WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові аспекти тіньової економіки - Курсова робота

Фінансові аспекти тіньової економіки - Курсова робота

записати таке відношення:
П' - (V + Вк)/С = 2, де У + Вк = У'.
Враховуючи, що реальне значення критерію П = У/С (при допустимому нехтуванні різницею між теоретичним і дійсним споживанням), проведемо нескладні перетворення і отримаємо формулу
Вк=1 - П/П'= 1 - П/2 або в остаточному вигляді Вк= 1 -У/(2С) (1)
Для перевірки цієї простої формули ми використали відомі з літератури найнадійніші з нашої точки зору емпіричні дані щодо ВВП, споживання і частки тіньової економіки (стосовно України ми використали відомі з преси експертні оцінки різних авторитетних посадових осіб; ми не брали до уваги заяви д. е. н. Вітренко Н.М., яка у вересні 1999 року назвала цифру тіньової економіки в Україні 74%). Як видно з табл. 2(Див: додатки таблиця № 2), запропонована проста формула досить добре підтверджується відомими емпіричними даними і може використовуватися для аналізу економічної діяльності (а також для розрахунків оптимальної величини податку).
Таблиця № 2.
Порівняння емпіричних Вк і розрахункових значень тіньової економіки

п/п Країна
П Розрахунки за (1)
1 США 0,03-0.3 1,59 0,2
2 СРСР 0,1-0,22 1,62 0,19
3 Індія 0,09-0,48 1,3 0,35
4 Україна 0,4-0,6 1,2 0.4
5 Австралія 0,19 1,55 0,23
6 Японія 0,04 1.79 0.1
7 Перу 0,4 1.44 0,28
8 Європа (високий дохід) 0,095 1,53 0,23
Таким чином, запропонована теоретична формула задовільно описує відомі дані щодо обсягу тіньової економіки І може бути рекомендована для визначення цього важливого економічного показника[13;5].
Особливої уваги потребує з'ясування питання щодо можливості застосування монетарного підходу для достатньо репрезентативного визначення обсягів "тіньової" економіки.
За методиками, що базуються на монетарному підході, оцінка дається, виходячи з обсягів грошових коштів, що знаходяться в обігу у сфері "тіньової" і "чорної" економіки. Цей підхід побудований на основі положення, що практично всі розрахунки у "тіньовій" сфері, як правило (за виключенням бартеру), провадяться за готівку. Тому у центрі уваги аналітиків передусім знаходиться співвідношення готівки, що обертається поза сферою банківської інкасації і тієї сукупної грошової маси, що знаходиться в грошовому обігу.
У 1996 році в середньому близько 5,0 млрд. грн. знаходилися поза межами банківської системи, і, як було зазначено вище, із цієї маси не менше 2,5 млрд. грн. обслуговувало потреби "тіньової" економіки. Реально також, що еквівалентна їй валютна маса із купівельною спроможністю у 2,5 млрд. грн. також виконувала функцію обігових коштів "тіньовиків". Тому можна стверджувати, що потреби "тіньової" економіки у 1997 році забезпечувала сукупна грошова маса, яка дорівнювала приблизно 5,0 млрд. грн. Якщо вважати, що швидкість обороту готівкової одиниці в "тіньовому" обігу становить 10 разів на рік (тобто до розрахунку береться мінімальний рівень, який практично може перевищувати зазначену величину щонайменше вдвічі), то обсяги валового "тіньового" обороту становитимуть 50 млрд. гривень.
Як бачимо, навіть стислий опис практичного застосування існуючих підходів визначення відносної та вартісної оцінки обсягів "тіньової"" економіки свідчить про суттєві обмеження можливості отримання достовірних даних у зв'язку із значною кількістю проявів порушень і відсутністю точних базових параметрів, які мають використовуватися у розрахунках. Проте, можна впевнено стверджувати, що параметри "тіньового" сектору економіки України не є меншими за 40 % від офіційно визначених обсягів "світлої" економіки і не перевищують межу питомої ваги у 50 %.
Підсумовуючи "діагноз", який на підставі експертних оцінок поставлений
економіці України, можна вважати, що вона уражена вірусом "тіньового" підприємництва (в його найбільш небезпечних формах) і тому є серйозно хворою. Але за аналогією з медициною, справжнім здоровим повинен вважатися не той, хто взагалі не хворіє, а той, хто хворіє мало, хворіє у легкій формі і здатний до швидкого одужання. Стосовно останнього виникає цілком слушне питання щодо реальних наслідків досягнення тієї критичної маси у перевантаженні народного господарства країни "тіньовими" економічними відносинами. Тобто чи засвідчує досягнення цієї межі небезпеку виникнення неконтрольованої ланцюгової реакції поділу злоякісних клітин, коли метастази "чорної"" економіки необмежене розростаються, витісняючи й замінюючи здорову тканину суспільно економічного організму, що призведе до летальних наслідків.
Аналіз засвідчує, що Україна вже перейшла цей небезпечний бар'єр. Однак чи можна вважати, що процес "тінізації" набрав незворотного характеру, що відбувається "латиноамериканізація" країни, а Україна перетворюється на "бананову республіку" північних широт.
Розділ ІІІ. Напрямки вдосконалення законодавчої стратегії та механізми впливу держави на обмеження процесів тіньової економіки
3.1 Проблематичний характер правових чинників сприяння розвитку процесів тінізації економіки України.
Оцінка розвитку процесів масштабної "тінізації" і криміналізації економіки України засвідчує про суттєву недосконалість та структурну незавершеність вітчизняної правової системи.
Світова практика засвідчує, що цивілізована ринкова економіка, яка має надійні імунні властивості, що пригнічують "вірус тінізації", передусім потребує наявності ретельно відпрацьованої, досконалої, комплексно збалансованої та достатньо стабільної правової бази, яка спроможна забезпечити чітку взаємодію, взаємозв'язок і взаємовідповідальність усіх суб'єктів ринкових відносин та ринкових структур, що функціонують на основі як приватної, змішаної, так і публічної форм власності.
Розвиток правової системи у напрямі попередження зловживань і обмеження злочинності в сфері економічних відносин мав ще із самого початку базуватись на системному і максимально повному використанні кращих досягнень світового досвіду, що за багато десятиріч накопичений країнами, які мають розвинену ринкову економіку[10;99].
Немає необхідності доводити, що одним з основних завдань, яке має здійснювати державна влада, є стимулювання надійного збереження та всебічне примноження економічного потенціалу і національного багатства України. Це можливо реалізувати лише на засадах створення рівних економічних умов та адекватної державної підтримки потенційних можливостей розвитку і функціонування всіх форм власності та суб'єктів підприємництва, діяльність яких не суперечить загальнонаціональним інтересам.
Держава, що спирається на цивілізовані засади ринкового розвитку, повинна створити надійні економіко-правові умови, за яких примноження та якісний розвиток будь-якої

 
 

Цікаве

Загрузка...