WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища - Курсова робота

Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Дисципліна: "ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА"
Тема: "Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища"
З М І С Т
Стор.
Вступ. 3
1. Фінанси в системі ринкових відносин. 4
1.1. Суть фінансів. 4
1.2. Грошові відносини як складові фінансів підприємств. 4
1.3. Функції фінансів. 5
1.4. Фінансові ресурси малого бізнесу. 6
1.5. Джерела фінансування малого бізнесу в Україні. 7
2. Кредитування і розрахунки підприємств. 10
2.1. Суть та форми кредитування підприємств банківськими установами. 10
2.2. Методика оцінки платоспроможності позичальника та порядок надання кредиту. 13
2.3. Порядок нарахування відсотків за депозитними та кредитними операціями. 20
2.4. Внутрішній аналіз стану активів промислового підприємства. 23
2.5. Фінансовий аналіз короткострокової заборгованості. 25
2.6. Аналіз структури джерел коштів і їх використання. 26
2.7. Фінансовий аналіз оборотності активів підприємства. 27
2.8. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві. 28
3. Комплексний аналіз стану підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів. 30
Висновки. 38
Список літератури. 38
Вступ.
В умовах ринку питання стану фінансів підприємств цікавить мільйони українських громадян - акціонерів, а також інших безпосередніх і опосередкованих учасників економічного процесу. Це питання найбільш важливе для працівників самого підприємства і його адміністрації, тому що механізм ринку може призвести і до банкрутства.
Фінанси підприємств - грошові відносини, які виникають в процесі господарської діяльності підприємств і пов'язані з формуванням власних і залучених коштів, їх використанням на фінансування витрат і інвестицій підприємства, утворенням і розподілом отриманого прибутку.
Вихід економіки України з кризового стану неможливий без розуміння керівниками та працівниками фінансових служб і установ особливостей функціонування фінансової системи держави і фінансового механізму господарюючих суб'єктів. Фінанси підприємств перебувають у тісному зв'язку з фінансами національної економічної системи як єдиного цілого. Разом з тим, фінанси підприємств характеризуються певними особливостями та специфікою, які необхідно враховувати при здійсненні системних і структурних перетворень в Україні.
Специфіка фінансів проявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, носять розподільчий характер і відображають формування і використання різних видів доходів і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності.
1. Фінанси в системі ринкових відносин.
1.1. Суть фінансів.
Специфіка фінансів проявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, носять розподільчий характер і відображають формування й використання різних видів доходів та нагромаджень суб'єктів господарської діяльності:
- сфери матеріального виробництва;
- держави;
- учасників з невиробничої сфери.
Необхідними умовами ефективного функціонування фінансів є:
- багатоманітність форм власності;
- наявність ринків товарів, праці, капіталу;
- самофінансування підприємницьких структур;
- свобода підприємництва і самостійність у прийнятті рішень;
- ринкове ціноутворення і конкуренція;
- регламентація державного втручання в діяльність підприємств;
- наявність нормативно-правового забезпечення правил економічної поведінки суб'єктів господарювання.
Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансів, відображають процес утворення, розподілу і використання доходів на підприємствах різних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, тому що підприємство є формою підприємницької діяльності.
Друга точка зору: фінанси підприємств - це відносини розподілу, безпосередньо пов'язані з формуванням і використанням грошових доходів і фондів.
Фінанси є кровоносною системою підприємницької діяльності. Рух грошей, його швидкість і масштаби визначають працездатність фінансової системи. З руху грошей починається і ним завершується кругообіг коштів підприємства, оборот всього капіталу.
Якщо б підприємницька діяльність складалась лише з операцій з готівковими коштами, то рух капіталу легко виявлявся. Проте готівкові кошти - це лише одна з форм капіталу. Іншими формами капіталу є товарна і виробнича. Операції з ними в кінцевому результаті зведуться до грошового обміну. Але в кожний даний момент це не є очевидним. Тому процес руху капіталу затушовується, аналіз і оцінка фінансів підприємства ускладнюються.
В умовах ринку питання стану фінансів підприємств цікавить мільйони українських громадян - акціонерів, а також інших безпосередніх і опосередкованих учасників економічного процесу. Це питання найбільш важливе для працівників самого підприємства і його адміністрації, тому що механізм ринку може призвести і до банкрутства.
1.2. Грошові відносини як складові фінансів підприємств.
Сукупність грошових відносин у державі можна розділити на декілька груп:
- грошові відносини, пов'язані з купівлею-продажем товарів;
- грошові відносини, пов'язані з купівлею-продажем послуг;
- грошові відносини, пов'язані з купівлею-продажем робочої сили (з/п);
- грошові відносини, за допомогою яких здійснюється перерозподіл доходів.
Фінанси включають грошові відносини:
- підприємств з державою;
- підприємств і організацій з працівниками;
- держави з населенням;
- підприємств зі страховими компаніями, банками.
1.3. Функції фінансів.
Існують дві ключові функції фінансів підприємств:
- розподільча;
- контрольна (функція нагромадження стосується фінансів України).
Розподільча проявляється в тому, що за допомогою фінансів реалізуються послідовності розподілу національного доходу (НД). Адже перш ніж розпочнеться розподіл на індивідуальне споживання, створюються резервний фонд, фонди розвитку виробництва, покриваються витрати. Завдяки цій функції забезпечується кількісне співвідношення між різними фондами. Це означає, що при розподілі НД важливе значення має не тільки послідовність відокремлення його частин, але й дотримання пропорцій на мікро- і макрорівнях економіки. Помилки і прорахунки в розумінні закономірностей пропорційного розподілу національного доходу на кожному рівні і кожному етапі розвитку держави можуть призвести до негативних наслідків у розвитку економіки.
Завдяки розподільчій функції забезпечується оптимальне поєднання різних інтересів в Україні (загальнодержавних, колективних, особистих) і створюються стимули для ефективного господарювання.
Контрольна функція перебуває в тісному зв'язку і взаємо-обумовленості з розподільчою функцією. Якщо існують закономірності розподілу національного доходу, то й існує механізм інформування про результати дотримання цих закономірностей та контролю за дотриманням цих закономірностей. Фінансовий контроль - це перевірка спеціально уповноваженимиорганами форм і змісту фінансових відносин та порядку здійснення фінансово-господарської діяльності. Фінансовий контроль може бути державний, незалежний (у формі аудиту), внутрішньогосподарський, який проводиться бухгалтерією, фінансовим відділом у формі:
- рахункової перевірки;
- тематичної

 
 

Цікаве

Загрузка...