WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Критерії оцінки реальних інвестицій - Реферат

Критерії оцінки реальних інвестицій - Реферат

(облікові). Класифікація методів оцінки згідно цього критерію наведена на мал.1.
Мал.1. Класифікація кількісних методів оцінки інвестиційних проектів
Динамічні методи також називають дисконтними, тому що вони базуються на визначенні теперішньої вартості (дисконтуванні) грошових потоків, що створюють інвестовані кошти.
Період окупності проекту - це час, який потрібен для того, щоб сума надходжень від реалізації проекту відшкодувала суму витрат на його впровадження. Період окупності звичайно вимірюється в роках або місяцях.
Приклад. Для реалізації проекту необхідні початкові інвестиції в розмірі 250 млн. гривень. Менеджери планують отримувати від реалізації проекту щорічні надходження в розмірі 90 млн. гривень. Строк окупності цього проекту може бути розрахований таким чином:
PBP = = року,
де II (Initial investment) -сума інвестицій (витрат); ACI (Annual cash inflow) -щорічні надходження.
Цей показник використовується переважно в промисловості. Він вказує кількість років, потрібних для відшкодування капітальних витрат проекту з чистих сумарних доходів проекту. Критерій прямо пов'язаний з відшкодуванням капітальних витрат у найкоротший період часу і не сприяє проектам, які дають великі вигоди лише згодом.
Загальне правило прийняття проектів за критерієм PBP: зальтернативних проектів приймається проект, що має менший період окупності.
Оцінка періоду окупності є різновидом розрахунку точки беззбитковості, тому що після закінчення строку окупності проект починає приносити вигоди. Але цей показник має один істотний недолік - він не може слугувати за міру прибутковості, оскільки не враховуються грошові потоки після строку окупності, а також вартість капіталу проекту.
Для того, щоб позбавитись цих недоліків використовують показник дисконтного періоду окупності (Discount payback period -DPB). При цьому розрахунки здійснюються з використанням дисконтних грошових потоків.
Приклад. Підприємство інвестувало на будівництво готелю 40 мільйонів гривень і планує отримувати від експлуатації готелю відповідно:
1-й рік - 35 млн.грн;
2-й рік - 60 млн.грн;
3-й рік - 80 млн.грн;
4-й рік - 100 млн. грн.
Для розрахунку періоду окупності інвестицій візьмемо ставку дисконту в розмірі 100%. Дисконтування грошових потоків зробимо за формулою:
, де
СFt - грошовий потік ( чисті грошові надходження) за рік t;
r - ставка дисконту;
t - рік, за який отримано грошовий потік.
Грошові потоки Початкові інвестиції (витрати) Надходження
0 1 2 3 4
Чистий грошовий потік - 40 млн. 35 млн. 60 млн. 80 млн. 100 млн.
Чистий дисконтний грошовий потік 17,5 млн 15 млн. 10 млн. 6,25 млн.
Накопичений чистий дисконтний грошовий потік -22,5 млн. -7,5 млн. +3,5 млн.
Дисконтний період окупності 2,75року
Накопичений чистий дисконтний грошовий потік являє непокриту частку початкової інвестиції. Кожен рік, в міру отримання прибутків від інвестицій, ця величина зменшується. З таблиці видно, що наприкінці другого року непокритими залишились 7,5 млн. гривень, з цього випливає, що дисконтний період окупності становить два повних року і частину третього року.
Розрахунок здійснюється таким чином:
DPB = 32 500 000 + = 2 + 0,75 = 2,75року
Показники PBP та DPB достатньою мірою характеризують ризик проекту і надають менеджеру важливу інформацію щодо строків протягом яких гроші будуть пов'язані з цим проектом.
Облікова норма дохідності
Accounting Rate of Return - ARR
1. Облікова норма дохідності розраховується за такою формулою:
ARR = , де
CIPY ( Cash inflows per year) - щорічні грошові надходження;
II (Initial Investment) - початкові інвестиції.
Переваги цього показника полягають в наступному:
" його легко зрозуміти та розрахувати;
" він враховує прибутковість проекту;
" є кількісний зв'язок з фінансовим становищем;
" враховує весь строк циклу проекту.
Недолік показника ARR полягає в тому, що він не враховує зміну вартості грошей у часі.
Чиста теперішня вартість
Net Present Value (NPV)
NPV являє собою дисконтну цінність проекту (поточну вартість доходів або вигід від зроблених інвестицій). NPV - є показником абсолютної ефективності інвестицій.
NPV дорівнює різниці між майбутньою вартістю потоку очікуваних вигод і поточною вартістю нинішніх і наступних витрат проекту протягом усього його циклу.
Загальне правило прийняття проектів за критерієм NPV: якщо NPV 0, то проект можна рекомендувати для фінансування. Якщо NPV 0 означає, що надходжень від інвестицій вистачить не тільки для розрахунків з кредиторами та засновниками підприємства, але й на збільшення доходів акціонерів, а це, в свою чергу, призводить до зростання вартості акцій цієї компанії. Тому можна говорити про те, що вартість фірми складається з двох часток: 1) вартості активів; 2) вартості "можливостей росту", тобто проектів з NPV > 0.
Розрахунок NPV робиться за такими формулами:
= - CF0,
або
,
де Вt - вигоди проекту в рік t; Ct - витрати на проект у рік t; і - ставка дисконту; п - тривалість (строк життя) проекту; CFt - чисті грошові потоки у рік t, CF0 - початкові інвестиції в проект.
Внутрішня норма рентабельності
Internal Rate of Return (IRR)
За своїм змістом IRR являє очікуваний рівень дохідності ( більше за цю величину він бути не може, а менше - небажано для інвестора). Значення IRR- це точка беззбитковості, якщо IRR > вартості інвестованого капіталу, то акціонери компанії одержують прибуток, якщо IRR 1, і навпаки. Якщо РІ > 1, проект ефективний, якщо РІ < 1 - неефективний.

 
 

Цікаве

Загрузка...