WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові аспекти тіньової економіки - Курсова робота

Фінансові аспекти тіньової економіки - Курсова робота

боротьбі з економічною і "тіньовою" неорганізованою злочинністю іншим, спеціально створеним для цього державним органам, можливо добитися позитивних результатів, як у боротьбі із злочинністю, так і стосовно легалізації "темно-сірих" сегментів "тіньової" економіки. Дотримуючись цього шляху, Україна може і повинна стати цивілізованою правовою державою, що поважає і створює необхідні умови законослухняним, сумлінно і плідно працюючим підприємцям.
Висновок
Прояви "тіньової" економічної діяльності спостерігаються майже на всіх етапах організації і здійснення господарювання, мають свої специфічні особливості, що обумовлює зважений диференційований підхід до вирішення проблем "детінізації", актуалізує необхідність удосконалення комплексу господарсько-правових, адміністративно-правових і кримінально-правових способів, спрямованих на запобігання "тінізації" економіки.
Висвітлюючи криміногенно-відтворювальні, антисоціальні джерела "тіньової" економіки, варто наголосити, що згубні наслідки поширення цього феномену вимагають подальшого підвищення рівня організаційних та практичних заходів усіх державних органів щодо запобігання та протидії організованій злочинності й корупції.
Для запобігання "тінізації" економіки при безпосередньому здійсненні господарської діяльності необхідно:
удосконалити механізм кредитування та систему відкриття розрахункових рахунків;
розробити методику контролю і виявлення недержавних фінансових фондів і компаній, створених на комерційній основі і діючих з метою залучення коштів у "тіньовий" обіг.
Крім того, у сфері приватизації необхідно удосконалити діючі методики оцінок приватизованого майна;сформувати комп'ютерні бази даних, що характеризують стан приватизаційного процесу, а також рух приватизованого майна.
Головним завданням удосконалення податкового законодавства є його кодифікація та уніфікація з метою посилення гарантій фізичним та юридичним особам при оподаткуванні. Досвід більш ніж 100 країн світу свідчить, що оптимальним є рівень оподаткування, який складає від 19,2 % до 42,8 % валового внутрішнього продукту.
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що "тіньова" економіка в Україні є результатом порушення паритетності розвитку окремих сфер, розбалансованості інтересів суб'єктів економічних відносин, відсутності мотивації ринкової поведінки, що виникли внаслідок неадекватності методів здійснення реформ і боротьби з цим явищем.
З метою розв'язання проблеми "детінізації" економіки України слід здійснити ряд заходів. Зокрема, на наш погляд, необхідно прискорити прийняття:
Податкового кодексу України, проект якого передбачає зниження податкового тиску;
Закону України "Про запобігання легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом", який унеможливить використання коштів, отриманих внаслідок здійснення "тіньової" економічної діяльності;
Закону України "Про боротьбу з корупцією" (у новій редакції), в якому передбачається розширення переліку суб'єктів корупційних діянь та встановлюється більш жорстка відповідальність за корупційні дії осіб, уповноважених на виконання державних функцій.
На нашу думку, необхідно розробити та прийняти ряд законів України, зокрема:
"Про "детінізацію" економіки", передбачивши в ньому, зокрема, систему заходів щодо посилення ролі держави в економічних процесах;
"Про кредит", в якому чітко визначити механізм кредитування та систему відкриття рахунків з метою подальшого запобігання витоку грошових коштів до "тіньового" сектору економіки України та за кордон.
Список використаної літератури
1. Барановский А. Преступньїй айсберг. //Финансовая Украйна. - 1995. -5
вересня.
2. Долженков О. Характерні риси сучасної організованої злочинності // Вісник університету внутрішніх справ. - 2000. - №10. - С. 23-29.
3. Долішній М., Козоріз М. Головні напрями стратегії виходу економіки України з кризи //Економіка України. - 1995. - No 4. - С. ЗО - 36.
4. Дорошенко А. Організована злочинність як фактор політичного процесу // Віче. - 2000. - 10. - С.90-112
5. Економічний словник-довідник. За редакцією доктора економічних наук, професора С.В. Мочерного. - К.: Femina, 1995 - 368 с.
6. Жерар Дюшен. До аналізу діяльності неформальної економіки в Україні // Матеріали Європейського Центру макроекономічного аналізу України, 1996.-С.2.
7. Закалюжньїй В. Криминогенность в зкономике продолжаетвозрастать. //Зкономика й жизнь. -1996.-С-5
8. Корупція: основні аспекти //Захід: вікно в Україну, - No 43(301), 15 серпня 1997р. -С. 1.
9. Кощий В. Параллельные зкономические миры // Финансовая Украйна.- 1996. - 20 февраля.
10. Мандибура В. О. "Тіньова" економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження - К.: Парлам. видво, 1998. - 135 с. - 33С5(С2).
11. Николаева М. Й., Шевляков А. Ю. Теневая зкономика: методы анализа й оценки (обзор работ западных зкономистов). - М.: ЦЗМИ АН СССР.-1987.
12. Огородник В. Тіньова економіка як кримінально-економічний феномен. // Політична думка. - 1996. - No 3 - 4. - С. 91 - 92.
13. Прісняков В.Ф. академік НАН України. Тіньова економіка і методи визначення її обсягу.// Фінанси України. № 7 2001 - С 3 -8.
14. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макрозкономика / Пер. с англ. - М-: Дсло. - 1996
15. Турчинов О. Тіньова економіка і тіньова політика // Політична думка. - 1996. - №3-4. - С.75-86.
16. Черепанов В. Роль партійно-політичного спктру у розвитку суспільства // Актуальні проблеми державного управління. - Харків, 1999.
17. Шелудько Н.М. Проблема тіньової економіки в Україні // Фінанси України. - 2002. - № 9.
18. www.infb.net - Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик "Інформаційний бюлетень"
19. www.me.gov.ua - Сайт Міністерства економіки України
20. www.spa.org.ua - Школа політичної аналітики
21. www.sta.gov.ua - Сайт Державної податкової організації
22. www.zn.kiev.ua - "Дзеркало тижня" on the web
23. www.naiau.kiev.net - Науково-дослідний інститут проблем боротьби зі злочинністю Національної академії внутрішніх справ України
Додаток № 1
Тіньова економіка різних країн

п/п
Країна
1 Норвегія 0,015-0,06
2 Великобританія 0,015-0,06
3 Швеція 0,025-0,12
4 Японія 0,03
5 Німеччина 0,03-0,07
0,04-0,22
6 Канада 0,035-0,19
7 Швейцарія 0,035
8 США 0,05-0,21
0,03-0,3
9 Іспанія 0,05
10 Ірландія 0,06
11 Фінляндія 0,07
12 Австрія 0,07
13 Франція 0,08
14 СРСР 0,09
15 Австралія 0,095
16 Італія 0,09-0,19
0,08-0,33
17 Данія 0,085-0,105
18 Індія 0,085-0,475
19 Бельгія 0,0-0,14
20 Перу 0,4
21 Україна 0,4-0,5

 
 

Цікаве

Загрузка...