WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Суть і функції фінансів - Реферат

Суть і функції фінансів - Реферат

адміністрації й органів місцевого самоврядування.
Література:
1. "Фінанси".Юрія С.І.; ст.:138.
2. "Фінанси".Кудряшов В.П.; ст.:97.
Принципи побудови бюджетної системи.
1. Принцип єдності - у єдності розрахунків, доходів і витрат кожної ланки бюджетної системі.
2. Сбалансированости - при здійсненні витрати бюджету необхідно звертати увага на обсяг надходження в бюджет.
3. Самостійності - кожне звенно бюджетної системи не відповідає по зобов'язаннях іншої ланки .
4. Повноти - даный принцип являє собою відображення в бюджеті всіх надходжень і витрат.
5. Обґрунтованості - при здійсненні витрат, а так само при розрахунку доходів необхідно користатися затвердженими методиками і правилами.
6. Ефективності - при складанні і виконанні бюджету необхідно одержати максимальний результат, при мінімальному обсязі притягнутих ресурсів.
7. Цільового використання бюджетних засобів.
8. Справедливості.
9. Публічності.
10. Відповідальності учасників бюджетного процесу.
Література:
1. "Теорія фінансів". Василик О.Д. Київ 2001р.;ст.: 158.
2. "Фінанси".Кудряшов В.П.; ст.: 103.
3. "Фінанси". Юрія С.І.; ст.: 143.
Бюджетна класифікація і регулювання.
Бюджетна класифікація являє собою угруповання доходів і витрат за відповідними критеріями.
Бюджетна класифікація складається з 4-х розділів:
1. Доходи бюджету;
2. Витрати бюджету;
3. Фінансування бюджету;
4. Державний борг.
ДОХОДИ РОЗХОДИ
1.Розділ. Вид платежу:
Податкові надходження;
Не податкові доходи;
Доходи від операцій з капіталом;
Офіційні трансферти;
Державні цільові фонди. 1.Разділ.
Народне господарство;
Соц. культурні заходи;
Керування;
Оборона.
2.Глава:
Міністерство;
Відомство. 2.Глава:
Міністерство;
Відомство.
3.Параграфи: галузі народного господарства. 3.Параграфи:
Галузі народного господарства;
Заходу.
4. Статті. 4. Статті:
Заробітна плата;
Стипендія;
Канцелярські витрати.
Бюджетне регулювання - це щорічний перерозподіл обще державних центральних фінансових ресурсів, між різними ланками бюджетної системи.
Методи бюджетного регулювання :
1. Дотація - це визначена сума коштів , що виділяється на безповоротній основі з бюджетного вищого рівня до нижчого рівня з метою покриття бюджетного дефіциту.
2. Субвенція - це сума коштів , що виділяється з бюджету вищого рівня нижчому і має цільове призначення для здійснення спільного фінансування визначеного заходу.
3. Субсидія - це кошти виділені з бюджету вищого рівня нижчому має цільове призначення у випадки не цільового використання повинні бути возращены.
Література:
1. "Теорія фінансів". Василик О.Д. Київ 2001р.;ст.: 160.
2. "Фінанси". Романенко О.Р., ст.: 159.
Страхування. Страховий ринок.
1. Структура страхового ринку (самостійно).
2. Суть страхування. Функції і види страхування (самостійно).
Міжнародні фінанси.
1. Міжнародна фінансова система й інститути (самостійно).
2. Валютна система. Платіжний баланс (самостійно).
Податки та податкова система.
1. Поняття податок. Функції податків.
2. Принципи оподатковування .
3. Податкова політика.
Поняття податок. Функції податків.
Податок - це обов'язковий платіж, що встановлює Державу для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, що забезпечують державні витрати.
Податки виконують 2 функції:
1. Фіскальна;
2. Регулююча.
Фіскальна функція полягає в мобілізації засобів у розпорядженні держави і формування централізованих фінансових ресурсів для забезпечення виконання функції держави. Дана функція реалізується через розподіл ВВП.
Регулююча функція реалізується через вплив податків, на різні результати діяльності суб'єктів господарювання. Для реалізації даної функції необхідно вирішити наступні задачі:
Встановлення об'єкта і методика його визначення;
Визначення джерела сплати податків.
Дана функція виявляється за допомогою впливу на показники діяльності підприємства.
Література:
1. "Фінанси". Романенко О.Р., ст.: 106.
2. "Теорія фінансів". Василик О.Д. Київ 2001р.;ст.: 204.
Принципи оподатковування.
Оподатковування здійснюється на наступних принцепах:
1. Установлення податкової ставки з урахуванням можливості платників;
2. Налогооблажение повинно косити однократний характер;
3. Проста процедура сплати податків і її приступності;
4. Налогооблажение є обов'язковим ;
5. Забезпечення эфективного розподілу ВВП.
Податкова система являє собою сукупність податків і зборов у бюджет государствено цільові фонди. Усі податки класифікують по наступним ознаках:
1. По методу встановлення:
1.1 Прямі - на доход фізичним і юридичним особам:
1.1.1 Реальні податки (з окремого виду имущетва);
1.1.2 Особовий податок (з чи джерела по диклорацииям);
1.2 Непрямі - податок на товари і послуги.
2. Взависимости від органів влади:
2.1 Місцеві податки;
2.2 государственые податки.
3. Взависимости від ставки податку:
3.1 Прогресивные податки;
3.2 пропорційний податок.
Принципи побудови податкової системи:
1. Стимулированость;
2. Обов'язковість;
3. Рівнозначність;
4. Соціальна справедливість;
5. Стабільність;
6. Економічна обоснованость;
7. Рівномірність сплати;
8. Єдиний похід;
9. Приступність.
Література:
1. "Фінанси". Романенко О.Р., ст.: 118.
2. "Фінанси". Опарін В.М.; ст.:147; 2002р. (2-ге видання).
Податкова політика.
Податкова політика - це політика в сфері усиановление і вилучення податків, зборов і обов'язкових платижей.
Податкова політика повинна ґрунтуватися на положенні:
1. Соціальна справедливість;
2. Равнонапряженость;
3. Економічна эфективность;
4. Принцип стабільності;
5. Гнучкість.
Література: ?????????????????????????????????????????????
Державний бюджет.
1. Доход державний бюджет.
2. Витрати державний бюджет.
3. Бюджетний процес.
Доход державний бюджет.
Класифікація доходів державного бюджету.
1. По джерелу утворення:
Доход до складу фонду поновлення
Доходи від реалізації національного багатства
2. По соц. економічній ознаці:
Від господарської діяльності
Від використання природ ресурсів
Від зовнішньої економічної діяльності
Від банківської діяльності
Від реалізації дорогоцінних металів
3. По методу залучення засобів:
Податкові надходження
Неподаткові надходження
Державні цільові фонди
Доходи про операції з капіталом
Офіційні трансферти
4. За умовами формування:
Безповоротні
Поворотні
5. За рівнем централізації:
Централізовані
Децентралізовані.
Література:
1. "Фінанси" . Юрія С.І.; ст.: 158.
2. "Фінанси". Кудряшов В.П.; ст.: 106.
Витрати державний бюджет.
Витрати держави - це економічні відносини виникаючі в зв'язку з розподілом державного бюджету і його використання по галузевому цільовому і територіальному призначенню.
Класифікація:
1. Функціональна - представляє постійний їхній розподіл.
2. Економічна ознака:
Поточні витрати
Капітальні витрати
Надання кредитів
3.Відомча класифікація.
Література:
1. "Фінанси" . Юрія С.І.; ст.: 171.
2. "Фінанси". Кудряшов В.П.; ст.: 111.
Бюджетний процес.
Стан бюджету може характеризующего наступним станом:
1. Збалансований бюджет Д=Р
2. Профицит Д>P
3. Дефіцит ДДефіцит державного бюджету являє собою перевищення витрат частини бюджету на доход і буває наступних видів:
1. За формою прояву:
Відкриті
Сховані
2. З причин виникнення бюджетного дефіциту
3. По напрямку дефіцитного фінансування
Активні
Пасивні
Дефіцит = Д-Р
%=(Д-Р) / ВВП * 100%
Література:
1. "Фінанси" . Юрія С.І.; ст.: 177.
2. "Теорія Фінансів". Василик О.Д.; ст.: 169.

 
 

Цікаве

Загрузка...