WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий контроль та його роль у забезпеченні фінансової дисципліни - Курсова робота

Фінансовий контроль та його роль у забезпеченні фінансової дисципліни - Курсова робота

тис.дол. США. За 9 місяців ці показники становили відповідно 16,2 та 58,1 тис.дол. США.
Згідно вищезазначених даних було побудовано графік і за допомогою лінії тренду зроблено прогноз щодо незаконних витрат на одного суб'єкта підприємницької діяльності на 2002 рік, за умов, якщо тенденція до зростання не зміниться. Прогнозне значення складає приблизно 35,78 тис.дол. США. .
Таким чином, зроблений аналіз стану фінансового контролю в Україні на сучасному етапі дає можливість дійти висновку про недооцінку ролі фінансового контролю в Україні для забезпечення фінансової дисципліни у державі. Такий стан призводить до значних фінансових порушень, які маютьтенденцію до зростання протягом останніх років, що спричинено рядом проблем у цій галузі, серед яких - недосконалість законодавства, дублювання контрольних функцій органами управління, відсутність незалежного контролю та інші.
Наявність значних обсягів фінансових порушень визначає потребу в підвищенні ролі фінансового контролю на сучасному етапі розвитку економіки України.
ВИСНОВКИ.
Фінансовий контроль держави - одна з найважливіших функцій державного управління, спрямована на виявлення відхилень від прийнятих стандартів законності, доцільності й ефективності управління фінансовими ресурсами та іншою державною власністю, а за наявності таких відхилень - на своєчасне вжиття відповідних коригувальних і запобіжних заходів. Від ефективності державного фінансового контролю залежить економічне і не меншою мірою політичне благополуччя нації.
Безумовно, коли Україна стоїть на шляху ринкових відносин, не можна недооцінювати роль фінансового контролю держави, яка полягає в забезпеченні фінансової дисципліни. Необхідно пам'ятати, що фінансовий контроль - це один із способів наповнення державного бюджету, що є важливим для такої країни як наша. Це також інструмент боротьби зі злочинами у сфері фінансових відносин, спосіб збереження державного майна і коштів, що особливо актуально останнім часом в Україні. Крім того, ефективність здійснення контрольних функцій є чинником підвищення авторитету держави у світовому співтоваристві
В результаті проведених досліджень по даній курсовій роботі можна зробити наступні висновки:
1. Фінансовий контроль держави посідає одне з основних місць серед елементів фінансового управління і є важливим за умов перехідної економіки, тобто в Україні, він забезпечує дисципліну в фінансовій сфері, є гарантом суверенітету держави, її цілісності та економічного процвітання.
2. Неоднозначність трактування поняття фінансового контролю є наслідком багаторічної історії розвитку України як держави, а також незавершеністю правової бази, тобто відсутністю відповідного закону.
3. Наближена до ринкової економіки система державного фінансового контролю в нашій країні в основному склалася і охоплює як нормативно-правову базу, так і органи, що здійснюють фінансовий контроль, форми й методи контролю. Класифікація в організаційному плані дала уявлення про масштаби здійснення контролю, про його рівень значущості та корисності.
4. Вивчення світового досвіду організації фінансового контролю є важливим у зв'язку з реформуванням даної галузі в Україні, а також є свідченням необхідності впровадження ефективного фінансового контролю. У зарубіжних країнах чітко розмежовуються дві форми фінансового контролю - державний та незалежний.
5. Аналіз стану фінансового контролю в Україні дозволив виявити ряд проблем у цій сфері, що спричиняють динамічний ріст кількості фінансових порушень у державі з кожним роком:
" Методологічна проблема - недостатня з'ясованість природи зовнішнього та внутрішнього фінансового контролю.
" Відсутність функції незалежного контролю та аудиту дохідної частини бюджетів України.
" Відсутність належного державного фінансового контролю за використанням державної та комунальної власності.
" Відсутність зовнішнього, незалежного державного контролю за фінансовими ресурсами місцевих органів влади і самоврядування.
" Втрата державою контролю за економічною діяльністю підприємств державного сектору і фінансів комунальних підприємств або підприємств, що мають частку державного майна.
" Відсутність системи здійснення контролю за використанням державних коштів.
" Низька заробітна плата, оплата відряджень та умови праці, що спричиняють недостатньо високий рівень кваліфікації працівників органів контролю.
Основними проблемами можна визначити: відсутність незалежного контролю за різними сферами використання фінансових ресурсів у державі, а також дублювання органами управління контрольних функцій.
6. Для підвищення ролі фінансового контролю в Україні, вирішення основних проблем у державі, що пов'язані з цим питанням необхідно реформування системи фінансового контролю шляхом таких основних напрямів:
" Прийняття Закону України "Про фінансовий контроль".
" Створення необхідних умов для здійснення незалежного контролю за використанням фінансових ресурсів у державі.
" Впровадження нової інформаційної системи, яка б забезпечила обмін необхідною інформацією між контрольними органами у державі.
" Вирішити на законодавчому рівні питання, пов'язані з матеріальним забезпеченням працівників контролюючих органів.
" Посилити вимоги до контролю за власністю держави, аналогічним основам державного контролю у сфері фінансів тощо.
Вирішення основних проблем може бути досягнуте лише завдяки розробленій стратегії удосконалення, яка повинна відповідати вимогам сучасності та спиратися на прийняті у всьому світі норми. Реформування контрольних функцій держави та досягнення їх ефективності дасть імпульс українській економіці для підвищення матеріального благополуччя усього народу України.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Учебник: "Финансы"/С.И. Лушин, В.А. Слепова - Ф-991М: Росийская економическая Академия, 2000-384 с.
2. Підручник: "Фінанси" /Романенко О.Р. - К: Центр навчальної літератури. - 2003 - 312 с.
3. Підручник: "Фінансова діяльність підприємства"/Бан-Ф59 Дурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. - 2-е вид., доповнене та перероблене - К: Либідь, 2003-384 с.
4. Навчальний посібник: "Державні фінанси України" /Василик О.Д. : . - К.: Вища шк., 1997. - 383 с.
5. Підручник: "Теорія фінансів" /Василик О.Д. : . - К.: НІОС, 2000. - 416 с.
6. Учебник для вузов: "Финансы. Денежное обращение. Кредит" // под ред Дробозиной Л.А., - Москва: ЮНИТИ, 1997, с.479
7. "Удосконалення контролю в системі управління фінансовими ресурсами регіону" /Бречко О.В. //Фінанси України - 2002 - №9 - с.150.
8. "Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення." /Дорош Н.І. //Фінанси України - 1998 - №1 - с.47.
9. Джерела Internet:
www.kmu.gov.ua
www.vru.gov.ua
www.mfu.gov.ua
www.google.com.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...