WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Знос і амортизація основних засобів підприємства - Контрольна робота

Знос і амортизація основних засобів підприємства - Контрольна робота

фінансуються затрати по охороні навколишньогосередовища, по зовнішньоекономічній діяльності.
При переході до ринкової економіки змінюється роль бюджету, характер бюджетних відносин, що проявляється у складі і структурі доходів та видатків .Формування доходної частини відбувається на податковій основі, все більшого значення набувають платежі від суб'єктів господарювання, в т.ч. від фізичних осіб. Змінюється співвідношення між прямими і непрямими податками в напрямку зростання поступлень від прямих податків.
Використання бюджетних коштів проходить шляхом фінансування життєво важливих і прогресивних галузей економіки, створення необхідної інфраструктури, вирішення потреб, пов'язаних з добробутом, зайнятістю населення, соціальним забезпеченням. В умовах ринку бюджетні відносини повинні будувати таким чином, щоб здійснювати активний вплив на господарську кон'єктуру, сприяти розвитку ділової активності підприємців.
Склад видатків державного бюджету України :
1) фінансування загальнодержавних програм по підтримці і підвищенню життєвого рівня народу, соціальний захист населення;
2) фінансування загальнодержавного значення установ невиробничої сфери ( освіта, культура, охорона здоров"я, наука);
3) фінансування виробничого і невиробничого будівництва, проектно-пошукових та інших робіт відповідно до загальнодержавних програм;
4) оборона;
5) охорона навколишнього середовища;
6) утримання правоохоронних і митних органів, податкової та контрольно-ревізійної служби, захисту прав споживачів, законодавчої, виконавчої, судової влади та прокуратури;
7) здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
8) надання дотацій, субвенцій обласним бюджетам та бюджету Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя;
9) створення державних матеріальних та фінансових резервів;
10) обслуговування державного внутрішнього та зовнішнього боргів.
Формування доходів державного бюджету багато в чому залежить від методів господарювання, завдань, які вирішує держава, складу і принципів побудови податкової системи.
Доходи Державного бюджету України утворюються за рахунок :
- податків, які повністю або частково надходять в бюджет у відповідності із діючими законами;
- частини доходів від приватизації державних підприємств;
- надходжень від зовнішньоекономічної діяльності;
- орендної плати за оренду майна цілісних майнових комплексів, що перебувають у загальнодержавній власності;
- внески до тимчасово приєднаних до Державного бюджету України позабюджетних фондів;
- надходжень від внутрішніх позик;
- дивідендів, одержаних від цінних паперів, що належать державі;
- інших доходів, встановлених законодавством України.
Найбільшу питому вагу у структурі доходів Державного бюджету займають податкові поступлення, а також внески до державних цільових фондів.
Якщо наявні доходи в бюджеті недостатні для фінансування всіх необхідних потреб, то має місце бюджетний дефіцити, т.б. це перевищення видатків з бюджету над його доходами. Негативною рисою бюджетів України, як і більшості постсоціалістичних країн, є їх хронічна дефіцитність.
Причинами бюджетного дефіциту можуть бути:
1) значні інвестиції держави у розвиток економіки. Такий бюджетний дефіцит є наслідком не кризових явищ, а певної політики уряду, який проводить значні структурні зрушення у народному господарстві;
2) негативні, руйнівні наслідки непередбачених подій, таких як війна, катастрофа, стихни лиха;
3) криза в економіці, яка знаходить відображення зокрема і у бюджетному дефіциті. Такий бюджетний дефіцит важче всього подолати; для цього повинні бути вжиті заходи по фінансовому оздоровленню економіки; лише за цієї умови можна розрахувати на збалансування бюджету.
Бюджетний дефіцит в Україні був "успадкований" від колишнього СРСР і причини цього негативного явища треба шукати ще на початку 1960-х років.
Шляхи подолання бюджетного дефіциту:
ў оздоровлення економіки країни;
ў перебудова податкової системи в напрямку зменшення податкового тягаря і стимулювання ділової активності;
ў скорочення бюджетних дотацій;
ў зменшення фінансування державних інвестицій;
ў запровадження обов'язкового медичного страхування;
ў економне і цільове витрачання бюджетних коштів;
ў посилення контрольної роботи за своєчасною і повною сплатою податків;
ў скорочення видатків на управління і оборону;
ў використання неемісійних джерел покриття бюджетного дефіциту.
В сучасних умовах дефіциту державного бюджету України законодавчо обмежується, а джерелами його покриття є державні внутрішні та зовнішні запозичення.
Витяг із закону "Про Державний бюджет України на 2005рік"
Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 106.135.385,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 80.688.275 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 25.447.110,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 114.080.879,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 88.501.452,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 25.579.427,7 тис. гривень.
Затвердити на 2005 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 2.503.263,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.192.145,4 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.311.117,7 тис. гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 1.611.104,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 290.149,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.320.955,3 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 7.053.336 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.911.181,1тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 142.154,9 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
Список використаної літератури та джерел:
1. Закон України "Про Державний бюджет України на 2005рік" від 23.12.2004р. № 2285-IV
2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005рік" від 25.03.2005р. №2505-IV.
3. Базидевич В. Д. Державні фінанси: Навчальний посібник. - К.: Атака, 2004.
4. Кириленко О. П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика): Навч. Посібник. - Тернопіль: Астон, 2002 - 212 с.
5. Кудряшов В. П. Фінанси: Навчальний посібник. - Херсон: Олді-плюс, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...