WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Характеристика та обгрунтування реальних інвестицій - Реферат

Характеристика та обгрунтування реальних інвестицій - Реферат

збуту;
- ринкова оцінка земельного наділу, на якій знаходиться об'єкт, та територій, що до нього прилягають.
5. Аналіз ринку (найбільш складний розділ при розробці бізнес-плану).
Цей аналіз охоплює не тільки поточний, але і прогнозований стан даного ринку.
- характеристика потенційних покупців (клієнтів) даного продукту (послуги), їх особливості та можлива чисельність в рамках даного регіону.
- Оцінка нинішнього обсягу попиту (продажу) на продукт чи послугу на цьому ринку. Така оцінка, по можливості, повинна проводитися за останні три роки та включати як вітчизняні так і імпортні товари. ( Табл. № ).
- З врахуванням чисельності оптових та роздрібних покупців та характеристики сучасного стану попиту прогнозується можливий обсяг продаж в межах інвестиційного проекту, що розглядається (Табл. № ).
- Оцінка рівня та динаміки цін на продукцію. Така оцінка проводиться по внутрішньому ринку України в співвідношенні до світових цін на аналогічну продукцію. Згідно з результатами оцінки та виявлених тенденцій складається прогноз динаміки рівня цін на продукт на інвестиційний період (Табл. .№ )
- Оцінка сучасного та прогнозного рівня конкуренції на внутрішньому ринку. В процесі такої оцінки розглядається кількість підприємств, які виробляють аналогічну продукцію чи здійснюють аналогічну послугу, питому вагу основних підприємств в обсягу продаж в регіоні, появлення на ринку підприємств -конкурентів.
6. Запланований обсяг та структура виробництва продукту (здійснення послуг).
- Обгрунтовується загальний обсяг випуску продукцій (надання послуг) в середньому за рік при виході об'єкту інвестування на проекту потужність;
- Проводяться розрахунки по окремим асортиментнимгрупам продукту ( послуги);
- Запланований обсяг та структура виробництва продукції (послуг) розраховується в: кількості одиниць, або інших одиницях виміру, в національній валюті, корегованій з врахуванням індексу цін без фактора інфляції, в доларах США. (Табл. № ).
7. Забезпечення випуску продукції (послуг) основними факторами виробництва.
- забезпечення випуску продукції (послуг) основними видами сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів (Табл. № ).
- забезпечення випуску продукції (послуг) сучасною технологією (наявність у ініціатора інвестиційного проекту технології, що відповідає сучасним стандартам, необхідність придбання вітчизняних чи зарубіжних патентів, ліцензій, ноу-хау).
- Забезпечення випуску продукції (послуг) сучасним обладнанням. Вказується, чи є у наявності у ініціатора інвестиційного проекту необхідне обладнання, чи його треба придбати в Україні чи за кордоном.
- Забезпечення випуску продукції (послуг) відповідними виробничими приміщеннями та об'єктами виробничої інфраструктури. В наявності необхідні виробничі приміщення, чи необхідне їх розширення, придбання чи нове будівництво.
- Аналіз забезпечення випуску продукції (послуг) кадрами відповідної кваліфікації (Табл. № ).
8. Стратегія маркетингу
Розробляється як самостійний розділ бізнес-плану в наступних випадках:
а) при виході на ринок з принципово новим видом продукції (послуг);
б) при впровадженні на інших регіональних ринках;
в) при високому рівні конкуренції на відповідному товарному ринку (ринку послуг) даного регіону.
При відсутності найближчим часом проблем зі збутом та з конкуренцією, маркетингова стратегія може не розроблятися.
Якщо подібна необхідність є, то в даному розділі бізнес-плану повинно бути відображено:
- прогнозні цільові показники стратегії маркетингу (перш за все, обсяг свого сегменту на товарному ринку або ринку послуг свого регіону, інших регіонів України);
- основні заходи, що передбачуються цією стратегією.
Планування маркетингу - це логічна послідовність дій, яка призводить до формулювання цілей маркетингу та складання планів для їх досягнення. Для ефективного планування маркетингу необхідно забезпечити безперервний процес отримання інформації про зовнішнє оточення підприємства та діяльніть окремих підрозділів підприємства.
Метою маркетингу є визначення, створення та підтримка конкурентних переваг підприємства.
При розробці планів маркетингу необхідно дотримуватися наступних основних принципів:
- Спочатку спланувати стратегічний план маркетингу. Стратегічний план маркетингу повинен охоплювати період в 3-5 років, і тільки після його розробки і затвердження повинен розроблятися річний план маркетингу. Не рекомендується спочатку писати річний план, а потім займатися його екстраполяцією.
- Для досягнення мети планування маркетингу необхідно розташувати його якомога ближче ло споживача. Необхідно організувати дії компанії більше біля груп замовників, ніж коло функціональних напрямків діяльності компанії і забезпечити планування маркетингу для кожної групи.
- Для ефективного планування маркетингу необхідно забезпечити безперервний процес отримання інформації про зовнішнє середовище та про стратегічні одиниці бізнесу компанії, який повинен стати основою маркетингової інформаційної системи компанії.
- Інформація повинна сумуватися в SWOT- аналіз (strength- сила, weakness-слабість, opportunity-можливість, threat - загроза). Інформація є основою для аудиту маркетингу, на базі якого будується план маркетингу. Інформація повинна бути відповідним чином опрацьована та оцінена для використання в плануванні при прийнятті рішень.
- Менеджери повинні стимулюватися за використання в своїх звітах основних інструментів маркетингу, таких як матричні моделі, PVC - аналіз (Product Life Circle - цикл життя товару), CVP-аналіз (Cost Value Profit - затрати, обсяг, прибуток).
Маркетинговий план передбачає розробку планів діяльності кожного підрозділу підприємства по реалізації проекту. Цей план повинен відповідати на питання: хто? коли? де? що? за рахунок яких ресурсів та яким чином повинен виконувати технічні, виробничі та організаційні заходи щодо виконання проекту. Обсяг робіт на кожному етапі і в кожному підрозділі визначає бюджет маркетингу.

 
 

Цікаве

Загрузка...