WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий контроль та його роль у забезпеченні фінансової дисципліни - Курсова робота

Фінансовий контроль та його роль у забезпеченні фінансової дисципліни - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ:
"Фінансовий контроль та його роль у забезпеченні фінансової дисципліни"
План:
Вступ.
1. Поняття фінансового контролю, його принципи, види, форми методи.
2. Об'єкти та суб'єкти державного фінансового контролю в Україні. Порівняння з системою фінансового контролю Російської федерації.
3. Важелі фінансового контролю.
4. Роль фінансового контролю у забезпеченні фінансової дисципліни в Україні.
Висновки.
Список літератури.
Вступ
Зміни, що сталися протягом останніх років в економіці та фінансових відносинах України, впровадження нових принципів господарювання на основі ринкових відносин, розвиток ділової ініціативи і підприємництва потребують докорінної перебудови управлінських функцій держави, у тому числі контрольних. Виходячи з реальної дійсності, питання фінансового контролю є актуальним у наш час. Адже реформування народного господарства неможливе без фінансової дисципліни, що може бути забезпечена саме фінансовим контролем.
Недооцінка ролі фінансового контролю призводить до значних порушень і зловживань у сфері фінансових відносин у державі, що і спостерігається в останні роки. Україну у світовому співтоваристві сприймають як країну, яка має високий рівень корупції. Цей фактор є одним із наслідків недосконалості контролю з боку держави, в тому числі і фінансового контролю.
Отже, актуальність теми фінансового контролю полягає у сучасній необхідності створення досконалої системи фінансового контролю в Україні для забезпечення фінансової дисципліни під час проведення реформування народного господарства, що може стати запорукою ефективності намічених реформ у державі.
Взагалі ступінь вивчення теми фінансового контролю в Україні ще не досить високий, деякі питання висвітлені неповно і мають неоднозначне трактування.
Отже, спробуємо охарактеризувати цю тему більш детально та зробимо відповідні висновки.
1. Поняття фінансового контролю, його принципи, види, форми методи.
Фінансовий контроль як одна із функцій управління фінансами являє собою особливу діяльність щодо перевірки формування й використання фондів фінансових ресурсів у процесі створення, розподілу та споживання валового внутрішнього продукту з метою оцінювання обґрунтованості й ефективності прийняття рішень і результатів їх виконання.
З визначенням сутності фінансового контролю випливає, що його об'єктом є процеси формування і використання фондів фінансових ресурсів. Суб'єкт контролю це носій контрольних функцій щодо об'єкта контролю. Він як правило визначається законодавством держави, нормативно-правовими актами суб'єктів фінансової діяльності. Тобто іншими словами фінансовий контроль це перевірка спеціально уповноваженими органами дотримання учасниками фінансових, грошових, кредитних, валютних операцій умов законодавства, норм та правил, які встановлено законодавством та власниками. Все це прийнято вважати як систему фінансового контролю.
Як система фінансовий контроль має види, форми, принципи і методи, які представлені на мал. 1
При формуванні системи фінансового контролю виконуються деякі принципи, які вироблені світовою практикою, і без дотримання яких результативна діяльність фінансового контролю неможлива. До таких принципів відносяться
- незалежність;
- превентність (носить попереджувальний характер);
- дієвість;
- регулярність;
- об'єктивність;
- законність;
- розмежування функцій та повноважень між різноманітними органами фінансового контролю;
- підзвітність органів фінансового контролю створюючим їх органам влади чи власникам;
- гласність;
- всеохоплюючий характер;
Незалежність фінансового контролю гарантується конституцією та відповідними законами. В межах їх компетенції органам фінансового контролю повинні бути підконтрольними усі органи влади, починаючи з парламенту, уряду та адміністрації президента. Незалежність забезпечується також тим, що контрольний орган комплектується на досить тривалий термін таким чином, що підконтрольні об'єкти не можуть впливати на його склад, а ті хто доручили проведення перевірки - на її можливі результати. Контрольний орган отримує із державного бюджету необхідні та достатні для виконання покладених на нього задач, та самостійно використовує виділені йому кошти.
Превентність фінансового контролю виражається в тому, що він носить попереджувальний характер стосовно можливого майбутнього фінансового злочину або зловживання фінансовими ресурсами як підприємства так і держави в цілому. Законодавчо встановлених норм та правил не достатньо для запобігання фінансових злочинів, а отже виконавчу частину вищевказаного виконує фінансовий контроль, керуючись цими же законами.
Що стосується об'єктивності, то її принцип припускає, що фінансовий контроль будується строго на фактичній та документальній основі, має справу зі звітними даними про фінансову діяльність об'єкту контролю, які складені та затверджені у встановленому порядку, оцінює їх всесторонньо та безпристрасно. Важливою умовою об'єктивності виступає принцип двох підписів під документом про результати перевірки - перевіряючої та перевіряємої сторони.
Законність, як принцип фінансового контролю означає, що склад контролю визначається на основі конституції країни, законодавчих та інших документів, на основі яких здійснюється правове регулювання фінансових, грошових, валютних, кредитних відносин, банківської діяльності. В свою чергу, повноваження контрольних органів також встановлюються законодавством. Ці органи не можуть самостійно перевищувати чи обмежувати свої повноваження.
Оскільки функції фінансового контролю виконують зазвичай декілька органів, важливо, щоб вони в своїй діяльності не дублювали одне одного та не загружали перевірками одні і тіж самі об'єкти. Для цього органи фінансового контролю координують свої дії у встановленому порядку чи по взаємній згоді.
Говорячи про підзвітність, потрібно мати на увазі, що державна влада, як правило, поділяється на законодавчу та виконавчу. Таким чином в кожній із гілок влади можуть бути створені свої органи фінансового контролю, чим і визначається їхня підзвітність. Ті, хто обслуговує інтереси власників, звітують перед власниками.
Принцип гласності передбачає, що результати фінансового контролю, особливо в частині використання державних коштів, повинні бути загальнодоступними, публікуватись у відкритому друці. У відношенні приватних коштів, які охороняються комерційною таємницею, застосовується публічне підтвердження законності їх виникнення та використання, якщо таке підтвердження отримане перевіркою, а також яке публікується в засобах масової інформації.
Що стосується видів фінансового контролю то на практиці та в теорії розрізняють зовнішній та внутрішній контроль залежно від взаємовідносин суб'єкта та об'єкта контролю. Зовнішнім називають контроль, який здійснюють

 
 

Цікаве

Загрузка...