WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові аспекти тіньової економіки - Курсова робота

Фінансові аспекти тіньової економіки - Курсова робота

дипломати, що він був чесний. Міжнародні експерти вважають, що продуктивним початком подолання ситуації, що склалася, може стати прохання до Європейської Комісії надіслати до Македонії антикорупційного радника.
Що стосується наркобізнесу та торгівлі зброєю, то велика чорна пляма розтікається по мапі Європи. Вона вже поглинула Косово, Албанію та велику частину Балкан. Ця пляма - те, що прийнято називати тіньовою економікою, нелегальноюекономікою чи організованою злочинністю. Цей феномен представляє створення нової форми суспільства у балканських країнах: сучасна форма феодальної анархії. Ми маємо справу вже не з суспільствами, де паразитує тіньова економіка, а де вона визначає всі аспекти. Це явище не є новим у історії, новим є лише те, що тепер воно не спонтанне, навпаки, воно фінансується і захищається.
Майже весь героїн, що циркулює у Європі, поступає через Балкани. Він переважно виробляється з опіуму, що вирощують у Афганістані та перероблюють у Туреччині. Він розповсюджується переважно так званою "Косівською мафією", чий військовий досвід відомий як Армія Визволення Косово (АВК). Косівські дільці були відзначені також використанням насильства та їх залученням у міжнародну торгівлю зброєю. Героїн надходить до Європи через Югославію, частина якого перепрвляється через Албанію та Чорногорію до Італії. Це - Балканський Шлях, який постачає 80% європейського героїну. Злочинні групи також особливо активні у Болгарії, Македонії та Сербії. [2;21]
Якщо спробувати охарактеризувати ціннісні причини виникнення тіньових відносин у суспільствах перехідного типу, то можна зробити висновки, що штучний, насильницький злам уже усталених орієнтирів при переході до сучасного суспільства з незвичними правилами гри є болісним ударом для більшості населення. Внаслідок цього минулі інститути, відносини та цінності не здають своїх позицій, а переміщаються на тіньовий план, де продовжують боротьбу з модернізацією та легальними інститутами. Саме тому в процесі трансформації політичної системи зростає значення її тіньового компонента.
Отже, можна зробити висновок, що феномен "тіньової" економіки не являє собою щось цілісне та аксіоматичне. В залежності від типу суспільства, і періоду його розвитку "тіньова" економіка варіюються у методах, цілях та масштабах своєї діяльності. Але незалежно від цього можна прослідкувати закономірності у джерелах формування (тіньовий бізнес, корумпований держапарат, організована злочинність), площинах тиску (виконавча або законодавча влада) та напрямах розвитку (локальний або загальнодержавний інтерес). Якщо класифікувати "тіньові" угруповування в сучасній Україні, то можна говорити про специфічне співіснування політичних кланів різної природи, що, очевидно, пов'язано з тоталітарним минулим, дезінтеграційними процесами та трансформаційною кризою.
Розділ ІІ. Оцінка фінансових аспектів функціонування тіньової економіки.
2.1 Аналіз якісних особливостей розвитку та основні джерела живлення вітчизняної тіньової економіки.
Які ж основні об'єктивні та суб'єктивні причини сприяли масштабному зростанню вітчизняної "тіньової" економіки, що до того ж набуває якісно нових рис та ознак?
Серед низки причин генерування останнього можна впевнено назвати дві основні.
По-перше, згідно з теорією трансформацій, розпад будь-якої системи (тим більше такої складної, як соціально-економічна) на перших етапах закономірно може сприяти суттєвому примноженню тих основних недоліків і вад, які іманентно були властиві системі, що розпалась.
По-друге, хоча старі владні структури колишньої держави і розпалися, проте не розпалися ті соціально структуровані у минулому спільноти, що їх персоніфікували. Тобто залишилися люди, які входили до цих структур і які не тільки не втратили між собою набутих тісних зв'язків, але й до цього часу продовжують зберігати у недоторканості саме ті специфічні стосунки, що залишаються побудованими на принципах і відносинах кругової корпоративної поруки, земляцтва, протекціонізму, кумівства і "блату".
Як стара, так і генетичне нею породжена нова бюрократія в трансформаційний період опинилися у епіцентрі ринкових перетворень. Більше того, ця унікальна "родинна" спільнота стала провідним суб'єктом реалізації "планів" трансформації соціальної та державної політики ринкового реформування.
Зазначені об'єктивні і суб'єктивні чинники на цей час призвели до аномального зрощування всіх найгірших властивостей "тіньової" економіки старого, так званого "номенклатурно-бюрократичного", і нового, "традиційно ринкового" типу.
Можна впевнено стверджувати, що в Україні вже практично завершився процес формування унікального "тіньового" гібриду, що має надпотужне "кримінально-чорне" ядро. Якісною особливістю цього системного "тіньового" конгломерату є ще невідома до цього часу у світовій практиці неймовірна витривалість цього феномена до будь-яких проявів впливу зовнішнього середовища, тобто надзвичайна його спроможність до гнучкої і практично миттєвої адаптації відносно будь-яких різких змін, економічних та політичних умов існування.
Необхідно звернути увагу на те, як легко і досить природно відбувся
процес тісного зрощування апаратної і тіньової приватизації. На трансформаційні зміни форм власності, як і раніше, вирішальний вплив справляла і справляє позиція конкретних посадових осіб та їх особисті неформальні зв'язки, а не ринкові закони та відповідна їм досконала правова інфраструктура, що чітко регламентує економічні відносини. Саме це стає основною перешкодою на шляху створення справжнього ринкового конкурентного середовища в Україні.
Складається унікальна структура економіки, яка живиться інфляцією,
нееквівалентним обміном результатів праці між суб'єктами ринкових відносин, перерозподілом і захопленням чужої власності, постійним зубожінням переважної частини населення. Ця структура перетворює корупцію та "тіньові" принципи підприємництва на реальні чинники економічного розвитку. По суті, на наших очах майже миттєво сформувався найгірший різновид "ринкового" підприємництва, що існує лише за умов розквіту корупції, відвертої криміналізації господарсько-комерційних стосунків між суб'єктами ринкових відносин і домінуванні абсолютної та відвертої неповаги до закону. Економіка України за часів радикальної трансформації стала ще менш контрольованою і набула ще більш фіктивного характеру. Про це незаперечне свідчать і показники масштабного падіння обсягів матеріального виробництва, і гіпертрофована зміна його структури, і економічно неможливе за нормальних ринкових умов збільшення рівня питомої ваги готівкової маси в структурі грошового обороту, і зростання фіктивної складової

 
 

Цікаве

Загрузка...