WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Світові фінанси: грошові потоки і фінансові інститути - Контрольна робота

Світові фінанси: грошові потоки і фінансові інститути - Контрольна робота


Контрольна робота з дисципліни:
" Фінанси"
на тему:
Світові фінанси: грошові потоки і фінансові інститути.
Економічне середовище, де функціонують суб'єкти ринку пов'язане з грошовою сферою. Сфера, в якій функціонють банки, складає грошовий оборот.
Організація і управління потоками грошей, що складає грошовий оборот, змінює кон'юнктуру грошового ринку , і, таким чином, реалізує свою роль в економіці. Тому суть і основи грошового обороту важливі для пояснення механізму функціонування грошово-кредитної системи. Вся сукупність грошових платежів, здійснюваних суб'єктами ринку, складає грошовий оборот.
Всі платежі групуються в потоки. В залежності від місця в процесі суспільного відтворення виділяють:
1. сплата фірмами необхідних ресурсів, які закуповуються у населення.
2. сплата урядовими органами заробітної платні державним службовцям.
3. доходи домогосподарств від реалізації ресурсів фірмам.
4. сплата чистих податків сімейними господарствами.
5. формування сімейними господарствами заощаджень, що надходять на грошовий ринок.
6. видатки сімейних господарств на споживання.
7. мобілізація фірмами на грошовому ринку інвестиційних коштів.
8. інвестування видатків фірм.
9. мобілізація державою коштів на грошовому ринку (державні кредити).
10. державні закупки.
11. сплата продуктів, що надходять в країну , як імпортні.
12. надходження грошових коштів з сектору світового ринку для сплати експорту.
Оскільки національна економіка постійно взаємодіє з світовою, доцільно виділити:
13. доходи фірм від реалізації своїх товарів і послуг (національного продукту).
14. чисті надходження грошових коштів з світового грошового ринку на внутрішній.
15. чистий відтік грошових коштів з внутрішнього на світовий грошовий ринок.
Грошовий оборот можна представити як взаємозв'язок здійснюваних в економіці грошових потоків. Всі суб'єкти національної економіки в такій схемі поділяються :
- фірми
- сімейні господарства
- уряд
Ці сектори пов'язані грошовими потоками, які проходять через ринок ресурсів, продуктів, грошовий і світовий ринки. В кожному секторі є вхідні та вихідні потоки. Така ситуація дозволяє збалансувати економіку світу і забезпечити замкнутість кругообігу грошей. Ця замкнутість - основне джерело стабільності економіки. Номінальні обсяги національного продукту та національного доходу і відповідні їм потоки рівні.
Між цими потоками існує внутрішній зв'язок, зумовлений єдністю процесу суспільного відтворення, що створює об'єктивну основу для їх вирівнювання. Ця обставина зумовлює формування в процесі розподілу і використання національного доходу двох видів грошових потоків, які відносно національного доходу можна назвати потоками відтоку і потоками притоку грошей.
До потоків відтоку відносяться: чисті податки (потік 4), заощадження сімейних господарств (потік 5) та оплата імпорту (потік 10). До потоків притоку відносяться: інвестиційні витрати фірм (потік 7), державні закупки урядових структур (потік 9), надходження по експорту (потік 11). В обсязі потоків відтоку зменшується використання сімейними господарствами національного доходу на внутрішньому ринку продуктів, що звужує можливості реалізації виробленого національного продукту. В обсязі потоків притоку збільшується надходження грошей на внутрішній ринок, вони ніби-то повертаються в основне русло свого руху, що розширює можливості реалізації національного продукту. Якщо обсяги потоків відтоку і притоку грошей будуть урівноважуватися, то потоки національного доходу і реалізації національного продукту збалансуються.
Проте урівноваженість потоків відтоку і притоку грошей автоматично не забезпечується. Вона може бути досягнута тільки через механізм грошового ринку. Цей механізм виконує дві важливі для урівноваження вказаних потоків функції:
1. трансформує заощадження сімейних господарств у нові види платоспроможного попиту (фірм та урядових структур);
2. завдяки коливанню кон'юнктури (попиту і пропозиції грошей) зумовлює відтік зайвих грошей на світовий ринок або притік їх з світового ринку у випадку дефіциту пропозиції грошей.
Завдяки цим двом функціям грошовий ринок забезпечує збалансування національного доходу і національного продукту як необхідну передумову його успішної реалізації.
Фірми збалансовують грошові потоки за допомогою грошового ринку. Припускається, що доход приватних фірм надходить до сімейних господарств. Тому у фірм не залишається коштів для розширення. Ці кошти мобілізуються на грошовому ринку.
Балансування грошових потоків, що обслуговують окремі ринки, досягається інакше. На ринку ресурсів регулювання автоматичне: все, що витрачається фірмами на ресурси, отримується сімейними господарствами як НД.
В умовах замкнутої економіки балансування потоків ринку продуктів теоретично також автоматичне. Але економіка України - відкрита і має місце притік та відтік грошей. За умови, коли імпорт дорівнює експорту, відбувається балансування цих потоків. Але, в дійсності, це несе загрозу дестабілізації грошового обороту.
Якщо імпорт більший за експорт, гроші з національного рівня переходять на світовий. Тоді національний продукт буде більший ніж НД . Різниця - чистий імпорт. В цьому випадку виникнуть труднощі з реалізацією національного продукту в межах країни. Ця диспропорція не може бути вирівняною розширенням внутрішнього грошового обороту. Якщо збільшити пропозицію грошей, це збільшить потік до рівня національного продукту. Проблема реалізації буде вирішена, але ціною інфляції. Додаткові кошти надійдуть до фірм і будуть спрямовані на оплату ресурсів. Це збільшить сумарний об'єм 4, 8, 10 потоків. Зростання попиту ініціює ріст цін на цих ринках. Тоді для реалізації національного продукту знову не вистачатиме грошей.
При чистому імпорті найкращий варіант - запозичення коштів з світового грошового ринку: отримання кредитів в іноземних банках для сплати імпорту або продаж на зовнішньому ринку національних фінансових активів. Мобілізовані кошти складають додатковий потік капіталу. Ці кошти збільшать потоки 8 і 10, а також попит на ринках продуктів,, що буде сприяти реалізації цих продуктів. В результаті - зрівняння потоків 3 і 13 без інфляції.
В умовах чистого експорту додаткові кошти приходять на внутрішній ринок Таким чином зменшується потреба запозичення коштів іншими шляхами, а це розбалансує внутрішній грошовий ринок. Для

 
 

Цікаве

Загрузка...