WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Знос і амортизація основних засобів підприємства - Контрольна робота

Знос і амортизація основних засобів підприємства - Контрольна робота

всіх розміщених і не погашених державнихборгових цінних паперів, як внутрішньої, так і зовнішньої позики.
2. Загальна вартість кредитів, які залучено державними органами управління (КМУ і НБУ) з метою фінансування дефіциту державного бюджету, платіжного балансу, створення державних резервів і вирішення цільових програм. Такі кредити можуть залучатись як на внутрішньому, так і на зовнішніх фінансових ринках.
3. Гарантії за кредити, які надає уряд державним підприємствам, місцевим органам влади, недержавним підприємствам і установам. Гарантії можуть бути надані як національним, так і закордонним кредиторам.
4. Заборгованість уряду, державних підприємств і установ за виплатою заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій та інших виплат населенню.
5. Заборгованість держави за виплатою залишків вкладів в Ощадному банку України і компенсацій на них.
6. Інша заборгованість держави.
Розрізняють номінальну суму державного боргу і його реальну величину. Номінальний борг визначається як величина заборгованості виражена в грошовій формі в розрахунку на поточний період. Реальний рівень боргу залежить від темпів інфляції, а також від грошової політики центрального банку.
Граничний розмір державного боргу України на 31 грудня 2005р.
Внутрішній борг - це заборгованість державних органів управління перед іншими державними структурами та перед резидентами.
Згідно з Законом України "Про державний внутрішній борг України", до державного внутрішнього боргу відносяться строкові боргові зобов'язання уряду України у грошовій формі. До складу внутрішнього боргу входять позики уряду, а також позики, здійснені при безумовній гарантії уряду. Державний борг складається із заборгованості минулих років, та поточних зобов'язань. Боргові зобов'язання уряду включають випущені цінні папери, інші зобов'язання у грошовій формі, гарантовані урядом, а також одержані ним кредити. Внутрішня заборгованість включає також частину боргових зобов'язань колишнього СРСР, прийняту на себе Україною.
До складу внутрішнього державного боргу України входять такі зобов'язання:
1. Заборгованість КМУ перед НБУ за наданими кредитами та коштами, вкладеними в державні боргові цінні папери.
2. Заборгованість з погашення та обслуговування боргових цінних паперів перед комерційними банками.
3. Зобов'язання щодо погашення та компенсації виплат населенню на залишки вкладів в Ощадному банку України.
4. Грошові кошти, які призначені для погашення зобов'язань з виплати заробітної плати в державних установах, пенсій, стипендій та інших передбачених законодавством обов'язкових виплат громадянам.
5. Зобов'язання перед комерційними банками і іншими юридичними особами за гарантіями з наданих кредитів та позик.
6. Компенсація заборгованості суб'єктам підприємницької діяльності з повернення ПДВ.
З загальної суми офіційно визнаного боргу (яка за оцінками експертів в 2000 році складала біля 25 млрд.грн.) до 80% заборгованості випадає на НБУ.
З метою регулювання граничних розмірів державного внутрішнього боргу Верховна Рада України, приймаючи Закон про Державний бюджет на поточний рік, починаючи з 1998р., затверджує граничну суму внутрішнього боргу на кінець періоду. Така сума є обмеженням для проведення операцій уряду з позиками та виплатою заборгованості, яка виникла в попередні періоди.
Зовнішній борг - це сукупність зобов'язань державних органів управління перед міжнародними фінансовими організаціями, іншими країнами та нерезидентами.
Сума зовнішнього державного боргу України більше, ніж в 2 рази перевищує величину внутрішнього боргу. Правда, в останні роки спостерігається відносне скорочення частки зовнішнього боргу в загальній сумі державної заборгованості. Та загальна частка зовнішнього боргу в структурі державного боргу є високою.
До складу зовнішнього державного боргу України включаються такі основні види заборгованості (за джерелами фінансування):
1. Зобов'язання за позиками, які надані міжнародними фінансовими організаціями (МВФ, ВБ, ЄС, ЄБРР).
2. Заборгованість перед зарубіжними державами (Росії, Туркменістану, Японії, ФРН, США та ін.).
3. Зобов'язання за позиками, наданими закордонними комерційними банками (фідуціарні кредити).
4. Заборгованість фізичним та юридичним особам - нерезидентам з обслуговування та погашення внутрішніх і зовнішніх позик.
Виходячи з критеріїв мети залучення і використання коштів, зовнішній борг України розбивається на такі групи:
1. Кредити, залучені з метою фінансування дефіциту державного бюджету та підтримку платіжного балансу країни.
2. Пов'язані кредити, надані в рамках міждержавних та міжурядових домовленостей.
3. Інвестиційні кредити, залучені суб'єктами господарської діяльності під державні гарантії.
4. Довгострокові негарантовані кредити, залучені недержавними позичальниками в рамках власних проектів розвитку.
Форми державного зовнішнього боргу та джерела його фінансування відображено на рисунку.
Форми та джерела державного зовнішнього боргу
3. Державний бюджет як економічна категорія
У фінансовій системі України центральне місце займає державний бюджет, він є найбільшим централізованим фондом грошових коштів. Поряд з фінансами, державний бюджет є самостійною економічною категорією і втілює фінансові відносини, що виникають при утворенні централізованого фонду грошових ресурсів країни та його використання на загальнодержавні потреби. Бюджетні відносини виникають між державою, з одного боку, і підприємствами, установами, організаціями, населенням - з іншого боку з приводу сплати податків, зборів, а також при використанні бюджетних коштів.
Державний бюджет, як фонд грошових коштів, має специфічні ознаки:
- великі розміри;
- має силу закону;
- у складі бюджету утворюються бюджетні резерви, що сприяє зміцненню його стійкості.
На розмір найбільшого в країні фонду грошових коштів впливають наступні чинники :
- рівень розвитку економіки, розміри виробленого валового національного продукту ;
- методи господарювання ( ринкові, командно-адміністративні);
- склад системи оподаткування;
- масштаби зрушень в народному господарстві, соціальних і економічних завдань, які передбачається вирішити і профінансувати за рахунок коштів бюджету.
Як інструмент впливу на розвиток економіки і соціальної сфери, бюджет завжди використовується державою і був :
- фінансовою базою для виконання покладених на неї функцій по впливу на економіку, по управлінню і обороні країни ;
- найважливішим джерелом фінансування невиробничої сфери ;
- інструментом для вирішення соціальних і національних проблем, джерело виплат по соціальному забезпеченню населення ;
- інструментом між територіального і міжгалузевого перерозподілу коштів ;
- за допомогою бюджету здійснюється вплив на розвиток продуктивних сил, науково-технічний прогрес ;
- з бюджету значною мірою

 
 

Цікаве

Загрузка...