WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища - Курсова робота

Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища - Курсова робота

заборгованості;
- історія погашення кредитної заборгованості позичальника в минулому;
- ефективність управління позичальника;
- форма власності.
Оцінка фінансового стану позичальника виконується двома етапами:
1-й етап - визначення значень показників, які характеризують фінансовий стан позичальника з віднесенням їх до відповідних аналітичних груп;
2-й етап - аналіз фінансового стану позичальника і віднесення позичальника до відповідного класу надійності.
На першому етапі показники, які характеризують фінансовий стан позичальника, розподіляються на такі аналітичні групи:
- показники платоспроможності позичальника;
- показники фінансової стійкості позичальника;
- показники "солідності" позичальника.
Оцінні показники діяльності позичальника, які характеризують його платоспроможність і фінансову стійкість, розраховуються на підставі бухгалтерського балансу (ф.№1) та фінансового звіту (ф.№2).
Оцінні показники, які характеризують "солідність" позичальника, визначаються на основі інформації пакета документів, наданого позичальником.
При визначенні фінансового стану позичальника формується інтегральний показник, розрахунок якого базується на використанні принципу зваженості економічних показників і аналітичних груп. При цьому кожному економічному показнику та аналітичній групі надається вагове значення, яке відповідає їхньому внеску в оцінку фінансового стану позичальника.
На другому етапі підприємство-позичальника залежно від величини інтегрального показника (підсумкового по групах і показниках) зараховують до одного з п'яти класів (А, Б, В, Г, Д), які характеризують надійність позичальника.
Система показників, які використовуються при аналізі фінансово-господарської діяльності позичальника та методика їх розрахунків:
Перша група - показники платоспроможності позичальника.
1. Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) характеризує, наскільки обсяг поточних зобов'язань з кредитів і розрахунків можна погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів. Визначається за формулою:
Теоретичне значення Кзл - не менше 2,0. Вагове значення - 8.
2. Коефіцієнт ліквідності (Клік) показує, в якій кратності оборотні активи покривають зобов'язання, і характеризує, наскільки зобов'язання можуть бути погашені швидколіквідними грошовими коштами, цінними паперами та реальною дебіторською заборгованістю. Визначається за формулою:
Теоретичне значення Клік - не менше 0,3. Вагове значення - 6.
3. Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності (Кал) - характеризує, наскільки короткострокові зобов'язання можуть бути негайно погашені швидколіквідними грошовими коштами та цінними паперами. Визначається за формулою:
Теоретичне значення Кал - не менше 0,2. Вагове значення - 5.
Друга група - показники фінансової стійкості.
1. Коефіцієнт фінансової стійкості (Кфс) - показує питому вагу всіх джерел власних та залучених на довгий термін коштів у загальних витратах підприємства, які можна використати в своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. Визначається за формулою:
Теоретичне значення - не менше 0,6. Вагове значення - 5.
2. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (Кс) - показує частку залучених коштів на 1 грн. власних коштів позичальника:
Теоретичне значення - не більше 1. Вагове значення - 4.
Примітки: при значенні Кс більше 1 при розрахунку показника фінансової стійкості значення коефіцієнта Кс потрібно помножити на його вагове значення та одержаний результат відняти від підсумку другої групи.
3. Коефіцієнт ділової активності (Ка) показує обсяг реалізованої продукції на 1 грн. загальних витрат:
Теоретичне значення - не менше 0,7. Вагове значення - 4.
4. Коефіцієнт маневрування власних коштів (Км) характеризує ступінь мобільності використання власних коштів:
Теоретичне значення - не менше 0,5. Вагове значення - 3.
5. Коефіцієнт співвідношення статутного фонду позичальника до суми кредиту (Кск):
Теоретичне значення - не менше 0,25. Вагове значення - 3.
6. Коефіцієнт переливу капіталу (Кпк) показує, яку частину свого прибутку позичальник вклав у інші підприємства:
Теоретичне значення - не менше 0,1. Вагове значення - 2.
Третя група - показники "солідності" підприємства (ваговий коеф. - 3).
1. Коефіцієнт забезпечення кредиту (Кз) характеризує наявність та обсяг забезпечення повернення кредиту:
Теоретичне значення - не менше 1,5 від суми наданої позики. Вагове значення - 8.
2. Закриття кредитних договорів (Зд) характеризує наявність або відсутність фактів неповернення чи несвоєчасного повернення кредитів.
Показник Зд набуває одне із можливих значень:
- кредит погашено без проблем - 1;
- кредит погашено після відстрочки - 0,7;
- кредитна угода прострочена - 0,1;
- позичальник ухиляється від погашення боргу - 0.
Вагове значення - 8.
3. Сплата відсотків за кредит (Вк) характеризує наявність або відсутність фактів неповернення чи несвоєчасного повернення відсотків за кредит.
Показник Вк набуває одне із можливих значень:
- нараховані відсотки сплачені своєчасно - 1;
- відсотки сплачені після відстрочки - 0,7;
- сплата відсотків прострочена - 0,1;
- позичальник ухиляється від сплати відсотків - 0.
Вагове значення - 8.
4. Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції (Крп) - характеризує розмір прибутку на одиницю реалізованої продукції:
Теоретичне значення - не менше 0,1. Вагове значення - 6.
5. Наявність бізнес-плану (Нб):
- Нб=1 - при наявності бізнес-плану;
- Нб=0 - при відсутності бізнес-плану.
Вагове значення - 2.
6. Період функціонування підприємства (Пф)визначає кількість років з часу державної реєстрації підприємства.
Теоретичне значення - не менше 0,5 року. Вагове значення - 1.
Примітки: в разі функціонування підприємства понад п'ять років Пф набуває значення 5 років.
7. Наявність аудиторських висновків за останній рік діяльності (На):
- На = 1 - при наявності позитивних аудиторських висновків;
- На = 0 - при їх відсутності чи негативних висновків.
Вагове значення - 1.
Залежно від стану платоспроможності, фінансової стійкості, "солідності" позичальника та його можливості виконувати свої зобов'язання перед банком у минулому, підприємство-позичальник повинно бути віднесено до одного з п'яти класів, які характеризують надійність позичальника:
ў клас А - підприємство з дуже стійким фінансовим станом;
ў клас Б - підприємство зі стійким фінансовим станом;
ў клас В - підприємство має ознаки фінансових ускладнень;
ў клас Г - підприємство підвищеного ризику;
ў клас Д - підприємство з незадовільним фінансовим станом.
Віднесення позичальника до того чи іншого класу здійснюється банком залежно від величини інтегральної оцінки фінансового стану позичальника.
Інтегральна оцінка фінансового стану позичальника визначається за показниками всіх аналітичних груп. Вагові значення коефіцієнтів визначаються з урахуванням важливості факторів, які впливають на оцінку фінансового стану позичальника.
Таким чином, для визначення величини інтегральної оцінки значення коефіцієнта необхідно помножити на його вагове значення.

 
 

Цікаве

Загрузка...