WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища - Курсова робота

Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища - Курсова робота

Одночасно з кожного показника визначається свій внутрішній ваговий коефіцієнт (від 1 до 5 балів). Сумарне значення з кожної групи показників необхідно помножити на ваговий коефіцієнт.
Залежно від сумарного значення інтегральної оцінки фінансовий стан підприємства належить до відповідного класу (А, Б, В, Г, Д).
За результатами вказаних підрахунків значень коефіцієнтів визначається клас надійності позичальника за шкалою:
Значення інтегрального показника Клас
понад 275 А
від 274 до 228 Б
від 227 до 153 В
від 152 до 106 Г
105 і менше Д
Розмір інтегрального показника для визначення класу надійності позичальника розраховано з урахуванням значень вагових коефіцієнтів, передбачених Положенням.
Глибина аналізу кредитоспроможності залежить також від наявності чи відсутності в минулому кредитних відносин підприємства з даним банком, від результатів його фінансової діяльності, розмірів і строків надання позик.
На основі оцінки кредитоспроможності позичальника і ефективності комерційної угоди (проекту) банк приймає рішення про доцільність видачі підприємству кредиту і укладає з ним кредитний договір.
На основі вищесказаного банк приймає рішення про доцільність надання позики. У випадку прийняття позитивного рішення про надання кредиту у відносинах між банком і підприємством наступає етап підписання договору про надання кредиту.
Зміст кредитною договору визначається підприємством і банком самостійно. В ньому передбачається ціль кредитування, умови і порядок видачі й погашення кредиту, спосіб забезпечення кредиту, процентні ставки за кредит, права і відповідальність сторін, інші умови.
У відповідності з договором банк зобов'язується надавати підприємству певну суму грошових коштів у встановлений термін. Підприємство зобов'язується використати отримані кошти на передбачені в договорі цілі, своєчасно погашати позику, сплачувати проценти і надавати банку можливість контролювати цільове використання кредиту, а також його забезпеченість.
Кредитний договір, як правило, містить такі розділи:
- І. Загальні положення.
- V. Порядок вирішення спорів.
- VI. Строк дії договору.
- VII. Юридичні адреси сторін.
І. Загальні положення:
- найменування сторін, які укладають договір;
- предмет договору - вид кредиту, сума, строк, розмір процентної ставки, умови забезпечення виконання зобов'язань за кредитом (застава, гарантія, поручництво, страхування);
- порядок видачі і погашення кредиту, а також порядок нарахування і сплати процентів за кредит.
II. Права і обов'язки позичальника:
2.1. Права позичальника:
а) вимагати від банку надання кредиту в обсягах і в строки, передбачені договором;
б) достроково погашати заборгованість з позики;
в) розірвати договір при недотриманні банком умов договору чи з власних економічних міркувань;
г) вимагати пролонгації строку договору з об'єктивних причин.
2.2. Обов'язки позичальника:
а) використати виданий кредит на цілі, передбачені в договорі;
б) повернути наданий кредит в обумовлений в договорі строк;
в) своєчасно сплачувати банку проценти за користування кредитом;
г) своєчасно надавати баланс та інші документи, необхідні банку для здійснення контролю за позикою;
д) забезпечувати достовірність даних, які надаються в банк для отримання кредиту і наступного контролю за його використанням;
е) надання кредитору даних про всі отримані і заплановані до отримання кредитів у третіх осіб;
є) інформувати банк про зміну своєї організаційно-правової форми;
ж) інші.
III. Права і обов'язки банку.
3.1. Права банку:
а) перевіряти забезпечення виданого кредиту і його цільового використання, в т.ч. на місці;
б) припиняти видачу нових позик і пред'являти до стягнення раніше виданих позик при порушенні підприємством умов кредитного договору, а також при виявленні випадків недостовірності звітності, запущеності бухгалтерського обліку, неодноразовій затримці сплати процентів за кредит;
в) стягувати з підприємства при пролонгації кредиту відповідну комісійну винагороду;
г) переглядати в односторонньому порядку процентні ставки за користування кредитом у випадку зміни рівня процентної ставки НБУ;
ґ) здійснювати нарахування і стягнення компенсації за невикористаний кредит (у випадку офіційної відмови підприємства від кредиту чи його частини протягом строку дії договору).
3.2. Обов'язки банку:
а) надавати кредит підприємству в обсягах і в строки, передбачені в договорі;
б) інформувати підприємство про факти і причини дострокового стягнення банком кредиту;
в) інформувати підприємство про зміни в нормативних документах з питань кредитування і розрахунків, які вносяться за рішенням Національного банку.
IV. Відповідальність сторін.
Банк за порушення підприємством взятих на себе зобов'язань може:
а) призупинити подальшу видачу кредиту;
б) пред'явити його до дострокового стягнення;
в) скоротити суму кредиту, передбаченого до видачі за договором;
г) збільшити процентну ставку за кредитом;
ґ) за несвоєчасне повернення кредиту і процентів стягнути пеню в розмірі, передбаченому в договорі, але не більше двократного розміру офіційної облікової ставки НБУ.
Підприємство може вимагати від банку відшкодування збитків, які виникли внаслідок ненаданих йомузовсім чи надання в неповному обсязі передбаченого договором кредиту.
Підприємство-позичальник у випадку неповного виконання виділеного йому банком кредиту має сплатити банку неустойку в розмірі плати банком за залучені банком кредитні ресурси і недоотриманої маржі у звітному періоді.
Після укладення кредитної угоди банк відкриває підприємству позичковий рахунок, на який зараховується шукана сума кредиту. Підприємства в більшості випадків користуються кредитом того банку, в якому відкритий поточний рахунок. Однак підприємство має право отримати кредит і в іншому банку.
2.3. Порядок нарахування відсотків за депозитними та кредитними операціями.
Порядок погашення кредиту - це спосіб погашення основної його суми і нарахування процентів. Вона може бути погашена повністю після закінчення строку кредиту чи поступово. Банк стягує проценти з суми непогашеного кредиту.
За характером погашення позики поділяються на три види:
Позики, які погашаються поступово - щомісячно, щоквартально раз в півроку, щорічно.
2. Позики, які погашаються одночасною оплатою після закінчення їх строку.
3. Амортизаційні (поступова виплата рівномірними внесками). Такі позики видаються на здійснення великих угод, після завершення яких в підприємства з'явиться достатня кількість грошей.
4. Інші способи погашення, які зазначаються в кредитному договорі.
При одночасному погашенні кредиту підприємство-позичальник виплачує відразу всю його суму в кінці строку.
При погашенні періодичними внесками частина основної суми кредиту виплачується рівними внесками протягом його строку, значна частина після закінчення строку кредиту.
При "амортизаційному" погашенні основну суму кредиту виплачують поступово протягом строку кредиту. Платежі здійснюються рівними сумами регулярно і включають певну частину суми кредиту і процент. Разом з

 
 

Цікаве

Загрузка...