WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державний бюджет та проблеми дефіциту - Курсова робота

Державний бюджет та проблеми дефіциту - Курсова робота

зазначені інвентарі, уряди дбали про фіскальні інтереси скарбу, однак спершу не пристосовували інвентарних даних до певних періодів часу. Вони дбали про збільшення прибутків і особливо про зміцнення платіжних зобов'язань населення. Такі інвентарі, по суті, були підготовчим матеріаломдля складання бюджету 3, c.114 . І справді, користуючись ними, уряди незабаром перейшли до складання бюджетів на певні періоди часу.
Перші спроби складання бюджету зафіксовані у Франції за Філіппа Гарного у 1302 р., але згодом, після значної перерви, у Франції мало звертали увагу на необхідність складання бюджету. Повернулись до цього за часів міністра фінансів Франції Сюллі (1599-1611 рр.). інший міністр фінансів Неккер (177701781 рр. і 1788-1790 рр.) продовжив складання кошторисів прибутків і видатків. Саме Неккер створив фінансові основи, на яких пізніше базувалися правила складання бюджету, що існують донині.
Взагалі бюджет - це баланс грошових доходів (надходжень) і витрат (використання), який складається для держави, місцевих органів управління, суб'єктів господарювання або окремих громадян на певний термін 4, c.379 .
Під державним бюджетом розуміють річний план державних витрат і джерело їхнього фінансового забезпечення. Державний бюджет - це централізований грошовий фонд, що акумулюється головним чином за рахунок податків і витрачається державою для здійснення її функцій і завдань 2, c.364 .
Державний бюджет перебуває в розпорядженні уряду. Звичайно він розраховується на один рік.
Бюджет - детальна, розписана по місяцях програма дій, яка забезпечує досягнення результатів по першому року плану 4, c.8 .
Бюджет відображає:
1) вибір уряду у забезпеченні або незабезпеченні певних видів послуг;
2) пріоритети у фінансуванні окремих категорій витрат;
3) відносну пропорцію у виборі рішень, зроблених на користь місцевих або загальних цілей;
4) забезпечує механізм звітності перед громадянами, які бажають знати як уряд витрачає їхні кошти;
5) переваги громадян щодо різних форм оподаткування та різних рівнів оподаткування;
6) на національному рівні бюджет впливає на економіку;
7) відносну силу впливу різних груп на бюджетні наслідки.
Проект бюджету щорічно обговорюється і приймається законодавчим органом - парламентом країни.
Повторення заходів в бюджетному та видатковому процесах називається бюджетним циклом. Він включає в себе чотири основні стадії. Початковою стадією є підготовка бюджету, наступною є його затвердження, потім - виконання бюджету і заключною стадією бюджетного циклу є облік, аналіз і оцінка бюджету.
Після прийняття бюджету, враховують оптимальні та песимістичні шляхи розвитку подій 5, c.7 . Оптимальний план визначає ті результати, які можуть бути досягненні при умові, що все виконується по плану, використані всі переваги і можливості, перешкоди подолані з найменшими витратами. Песимістичний план показує потенційні результати при найгірших умовах.
Добре організований, розроблений бюджет дозволяє досягнути оптимальної мети управління.
В державному бюджеті відображаються виробничі відносини, економічні закони його розвитку, його природа і функції та природа і функції держави в цілому 1, c.20 .
Розглядаючи бюджет як економічну категорію можна визначити, що він чітко розкриває об'єктивно існуючі виробничі відносини, які матеріалізуються у ВВП держави та його відтворенні. У бюджеті, який безпосередньо відтворює відносини розподілу і перерозподілу ВВП, відбувається однобічний рух грошової маси як самостійної форми вартості, непов'язаної з рухом товарної маси, тобто відокремленої від неї.
Бюджет є основною складовою частиною фінансів як економічної категорії. Якщо фінанси виступають як економічна категорія, то і бюджет як складова також належить до економічної категорії. Отже, його можна розглядати як наслідок фінансової або економічної діяльності держави, оскільки через нього утворюються і використовуються загальнодержавні фонди грошових коштів і по їх стану можна визначитись щодо виконання основних показників діяльності господарства держави.
Відповідно до цього бюджет можна розглядати як важливий економічний важіль держави, через який забезпечується контроль за станом виробництва, що, в свою чергу, надає бюджету вагомого значення як економічної категорії, через яку відображаються реальні економічні відносини.
Державний бюджет є центральною ланкою фінансової системи. У ньому об'єднуються основні фінансові інститути - видатки, різні види доходів, державні позики. Ці зовні самостійні елементи при виконанні бюджету отримують єдину цілеспрямованість, обумовленість, що виявляється в державній фінансовій політиці 2, c.364 .
Суть бюджету полягає в тому, що органи державної влади і управління, які його затверджують і виконують, мають можливість використати його для керівництва фінансовою діяльністю та контролювати діяльність місцевих органів влади і управління, які складають, затверджують і виконують бюджети адміністративно-територіальних органів, не порушуючи принципи їх самостійності.
У кожній країні державний бюджет має свої національні особливості. І він залежить від характеру адміністративної системи, структурних особливостей економіки та інших факторів.
Державний бюджет країни складається з доходів і видатків. Кожна країна має свою структуру доходів і видатків. Це залежить від багатьох чинників державного устрою, рівня економічного розвитку, втілюваної у конкретних умовах політики (стримування бізнесової активності або її стимулювання, лібералізація економіки або активного соціального захисту населення) 6, c.284 .
Доходна база всіх бюджетів формується за рахунок закріплених законами держави джерел доходів по відповідній ланці бюджетної системи. Бюджетна система містить бюджет центрального уряду, а також бюджети всіх рівнів місцевої влади 4, c.379 .
Доходи держави надходять і витрачаються на основі відповідних законодавчих і нормативних документів, які самі не є достатнім засобом контролю за діями органів управління, оскільки надходження коштів і їх витрачення, особливо при побудові нової економічної системи, завжди пристосовується до реалій дійсності. Таким чином, завдяки бюджету фінансова діяльність органів управління набуває цілком визначеної, в законодавчому і нормативному плані, основи по залученню і витрачанню грошових коштів 1, c.227 .
Визначені такі принципи бюджетного устрою:
- єдності;
- повноти;
- достовірності;
- гласності;
- наочності;
- самостійності;
- автономності 7, c.127 .
Принцип єдності означає існування єдиного рахунку доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи, забезпечується єдиною правовою базою,

 
 

Цікаве

Загрузка...