WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Становлення національної грошової системи україни - Реферат

Становлення національної грошової системи україни - Реферат

структур, або викреслені з Реєстру банків. Близько 50 банків зараз потенційно поставлені перед вибором: приєднання або ліквідація.
Традиційне уявлення про банки як інститути, що залучають кошти у
вигляді депозитів та розміщують їх шляхом кредитування, суттєво змінюється. З появою нефінансових банків чи небанківських інститутів, які займаються банківською справою, постає проблема виживання традиційних банків у нових умовах.
Розділ 2.
У сучасній економічній науці вважається, що номінальна вартість національних грошей є функцією, з одного боку, реальної вартості товарів, а х другого - їх кількості (дефіцитності). Залежність між номінальною вартістю національних грошей і вартістю товарів є прямою, або, як кажуть економісти позитивною: чим більше сумарна вартість усіх виготовлених товарів, тим більшою ( при їх незмінних умовах) буде номінальна вартість національних грошей (рис.1), а залежність між номінальною вартістю номінальних грошей і їх кількістю (дефіцитностю) є обмеженою, або негативною (рис.2)
Номінальна вартість
Національних грошей (Vm-n)
V1p-r V2p-r
реальна вартість національних товарів і послуг ( Vp-r)
рис.1
номінальна вартість
національних грошей (Vm-n)
M1 M2 кількість національних грошей (М)
На номінальну вартість національних грошей впливає не лише такий синтезуючий фактор, як реальна вартість товарів та послуг (чи їх маса), а й рівень інфляції, тобто так званий невартісний фактор, який зовсім не стосується реальної вартості товарів і послуг. Під впливом цього невартісного фактору крива (графік) номінальної вартості національних грошей зміщується вгору або вниз (рис.3), перетворюючись таким чином у криву (графік) реальної вартості національних грошей.
Номінальна вартість
Національних грошей (Vm-n)
V1p-r реальна вартість товарів і послуг (Vm-n)
Перехід від номінальної до реальної вартості національних грошей можна здійснити не лише графічно, а й оперативним шляхом, тобто на основі певної корекції формули номінальної вартості національних грошей за таким алгоритмом:
Vm-r = Vm-n x/Ip/-1
Де Ip - індекс зміни рівня сукупних цін.
Вважається, що в умовах економічного спаду національна вартість національних грошей знижується, оскільки зменшується сукупна реальна вартість виготовлених товарів і послуг, а вперіоди економічних піднесень вона, навпаки, зростає. Це коливання рівня номінальної вартості національних грошей ще не зумовлене інфляцією, бо вона формується під впливом такого основного фактору, як реальна вартість товарів і послуг.
Якщо ж починає коливатьсь і номінальна вартість товарів та послуг під впливом розвитку інфляційних процесів то це означатиме відповідні зміни у рівнях реальної вартості національних грошей. Під якою слід розуміти ту кількість товарів і послуг, яку ми взмозі придбати на одну національну грошову одиницю. Реальна вартість національних грошей, на відміну від їх національної вартості, перебуває в оберненій залежності до номінальної вартості товарів і послуг. Чим вище номінальна вартість товарів і послуг тим нище буде реальна вартість національних грошей.
В Україні на сучасному етапі розвитку ринкового реформування вітчизняної економіки і в умовах економічного спаду коли реальна вартість національних товарів і послуг знижується, відповідну тенденцію до зниження має тако реальна вартість національних грошей.
В умовах економічного піднесення і помірного розвитку в процесі інфляції номінальна вартість грошей має тенденцію до зростання, а реальна, навпаки, до знаження, їх зміни здійснюються в різних напрямках. Така різноманітність зміни рівня номінальної і реальної вартості національних грошей характерна для фази економічного піднесення найрозвинутіших країн заходу (ЄС, США, Японія та ін).
Реальна вартість грошей - це та кількість товарів, яку можна придбати на одну національну грошову одиницю. На відміну від номінальної вартості національних грошей, їх реальна вартість перебуває в обмеженні, негативній залежності від величини номінальної вартості товарів і послуг. Чим вище номінальна вартість товарів і послуг, тим нищою буду реальна вартість національних грошей.
Розділ 3.
Досвід зарубіжних країн у встановленні національної грошової системи.
2.3. Грошова система Німеччини.
Грошовою одиницею Німеччини є марка, але не завжди німецька грошова одиниця мала саме таку назву. Більш давня назва - пфеніг. Він перебуває в обігу як розмінна монета вже десять століть. Починаючи з другої половини XIX ст. пфеніг став дорівнювати одній сотій марки. А колись пфеніг був срібним, потім бронзовим та з нікелю/міді. Сьогодні пфеніг - найдрібніша монета. Але відповідно до народної прикмети знайдений на вулиці пфеніг приносить щастя. Мало того, монетку в один пфеніг тримають в гаманці як талісман.
Улюбленою срібною монетою в середні віки був "грошен". у XIII-XIV ст. грошени випускалися в багатьох європейських країнах. Сьогодні в Німеччині грошен - це простомовна назва десятипфенігової монети.
Інша грошова одиниця - геллер (Heller), чеканився ,в XII ст. у місті Schwebisch-Hall, звідси його назва. У XIII ст. його почали чеканити в Західній і Південній Німеччині зі срібла, пізніше геллер став дрібною мідною монетою. Геллер зник з обігу в Німеччині після введення загальноімперської грошової системи наприкінці ХІХ ст.
Тривалий час був в обігу талер - срібна монета, її почали чеканити з 1518 р. Найбільшого поширення XIX ст. набув прусський талер, що після реформи 1871 р. був прирівняний до трьох золотих марок. У 1907 р. назва монети "талер" узагалі зникла з офіційного вживання.
Починаючи з XV й аж до XIX ст. на території Німеччини і сусідніх країн використовувалась така грошова одиниця, як гульден. Сьогодні гульден - грошова одиниця Голландії. Срібний гульден існував у Південній Німеччині до введення загальноімперської грошової системи в 70-х роках XIX ст. Після франко-прусськоївійни 1870-1871 pp. у Німеччині була здійснена грошова реформа. Єдиною грошовою одиницею стала золота марка. Назву свою вона дістала за назвою старої міри ваги - "марка", Що відповідала півфунта срібла. Марка перебуває в обігу і на сьогоднішній день. А незабаром її замінить єдина європейська грошова одиниця - євро.
До 70-х років XIX ст. на території сучасної Німеччини розміщувалася 21 держава, які користувалися різними грошовими системами. Вони базувалися, як правило, на срібному монометалізмі, лише в Бременській системі основою був золотий талер. В обігу також використовувалися банкноти та паперові гроші.
У І871-1873 р. під керівництвом Отто Бісмарка було здійснено політичне об'єднання німецьких земель та створено єдину німецьку державу, а на її основі - шляхом проведення грошової Реформи 1875 р. - єдину грошову систему. Карбування срібних монет заборонялося. На всій території держави вводилася єдина валюта - рейхсмарка із золотим вмістом 0,358423 г золота.
В обіг було впроваджено золоті монети - 5, 10 та 20 марок. Це означало перехід до золотого монометалізму, чому значною мірою сприяла контрибуція на суму 5 млрд фр., отримана від Франції внаслідок її поразки у франко-прусській війні 1870-1871 pp. В обігу поряд із монетами також були кредитні гроші - банкноти, еквівалентні 100 та більше маркам. За законом їх емісія не могла перевищувати більше ніж у 3 рази їх золоте

 
 

Цікаве

Загрузка...