WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формування і використання фонду соціального захисту населення - Курсова робота

Формування і використання фонду соціального захисту населення - Курсова робота

зобов'язання щодо збору страхових внесків та надання застрахованим особам матеріального забезпечення і соціальних послуг при настанні страхових випадків.
Об'єктом загальнообов'язкового державного соціального страхування є страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи виникає право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг.
В залежності від страхового випадку можна виділити такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування:
пенсійне страхування;
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням;
медичне страхування;
страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
страхування на випадок безробіття.
Управління в сфері соціального захисту населення здійснюється страховими фондами. Страхові фонди (фонди соціального захисту населення) - це органи, які здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, провадять збір та акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечують фінансування виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. фонди соціального захисту населення є некомерційними самоврядними організаціями.
Усі застраховані особи є членами відповідних страхових фондів залежно від виду соціального страхування.
Управління страховими фондами здійснюється на паритетній основі державою та представниками суб'єктів соціального страхування.
Управління фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюють правління та виконавчі дирекції страхових фондів, які забезпечують визначені законами конкретні види соціального страхування.
Правління страхового фонду:
затверджує документи, що регламентують внутрішню діяльність фонду, в тому числі виконавчої дирекції;
подає у встановленому порядку пропозиції щодо визначення розмірів загальнообов'язкових внесків для забезпечення відповідного виду соціального страхування (за винятком страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання);
затверджує проекти річних бюджетів фонду та звіти про їх виконання, порядок використання коштів з окремих видатків бюджету фонду;
створює резерви коштів для забезпечення виплат та надання соціальних послуг застрахованим особам;
розглядає кандидатури та затверджує на посадах керівника виконавчої дирекції фонду та його заступників;
спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції страхового фонду та її робочих органів;
визначає кадрову політику;
здійснює інші функції, передбачені статутом страхового фонду.
Виконавча дирекція страхового фонду є виконавчим органом правління фонду, який забезпечує виконання рішень правління і є підзвітним правлінню фонду та здійснює діяльність від імені страхового фонду в межах та порядку, що визначаються статутом фонду та положенням про виконавчу дирекцію, затвердженим правлінням страхового фонду.
Основними джерелами коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування є внески роботодавців і застрахованих осіб. Бюджетні та інші джерела коштів, необхідні для здійснення соціального захисту населення, передбачаються відповідними законами з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з кожного його виду визначаються виходячи з того, що вони повинні забезпечувати, а саме:
надання особам матеріального забезпечення та соціальних послуг, передбачених законодавством;
фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків;
створення резерву коштів для забезпечення виплат та надання соціальних послуг застрахованим особам;
покриття витрат страховика, пов'язаних із здійсненням загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Для визначення розміру внесків додаткові джерела коштів можуть враховуватися у разі їх систематичного надходження до фонду.
Кошти, що акумулюються за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням використовуються на такі види соціальних послуг та матеріального забезпечення:
1) пенсійне страхування;
2) медичне страхування;
3) страхування від безробіття
4) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;
5) страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
На сьогоднішній день держава все ще перебуває у пошуку стосовного того, як найбільш всебічно і взагалі вдало захистити громадян України та інших осіб, що проживають на території України в соціальному плані. Ми постійно чуємо про пенсійну реформу, бо як на мій погляд система пенсійного забезпечення в Україні досить не досконала, оскільки диференційований підхід навіть "на папері" не відображено з урахуванням всіх особливостей. Розміри пенсій, які отримують громадяни України, досить далекі від необхідних для нормального повноцінного проживання. Тому оскільки пенсійна реформа в стадії розробки більш уважно зосередимося на таких видах соціального забезпечення, забезпечення на випадок безробіття, забезпечення у разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
2. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, його формування і використання.
У відповідності до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) передбачається матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг.
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття створюється для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій згідно із законодавством України і статутом Фонду.
Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією. Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг Фондом.
Діяльність Фонду регулюється Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Законом України "Про зайнятість населення" та статутом Фонду, який затверджується правлінням Фонду.
Суб'єктами страхування на випадок

 
 

Цікаве

Загрузка...