WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державний бюджет та проблеми дефіциту - Курсова робота

Державний бюджет та проблеми дефіциту - Курсова робота

законодавчих та нормативних актів щодо створення кредитної, податкової, цінової політики, що відповідають завданню стабілізації та розвитку економіки.
Важливу роль у процесах скорочення дефіциту бюджету відіграє участь органів влади й управління, яка полягає в управлінні податковою політикою, бюджетним фінансуванням і регулюванням бюджетів усіх рівнів відповідно до економічного розвитку регіонів.
Дефіцит бюджету повинен стати контрольованим і сприяти розвитку економіки.
ВИСНОВОК
З усього вищесказаного можна зробити висновок, що дійсно державний бюджет країни та його дефіцит є важливими питаннями сучасності, що стосуються економічної сторони життя країни. Вони потребують детального обговорення та аналізу, і в результаті вирішення всіх проблем, пов'язаних з ними, усунення всіх недоліків.
Бюджет - основний інструмент економічного планування та макроекономічної стабілізації та зростання. Тому робот, яка проводиться у бюджетній сфері має приділятись значна увага.
Через бюджет держава фінансує економічний та соціально - культурний розвиток, керує цими процесами. Отже, бюджет відображає як економічну, так і соціально - культурну сторону життя суспільства.
Бюджет - провідна ланка фінансової системи. Через бюджет здійснюється перерозподіл більшої частини національного доходу держави.
Державний бюджет країни складається з доходів та видатків. Тому в ньому об'єднуються основні фінансові інститути - видатки, різні види доходів, державні позики.
Державний бюджет - централізований грошовий фонд, що витрачається державою для здійснення її функцій та завдань. Він необхідний для забезпечення існування сучасної демократичної держави, розвитку економіки та культури.
Бюджет відіграє важливу роль для стимулювання довгострокового економічного зростання, забезпечення стратегічних умов розвитку економіки і підвищення її ефективності та конкурентноспроможності.
Бюджет повинен бути контрольованим і не мати ніяких негативних проявів для економіки країни. З цим пов'язана проблема збалансованості бюджету по видатках та доходах. Перевищення видатків над доходами призводить до бюджетного дефіциту.
Дефіцит бюджету - це та сума, на яку за даний рік видатки перевищують доходи. Причинами його виникнення є те, що основні фактори, які впливають на якість бюджету, мають негативний прояв. Це, насамперед, нестабільна економіка, невизначена економічна політика, недосконалі розрахункипроекту бюджету.
Явище бюджетного дефіциту має негативний прояв. Коли виникає бюджетний дефіцит, це означає, що держава живе не за своїми доходами, витрачає більше, ніж одержує, тобто вона не може забезпечити наповнення бюджету необхідними доходами при непомірному зростанні витрат. Нестача надходжень у державний бюджет призводить до погіршення добробуту людей. Тому проблема бюджетного дефіциту потребує вирішення.
Вирішення даної проблеми слід почати з розв'язання проблем формування бюджету. Дуже часто проект державного бюджету складається на нереальних основах економічного розвитку, що в подальшому і призводить до бюджетного дефіциту. Тому при підготовці бюджетного проекту основною базою його складання має стати єдина база визначення доходів і видатків. Державні видатки не повинні перевищувати доходи держави.
Щоб ліквідувати бюджетний дефіцит потрібно вжити заходи по забезпеченню стабілізації економіки й вирівнювання видатків з доходами.
Для подолання дефіциту державного бюджету доцільно або збільшити дохідну його частину, або зменшити видаткову. Звичайно є й інші шляхи подолання бюджетного дефіциту - це державні позики, грошово-кредитна емісія. Але вони мають негативні прояви для економіки держави: державні позики спричиняє державний борг, а грошово-кредитна емісія веде до інфляційних процесів.
Для збільшення дохідної частини бюджету необхідно вдосконалити насамперед податкову систему, бо податки - головний засіб надходження до державного бюджету.
Щоб зменшити видаткову частину державного бюджету, потрібно визначити, які витрати перш за все є доцільними і ефективними для розвитку держави.
Отже, проблема бюджетного дефіциту має бути вирішена. Дефіцит має бути подоланий, щоб забезпечити нормальний розвиток економіки країни.
Використана література
1. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Паякін Ю.І. Основи економічних знань. - К.: Вища школа. - 1998. - с.544.
2. Д'яконова І.І. Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації //Фінанси України. - 1998. - №10. - с.53-59.
3. Д'яконова І.І. Причини та фактори бюджетного дефіциту //Банківська справа. - 1998. - №6. - с.57-60.
4. Д'яконова І.І. Удосконалення методів регулювання доходів і видатків державного й місцевого бюджетів //Фінанси України. - 1999. - №3. - с.125-129.
5. Економічна теорія: у 2-ох кн. Кн.1. Макроекономіка: Навч. посібник /За ред. З.Г. Ватаманюка та С.М. Панчишина. - К.: Заповіт, 1997. - 408с.
6. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. Навч. посібник для вузів. - 2-е видання. - К.: Наукова думка, 1999. - 304с.
7. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Регіональна економіка: Навч. посібник для вузів. - К.: Наукова думка, 2000. - 304с.
8. Закон України "Про бюджетну систему України" //Правові аспекти приватизації в Україні. - К., 1996. - с.51-52.
9. Кухарець А.В. З історії бюджету //Фінанси України. - 1998. - №2. - с.113-115.
10. Мельничук С. Державному бюджету економічне обґрунтування //Фінанси України. - 1999. - №11. - с.12-28.
11. Механізм фіскальної політики //Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підруч. - К., 1999. - с.169-193.
12. Опарін В.М. Передумови та чинники розбудови ефективної бюджетної системи в Україні //Фінанси України. - 2000. - №9. - с.126-133.
13. Організація виконання державного бюджету //Фінанси України. - 1998. - №3. - с.37-45.
14. Основи економічної теорії: політичний аспект: Підручник /Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каліщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. - 2-е видання, перероб. і допов. - К.: Вища школа. - Знання, 1997. - 743с.
15. Павлюк К.В. Проблеми формування бюджету розвитку //Фінанси України. - 2000. - №1. - с.59-65.
16. Радіонова І.Ф. Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу //Загальна економіка: Підруч. для ліцеїв і гімназій. - К., 1995. - с.277-290.
17. Радіонова І.Ф., Бурлай Т.В. Модель дефіциту бюджету України //Фінанси України. - 1998. - №9. - с.9-15.
18. Редіна Н.І., Гордєєва Л.П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання в Україні //Фінанси України. - 2000. - №5. - с.93-97.

 
 

Цікаве

Загрузка...