WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий контроль та його роль у забезпеченні фінансової дисципліни - Курсова робота

Фінансовий контроль та його роль у забезпеченні фінансової дисципліни - Курсова робота

спеціальні, вищестоящі по відношенню до перевіряємогооб'єкта чи незалежні від нього органи фінансового контролю. Під внутрішнім контролем розуміють контроль в межах однієї організації чи галузі, відомства силами їх структурних підрозділів та штатних співробітників.
Залежно від суб'єктів, які здійснюють контроль, і характеру контрольної діяльності розрізняють такі види фінансового контролю:
- державний (загальнодержавний, муніципальний);
- відомчий (внутрішньо корпоративний);
- внутрішньогосподарський;
- громадський;
- аудиторський(незалежний).
Державний фінансовий контроль організовується в масштабі та на рівні усієї держави та в кожному суб'єкті цієї держави. Для цього створюються органи державного фінансового контролю чи окремі органи влади наділяються функціями фінансового контролю. Фінансовий контроль організують і органи місцевого самоврядування. Тобто основна особливість загальнодержавного контролю полягає в тому, що він є позавідомчим, проводиться стосовно будь-якого суб'єкта незалежно від його відомчої незалежності і підпорядкування.
Державний фінансовий контроль здійснюється для того, щоб забезпечити проведення в країні єдиної фінансової, кредитної та грошової політики, захист фінансових інтересів держави та її громадян.
Він представляє собою контроль:
- за виникненням та використанням усіх державних коштів, незалежно від того, в якій формі вони існують - бюджетній чи іншій;
- за діяльністю органів виконавчої влади, на які покладено практичне проведення фінансової, бюджетної, кредитної, грошової, податкової та валютної політики;
- законності залучення та використання засобів юридичних та фізичних осіб кредитними установами та іншими організаціями, котрим законодавчо таке право надано.
В цих цілях перевіряються своєчасність та повнота виникнення державних коштів, їх схоронність, ефективність та цільове використання, фінансові результати використання державного майна, правильність та ефективність використання кредитних ресурсів, які представлені державою чи під гарантії держави.
Контроль також здійснюється за організацією грошового обігу та ринку цінних паперів, проходженням державних коштів в цій сфері, законністю надання від імені держави фінансових пільг та переваг та їх використанням, обґрунтованістю та правомірністю дій кредитних установ по залученню та використанню коштів юридичних та фізичних осіб. Сюди ж відносяться перевірка виконання міжнародних фінансових зобов'язань та стану державного внутрішнього та зовнішнього боргу, проведення фінансових експертиз проектів законодавчих та інших нормативних правових актів, які впливають на формування та використання державних засобів, чи які передбачають видатки, що покриваються за рахунок таких засобів.
За результатами державного фінансового контролю приймаються заходи щодо забезпечення повернення незаконно використаних коштів та надходженню доходів від їх використання у відповідні бюджети.
Таким чином контролюються органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, страхові компанії, банки та інші кредитні організації та їх союзи, асоціації та інші об'єднання незалежно від форм власності, органи військового управління та військові формування, громадяни держави та іноземні громадяни, а також особи без громадянства.
На діяльність громадських об'єднань, недержавних фондів та інших недержавних некомерційних організацій дія державного фінансового контролю розповсюджується в частині, яка пов'язана з отриманням, перерахуванням чи використанням державних коштів чи управлінням ними, а також в частині наданих їм законодавством чи органами державної влади податкових, митних чи інших пільг та переваг.
Як приклад вищесказаного наведемо модель лінійного зв'язку між органами державного фінансового контролю.(мал. 2) Тут можна бачити, що саме фінансовий контроль є складовою державного контролю і виділяється серед інших його видів. Але наряду з тим є одним з основних видів контролю і є частиною правового функціонування державного контролю, що базується на засадах Конституції країни. Він має свої види контролю, серед яких і державний фінансовий контроль, що являє собою складову виконавчої влади. Ця модель устрою фінансового контролю характерна для України. Вона може набувати різних структурних перетворень в залежності від того про яку господарську одиницю або державу йде мова. Тобто законодавчо визначено у кожній країні якою саме має бути структура фінансового контролю і яким чином її складові одиниці повинні бути у зв'язку одне з одним.
Утвердження правових засад місцевого самоврядування і розширення сфери відповідальності територіальних громад за вирішенням місцевих справ дають підстави виділити у складі державного фінансового контролю муніципальний контроль. Це контроль органів місцевого самоврядування, який здійснюють органи представницької та виконавчої влади місцевих рад через відповідні комісії і місцеві фінансові органи. Забезпечення стабільних фінансових основ місцевої влади і фінансової автономії місцевого самоврядування сприяють подальшому розвитку муніципального фінансового контролю. А з латині термін "муніципальний" означає "беру на себе тягар".
Різновид фінансового контролю за якого органи виконавчої влади повинні контролювати і відповідають за правильність використання виділених їм державних коштів називається відомчим контролем. Він поширюється на підвідомчі підприємства, організації та установи. До функцій відомчого фінансового контролю належать:
- перевірка законності господарських та фінансових операцій;
- контроль за використанням матеріальних та фінансових ресурсів;
- перевірка збереження грошових коштів і матеріальних цінностей;
- правильність постановлення бухгалтерського обліку, а також достовірність бухгалтерської звітності;
- проведення перевірок на підвідомчих підприємствах та організаціях.
Внутрішньогосподарський фінансовий контроль проводиться економічними службами підприємств, організацій, установ (бухгалтерія, фінансовий відділ тощо), а на приватних підприємствах їх власниками. Об'єкт контролю - господарська і фінансова діяльність самого підприємства та його структурних підрозділів. Безпосередньо на головного бухгалтера покладено відповідальність за правильну організацію бухгалтерського обліку, своєчасне складання бухгалтерської звітності, правильне і своєчасне перерахування платежів у бюджет і централізовані цільові державні фонди, за цільове і ефективне використання бюджетних асигнувань. В акціонерних товариствах внутрішньогосподарський контроль проводять контрольно-ревізійні комісії.
Що стосується громадського фінансового контролю, то його здійснюють громадські організації (партії, рухи, профспілкові організації). Він може проводитись групами спеціалістів, які створюються , наприклад в Україні,

 
 

Цікаве

Загрузка...