WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → . Методи аналізу фінансових інвестицій - Реферат

. Методи аналізу фінансових інвестицій - Реферат


Реферат на тему:
. Методи аналізу фінансових інвестицій
1.Біржові індекси. Індекси, що розраховуються на фондовому ринку України.
2. Рейтингова оцінка акцій і облігацій. Незалежні рейтингові агентства.
3. Поняття та типи інвестиційного портфелю. Сучасна портфельна теорія.
4. Методики оцінки вартості фінансових інструментів. Сучасні методики оцінки ефективності портфелю цінних паперів.
Ключеві слова:
Біржові індекси, Індекс Доу_- Джонса, індекси Американської фондової біржі, індекси позабіржового обороту, база індексу, рейтингова оцінка акцій та облігацій.
Інвестиційний портфель, портфель доходу, інвестиційний прибуток, портфель росту, спекулятивний портфель. компромісний портфель. консервативний портфель. оцінка вартості акцій, капіталізована вартість акції. балансова вартість однієї акції, прибуток на акцію, дивідендна віддача акції, коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт ліквідності акцій, коефіцієнт обігу акцій, розрахункова вартість акцій, прямий дохід на облігацію. ціна конверсії, конверсійна премія, коефіцієнт конверсії, вартість інвестиційного сертифікату, модель оцінки капітальних активів, мультиплікатор.
Біржові індекси. Індекси, що розраховуються на фондовому ринку України
Біржові індекси розраховуються за різними методиками: деякі біржові індекси являються простими середніми величинами курсів акцій; інші - це середньозважені величини, де базою можуть слугувати ринкова вартість акцій, що обертаються на ринку, та включені в склад індексу.
Індекс IPI -U, розраховуються сумісно агентством "Інтерфакс -Україна" і компанією "Полар-інвест".
Індекс розраховується за формулою:
IPI-U = IPI(0) M cap/M cap(0),
де IPI-U -поточне значення індексу;
IPI(0) - минуле значення індексу;
M cap, M cap(0) - сумарна поточна та минула ринкова капіталізація підприємств, що входять до індексу.
Рі ціна i-ої акції; Кі- кількість акції і-го емітента, що перебувають у обігу, n- кількість емітентів у лістингу індексу.
Рі =(Рask+ Pbid +Pmask+Pmbid+Pv+Pk),
де Рask -середньозважене котирування пропозиції;
Pbid -середньозважене котирування попиту;
Pmask -мінімальне котирування пропозиції;
Pmbid - максимальне котирування попиту;
Pv - скоригована за співвідношенням обсягів попиту і пропозиції середня ціна;
Pk -скоригована за співвідношенням кількості котирувань попиту і пропозиції середня ціна.
Індекс ПФТС
Business Partners - це середнє для найбільш ліквідних українських акцій, які мають найбільшу ринкову капіталізацію і розраховуються кожного тижня у гривнях і доларах на основі реальних угод та твердих котировок у ПФТС. Частка акцій компаній, що включаються до індексу, і яка обертається на ринку має перевищувати 10% від загальної їх кількості. Компоненти індексу зважуються на основі ринкової капіталізації, однак частка держави та стратегічного інвестора, як правило, виключаються. Склад індексу переглядається на відповідність вказаних критеріїв щомісяця і в індекс вносяться необхідні зміни.
Індекс WOOD-15
Газета "Бізнес" з №23 за 1997 рік почала регулярно публікувати фондовий індекс WOOD-15, що представлений компанією Wood & Company. Індекс WOOD-15 основується на методології, що розроблена Міжнародною фінансовою корпорацією для ринків, що розвиваються. Дана методологія дозволяє відобразити всі зміни, що відбуваються на ринку, у тому числі злиття компаній, банкрутства, включення нових компаній у базу індексу. База індексу формується за один місяць. Зміни ринкової капіталізації компаній, включених в індекс, впливають на його щотижневу зміну.
Формула розрахунку індексу:
Індекс КАС-20 (wa) цікавий із точки зору динаміки розвитку фондового ринку України, його росту або падіння.
Формула розрахунку індексу КАС-20 (wa):
де Мсар i,t - ринкова капіталізація i-гo підприємств у поточному періоді;
Мсар i, - ринкова капіталізація i-ro підприємства в базисному періоді.
Перспективи розвитку КАС-20. Планується розраховувати щоденні значення КАС-20. Що позволить будувати не тільки лінійну зміну індексу, але і враховувати щоденні зміни мінімальних і максимальних значень індексу. За допомогою використання подібної техніки побудови індексу КАС-20 можна буде проводити більш глибинний аналіз фондового ринку.
Рейтиногова оцінка акцій і облігацій.
Визначення рейтингу відкритої емісії тих чи інших цінних паперів вже багато років є характерною рисою розвинутих фондових ринків. Незалежні рейтингові агентства оцінюють кредитоспроможність емітента і приписують деякий рейтинг емітенту чи емісії. Цей рейтинг визначає статус емітента та його відмінність від інших емітентів. Основними рейтинговими агентствами є дві приватні компанії: Standard Poor's Corporation та Moody's Investors Service Inc. Рейтинги емітентів позначаються буквенно-цифровими символами:
Standard & Poor's рейтинги
ААА Найсильніші
АА Дуже сильні
А Сильні
ВВВ Адекватні
ВВ Переважно спекулятивні, широко змінювані
В Переважно спекулятивні, широко змінювані
ССС Переважно спекулятивні, широко змінювані
СС Переважно спекулятивні, широко змінювані
С Почався процес банкрутства, але платежі за зобов'язаннями продовжуються
D Зобов'язання не виконуються
У категорії від АА до В можуть добавлятися знаки "+" чи "-" для додаткової градації.
Moody's Investors Service Inc.
Ааа Найкраща якість
Аа Висока якість
А Вище середнього ступеня
Ваа Середня ступінь
Ва Спекулятивні елементи
В Недостатні характеристики для бажаних інвестицій
Саа Погане становище
Са Спекулятивність високого ступеня
С Нижчий клас
У категоріях від Аа до В можуть додаватися цифри 1, 2 чи 3 для додаткової градації.
Поняття та типи інвестиційного портфелю.
Під інвестиційним портфелем розуміють цілеспрямовано сформовану сукупність об'єктів реального та фінансового інвестування для здійснення інвестиційної діяльності в відповідності до вибраної стратегії.
Більшість інвесторів обирають для здійснення інвестування більш чим один фінансовий

 
 

Цікаве

Загрузка...