WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Характеристика та обгрунтування реальних інвестицій - Реферат

Характеристика та обгрунтування реальних інвестицій - Реферат

реалізації проекту;
- основні будівельні рішення, організація будівництва:
- основні параметри конструкторських рішень по будівлям та спорудам;
- карта розташування підприємства із зазначенням на ній основних автошляхів, залізниць, та водних шляхів, місця розташування будівель та споруд, енергетичного господарства, резервних площ для можливого розширення виробництва;
- схеми земельних ділянок, питання власності на них, характеристика та обсяг стічних вод та шкідливих викидів, заходи по водокористуванню, охороні навколишнього середовища;
- розташування ринків збуту та шляхи доступу до них;
- вартість земельних ділянок та інвестиційні витрати;
- одержання ліцензій або інших дозволів на земельні ділянки;
- обсяги, особливості організації та строки будівельних робіт, потреба в будівельних матеріалах;
- можливості використанняпотужностей підприємств будівельної індустрії, розташованих в районі будівництва;
- розрахункова вартість будівництва;
3) масштаб проекту (обсяг виробництва продукції), номенклатура продукції, спеціалізація та коопераційні зв'язки підприємства, основні технічні дані та економічні показники продукції в порівнянні з показниками аналогічних видів продукції передових вітчизняних та закордонних підприємств:
- обгрунтування конкурентоспроможності продукції на світовому ринку, її вплив на розширення експорту, зменшення імпорту та поповнення валютного запасу;
- визначення спеціалізації та кооперації підприємства;
- забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, енергією, паливом, водою та трудовими ресурсами;
- ринок збуту та його вплив на вибір обсягу виробництва;
- екологічні, санітарні та інші обмеження на масштаби виробництва;
- можливості розширення виробництва в майбутньому;
4) технологія:
- основні технологічні рішення, склад підприємства, організація виробництва;
- обгрунтування вибору технології виробництва та основного технологічного обладнання;
- вимоги технології до інфраструктури;
- екологічні аспекти технології;
- можливості використання місцевих технологій та обладнання;
- можливості використання уживаного технологічного обладнання із західних країн;
5) обладнання:
- конкретний перелік обладнання із зазначенням його постачальників, обгрунтування вибору постачальника;
- можливості ремонту обладнання та забезпечення запасними частинами;
- забезпечення належного режиму експлуатації обладнання, необхідного рівня кваліфікації робочої сили;
6) перелік та характеристика об'єктів інфраструктури:
- виробничих, адміністративних, складських, допоміжних, соціально-побутових будинків й споруд;
- торговельної мережі;
- наявного транспорту;
- електропостачання;
- водопостачання й каналізації;
- соціальної інфраструктури;
- у разі відсутності необхідних об'єктів інфраструктури необхідно передбачити хто, в які строки, за рахунок яких коштів їх створюватиме;
7) на закінчення наводяться дані про загальні вимоги до розробки, складання та затвердження ТЕО, перелік конструкторських та дослідницьких робіт, графік виконання проекту.
Усі експертні оцінки відбуваються з урахуванням аналізу всіх альтернативних варіантів рішень на кожному етапі аналізу. Відбір варіантів відбувається на основі юридичних, фінансових, екологічних обмежень та соціальної доцільності.
Технічний аналіз дозволяє визначити величину інвестиційних витрат за проектом та поточні витрати на випуск продукції. Це надає можливість при співставленні з прогнозним обсягом продажів зробити висновки щодо можливості реалізації проекту у да
Структура бізнес-плану.
1. Резюме (коротка характеристика інвестиційного проекту).
Із цього розділу інвестор повинен зробити висновок про відповідність проекту:
- його інвестиційній діяльності та інвестиційній стратегії,
- потенціалу наявних інвестиційних ресурсів;
- чи влаштовує його проект по періоду реалізації та термінам повернення вкладеного капіталу.
Резюме повинно включати:
- викладення концепції інвестиційного проекту, в яку включається обгрунтування мети підприємницької ідеї на основі вивчення ринку та можливостей розширення діяльності;
- ступінь розробки інвестиційного проекту - наявність проекту намірів з основними фінансово-економічними показниками, наявність типової документації та кошторису по проекту, наявність індивідуальної проектної документації та кошторису затрат з експертною оцінкою незалежного аудитора;
- необхідну сума інвестиційних ресурсів в національній валюті на момент розробки бізнес-плану ( при залучення іноземного інвестора, а також при високих темпах інфляції в доларах США); період здійснення інвестицій до початку ефективної експлуатації об'єкту; проектуємий період окупності об'єкту;
- для іноземних інвесторів повинно бути викладено основні положення державного та правового регулювання даного бізнесу в Україні.
2. Характеристика галузі, в якій реалізується інвестиційний проект.
- відповідність галузевої спрямованості інвестиційного проекту завданням структурної перебудови економіки України;
- тенденції розвитку попиту на продукцію галузі;
- рівень розвитку ринкових відносин в галузі;
- середній рівень прибутковості капіталу в галузі;
3. Характеристика продукту (послуг);
- особливості та привабливість для споживачів (клієнтів);
-достоїнства та переваги в порівняння з іншими продуктами (послугами);
- оцінка конкурентоспроможності по основним якісним ознакам, рівню цін, гарантіями та послугами після продажу;
- прогнозований загальний період життєвого циклу продукту та можливість його подальшого удосконалення;
- по окремим, принципово новим продуктам, необхідно обумовити необхідну форму правового захисту (патент, авторське право, торговий знак).
4. Розміщення об'єкту.
- дозволить оцінити інвестиційну привабливість регіону;
- розглянути потенційні переваги його конкретного місцезнаходження з позицій наближення до факторів виробництва або ринків

 
 

Цікаве

Загрузка...