, аналітичних процедур, які забезпечують надійну можливість збору доказів, що потребуються.
Але в будь-якому випадку, для того, щоб отримати доказові відповіді на поставлені в програмі питання, ревізор повинен провести ряд дій, котрі для кожної ревізії та перевірки однакові і обов'язкові.
Починають ревізію зазвичай з перевірки установчих та реєстраційних документів організації. Потім переходять до вивчення та аналізу планових, звітних, бухгалтерських та інших документів. Тут ревізор повинен встановити законність і правильність операцій, які відображено в документах, чинність самих документів, відповідність їх встановленим формам, безпомилковість розрахунків, які в них записані. Ця робота продовжується практично в ході усієї ревізії. Одночасно ревізор повинен упевнитись в дійсності здійснення тих чи інших операцій, отримання чи видачі вказаних в документах грошових коштів та матеріальних цінностей, фактичного виконання робіт чи надання послуг.
Він робить це шляхом зіставлення бухгалтерських записів з обліку з виправдувальними (первинними) документами та відповідними вихідними даними, а також записів, документів та фактичних даних по одним операціям, наприклад, натуральних показників звітності - з даними по затратах грошових коштів та матеріальних цінностей. В цих же цілях прибігають до проведення зустрічних перевірок - звіренню записів, документів і даних з записами, які маються в організації, що ревізується, з документами і даними, які знаходяться в тих організаціях, від котрих отримано чи яким видано грошові кошти, матеріальні цінності та документи, виписки з банку по рахунках організації з достовірними даними (записами) по цих рахунках.
При організації зустрічних перевірок часто виникає необхідність удаватися до допомоги колег-ревізорів, які працюють на території інших суб'єктів, просити перевірити документи, які знаходяться в тамтешніх організаціях. Вони зобов'язані надавати таку допомогу.
Щоб отримати необхідні докази, ревізору доводиться користуватись і методами фактичної перевірки - потребувати проведення інвентаризації, займатись з участю спеціалістів перерахунком, зважуванням та обміром сировини, матеріалів та готової продукції, оцінкою якості продукції та дотримання технологій. Це потрібно для того, щоб встановити дійсні витрати, правильність списання сировини та оприбуткування готової продукції, дотримання норм природного збитку при зберіганні та транспортуванні матеріальних цінностей, отримати інші підтвердження.
Одним із найважливіших розділів ревізії - перевірка дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку

 
 

Цікаве

Загрузка...