WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Особливості обліку у суб”єктів малого підприємництва - Курсова робота

Особливості обліку у суб”єктів малого підприємництва - Курсова робота

умовах особливих відмінностей не має. До документів, що регулюють організацію i ведення обліку, можна віднести:
Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік i фінансову звітність";
основні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань i господарських операцій підприємств i організацій (затверджено наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291);
Інструкція про застосування Плану рахунків (затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291).
Облік доходів
Облік реалізації товарів відображається на рахунку 70 "Доходи від реалізації" за відповідними субрахунками:
701 "Дохід від реалізації готової продукції"
702 "Дохід від реалізації товарів"
703 "Дохід від реалізації послуг".
За необхідності на кожному із субрахунків можна відкривати субрахунки другого порядку. Наприклад:
702.1 "Дохід від реалізації оподатковуваних ПДВ товарів"
702.2 "Дохід від реалізації неоподатковуваних ПДВ товарів".
За кредитом відображається сума реалізації за методом нарахування, за дебетом - сума непрямих податків у сумі реалізації (акцизний збір i ПДВ у підприємств, що сплачують податок за ставкою 6%). Сума реалізації за мінусом ПДВ, акцизного збору списується за дебетом рахунку 70 у кредит рахунку 79 "Фінансові результати" на субрахунок 791 "Результат основної діяльності".
Особливості бухгалтерського обліку для суб"єктів малого підприємництва, що обрали його спрощену форму, визначені Положенням №196. Вони полягають у тому, що затрати на виробництво продукції (робіт, послуг), а також затрати, пов"язані зі здійсненням торгівельної діяльності, суб"єкти малого підприємництва
Відображають по дебету рахунків класу 8 "Витрати за елементами" (тобто без застосування рахунків класу 9 "Витрати діяльності" ). Можна сказати, що це правило є загальним для всіх суб"єктів малого підприємництва.
Така система обліку витрат цілком задовольнить ті підприємства, які до переходу на нові рахунки усі витрати відображали лише на рахунку 20 або 44. Витрати відображаються на відповідних рахунках i субрахунках:
80 "Матеріальні витрати". Зверніть увагу, що субрахунок 808 "Витрати товарів" призначено для відображення лише тих товарів, що використані на власні потреби, а не для продажу.
81 "Витрати на оплату праці". Цей рахунок має субрахунки, що деталізують характер виплати
82 "Відрахування на соціальні заходи"
83 "Амортизація"
84 "Інші операційні витрати"
Ці рахунки дають вичерпну інформацію для складання II розділу Звіту про фінансові результати, тобто формують витрати за елементами. Так як у звіті про фінансові результати за формою 2-м не передбачено розподілу адміністративних витрат i витрат на збут, то в обліку їх теж можна не розподіляти. На рахунку 84 "Інші операційні витрати" можна все ж відкрити два субрахунки:
841 "Інші операційні витрати, що включаються до складу валових витрат"
842 "Інші операційні витрати, що не включаються до складу валових витрат"
85 "Інші витрати". У складі інших витрат враховується єдиний податок. На цьому рахунку можна вести визначені субрахунки, що полегшують складання Звіту про фінансові результати. Наприклад:
851 "Фінансові витрати"
852 "Витрати інвестиційної діяльності"
853 "Витрати від надзвичайних подій"
854 "Єдиний податок".
Подальше списання затрат залежить від здійснюваного виду діяльності і проводиться відповідно до Положення №196 та Інструкції №291 до нового Плану рахунків.
Для обліку решти господарських операцій, що проводяться суб"єктами малого підприємництва ( облік необоротніх активів, запасів, власного капіталу, зобов"язань тощо ), необхідно керувати прийнятими бухгалтерськими Стандартами та Інструкцією №291.
Розглянемо загальний порядок відображенння витрат з використанням 8-го класу рахунків на прикладі затрат на оплату праці ( Додаток 1 ).
Фінансовий результат у звичному для нас розумінні відображається на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". На цьому рахунку відкриваються три субрахунки:
441 "Нерозподілений прибуток"
442 "Непокриті збитки"
443 "Використаний прибуток".
По закінченні звітного періоду усі витрати операційної діяльності списуються в дебет субрахунку 791. Для визначення фінансового результату варто порівняти обороти за дебетом i кредитом субрахунку 791 i списати відповідними бухгалтерськими записами:
якщо оборот за кредитом більше обороту за дебетом, тоутвориться прибуток: Дт 791 - Кт 441
якщо оборот за кредитом менше обороту за дебетом, то утвориться збиток: Дт 442 - Кт 791.
На субрахунку 443 відображається розподіл прибутку на дивіденди i відрахування до резервного (страхового) фонду, якщо створення такого фонду передбачено установчими документами.
Якщо підприємство - платник єдиного податку здійснює декілька видів діяльності або має складну організаційну структуру (що малоймовірно при такій обмеженій чисельності), то можна обліковувати витрати із застосуванням рахунків класу 9. Право вибору надано підприємству. Зафіксувати обрану систему обліку витрат потрібно розпорядженням, наприклад наказом про організацію бухгалтерського обліку на поточний рік.
У дев'ятому класі рахунків, очевидно, єдиний податок доцільно обліковувати на рахунку 98 "Податок на прибуток".
Відповідно до п.7 Положення №196 підприємства - суб"єкти малого підприємництва, що виконують роботи чи надають послуги, відображають витрати по дебету рахунка 23 "Виробництво" і у подальшому щомісячно списують їх з кредиту рахунку 23 у дебет рахунку 79 "Фінансові результати". Однак це не означає, що всі без винятку витрати потрапляють до дебету рахунку 23. Підприємства, що надають послуги, повинні розподіляти витрати на прямі ( що складають виробничу собівартість робіт, послуг ) та інші (адміністративні, на збут тощо ) відповідно до П(С)БО 16 "Витрати". Це необхідно для правильного складання фінансової звітності ( зокрема для заповнення рядків 040 і 090 Звіту про фінансові результати суб"єктів малого підприємництва ).
Формування фінансового результату підприємства при виконаннні робіт ( послуг ) розглянемо у вигляді схеми в Додатку №2.
Приклад відображення у бухгалтерському обліку доходів і витрат при виконаннні робіт ( послуг ), а також особливості заповнення форми № 2-м "Звіт про фінансові результати" розглянуто у таблиці в Додатку №3. У частині витрат на зарплату використані числові дані таблиці Додатка №1.
Як відомо, єдиний податок, що підлягає сплаті до бюджету, обчислюється із сум виручки від реалізації, що надійшла на розрахунковий рахунок або до каси підприємства. У той же час у бухгалтерському обліку доходом (виручкою) визнається не надходження грошей, а відвантаження продукції (товарів, робіт, послуг) - передача покупцеві всіх ризиків і вигід, пов"язаних з правом власності на продукцію (товар, інший

 
 

Цікаве

Загрузка...