WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові аспекти тіньової економіки - Курсова робота

Фінансові аспекти тіньової економіки - Курсова робота

форми власності має відбутися виключно на власній (майновій та фінансовій) основі за рахунок, насамперед, вдосконалення механізмів підвищення ефективності господарювання та забезпечення еквівалентності у відносинах обміну між суб'єктами ринку. Для цього держава повинна впровадити надійні економічні та правові механізми, застосування яких виключало будь-які можливості паразитування одних форм власності за рахунок утиснення, протиправного використання або загарбання інших. Останнє у рівній мірі стосується як державної форми власності, яка не повинна мати джерелом свого живлення та розвитку приватний сектор економіки, так і, відповідно, виключатиме можливість паразитування приватних форм власності за рахунок використання державної.
Сьогодні все помітнішими стають масштаби тих негативних наслідків, до яких призвело поспішне і непродумане прийняття законодавчих актів, що регламентують сферу взаємовідносин державної і недержавної форм власності та регулюють господарсько-комерційні відносини суб'єктів різних форм власності на ринку товарів та послуг.
На практиці, у законодавчих актах, що регулюють стосунки приватних суб'єктів, спостерігається реальна відсутністьчіткої регламентації дій і відносин, що заборонені державою. Також не визначаються чіткі і диференційовані карні санкції за конкретні порушення забороненого та неконкретизовані процедурні механізми їх застосування до суб'єктів підприємницької діяльності, що своїми діями порушують заборонене.
Катастрофічне збільшення випадків фінансових махінацій та економічної злочинності у сфері функціонування державної (особливо казенної) власності - головне породження безсистемно-правового підходу до регулювання взаємодії і взаємовідносин приватного і державного секторів економіки, державної та всіх інших форм власності.
Для того, щоб спираючись на використання юридичних засобів, відвернути економічні злочини, обмежити "чорну" диверсифікацію, треба проблему попередження економічної злочинності розглядати не просто у кримінально-правовому плані, тобто з позиції покарання або посилення карних санкцій за скоєні злочини, а передусім в господарсько-правовому плані. Тобто бачити її з позицій удосконалення механізму правового регулювання господарської діяльності та взаємовідносин суб'єктів різних форм власності, що має не допустити існування та створення потенційних джерел живлення економічної злочинності.
У чому, на нашу думку, тут полягають головні особливості створення та практичного застосування зазначених правових перетворень?
Адміністративно-господарський кодекс має розроблятися виключно на нормах публічного права. Його законодавча база покликана забезпечувати регулювання економічних та організаційно-управлінських відносин між суб'єктами, що є розпорядниками і користувачами казенної форми державної власності. Тобто його дія має поширюватися виключно на владні структури, що забезпечують управління та контроль за використанням державної власності та бюджетних ресурсів, а також на підпорядковані їм казенні підприємства (установи та організації), тобто на суб'єктів, які забезпечують економічне та організаційне функціонування цієї форми власності.
Цим кодексом мають бути чітко визначені права і обов'язки, функціонально-організаційна компетенція відповідних органів державного (галузево-регіонального) управління та регламентовані їх взаємовідносини і адміністративна субординація та відповідальність за кінцеві наслідки діяльності. До нього повинні ввійти законодавчі акти, що регулюють діяльність Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, міністерств, державних комітетів, адміністрацій, агентств, а також регламенті норми щодо правовідносин у сфері управління державним сектором економіки, насамперед казенними підприємствами, установами та організаціями.
Виконання названих правових заходів дозволить не тільки надійно захистити казенну форму власності від зазіхань криміналу, а й затвердити справжню рівність усіх форм власності, тобто сприятиме подальшому відновленню процесу цивілізованого ринкового реформування в нашій країні.
Запорукою успіху в боротьбі з "чорною" економікою в Україні повинні стати виваженість, послідовність, рішучість і невідкладність дій відповідних державних структур і населення щодо цього негативного явища в нашому суспільстві.
Наявність значних правових прогалин призводить до того, що навіть такі кваліфіковані міжнародною практикою злочини, як "відмивання брудних" грошей, штучні банкрутства та різноманітні фінансові афери, внаслідок яких порушуються права громадян і ринкових партнерів, здебільше до цього часу кримінальним злочином в Україні ще не вважаються. Останнє є вкрай соціальне небезпечним чинником, що генерує зростання "чорних" видів економічної діяльності.
Підприємницька діяльність об'єктивно потребує постійного нарощування величини авансового капіталу, оскільки її головним рушійним мотивом і головним стимулом є прибуток, що збільшується головним чином за рахунок розширення обсягів та підвищення ефективності економічної діяльності.
Протиправний "бізнес" не є винятком і також постійно прагне до нарощування свого капіталу. Світова практика засвідчує, що доходи, які отримуються у цій сфері "діяльності", беруть свій початок переважно у вигляді грошової готівки. Тому, маючи значні суми грошової готівки (як в
національній, так і іноземній валютах), правопорушники, що діють в країнах із ринковою економікою, практично обмежені в можливості легально проводити значні готівкові операції, здійснювати вкладення та інше, не викликаючи підозри у відповідних державних органів та громадськості. В цих умовах вони намагаються створити "законні джерела" для легалізації капіталів, що були отримані незаконним шляхом.
Для здійснення цієї мети "чорним" бізнесом відпрацьовані спеціальні
механізми. Для цього "брудні" гроші або розміщуються на рахунках в банках, а далі інвестуються в легальні підприємства, або вивозяться контрабандою чи переміщуються за межі країни іншими шляхами. Там вони об'єднуються із доходами від законного бізнесу, переводяться із одного рахунку на інший за допомогою серії складних банківських операцій, розрахованих на те, щоб замаскувати сліди незаконних доходів, та ін.
Зазначені дії за кордоном отримали назву "відмивання" грошей. Їх можна визначити як процес, під час якого "брудні" гроші (головним чином готівка), які отримані внаслідок протиправних, суспільне небезпечних дій, пропускаються через банківську та фінансову

 
 

Цікаве

Загрузка...