WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств - Курсова робота

Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств - Курсова робота

продукції пряма
7 Швидкість освоєння пряма
8 Транснаціональний рівень галузі пряма
9 Ціна зворотна
10 Авторитет покупця пряма
11 Сегмент ринку специфічна
12 Комунікація пряма
13 Витрати на рекламу пряма
14 Рівень професійної підготовки кадрів пряма
II ЗОВНІШНІ
1 Стан економіки пряма
2 Політична обстановка специфічна
3 Правова база пряма
4 Екологічна обстановка зворотна
5 Технічний прогрес пряма
6 Співвідношення на ринку старої і нової продукції специфічна
7 Підвищення ефективності роботи споживача пряма
8 Дієвість реклами пряма
9 Прибутки споживачів пряма
10 Наявність замінників зворотна
11 Невизначеність зворотна
Таблиця 2. Аналіз впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на споживацький попит [ №24 , с.231].
2.2.Вибір інвестиційно-інноваційної стратегії діяльності спільних підприємств.
Та сама мета може бути досягнута різними методами і способами. У зв'язку з цим виникає природне запитання: як визначена мета може бути практично реалізована і який спосіб її досягнення є найкращим. Намагаючися дати на нього відповідь, підприємець розробляє кілька різних варіантів стратегії і вибирає з-поміж них найбільш ефективний і придатний для власного бізнесу.
Зазначимо, що під стратегією прийнято розуміти комплексну програму дій (заходів), яка забезпечує здійснення місії (генеральної мети) фірми і досягнення її множинних цілей. При цьому стратегія завжди є багато-об'єктною. Зокрема, об'єктами стратегії можуть бути продукція, капітал, максимізація прибутку, поведінка на ринку, конкурентоспроможність, технологія та інші елементи ринкової системи господарювання [ №36, с. 53 ].
Стратегію від інших планів і програм відрізняють:
o комплексний характер;
o практична спрямованість;
o орієнтація на використання переваг фірми.
Процес стратегічного планування (далекоглядного передбачення) є досить складним і трудомістким, але він забезпечує успіх підприємницької діяльності, оскільки:
- привчає підприємця до чесного й активного ведення справ у власному бізнесі;
- значно підвищує шанси підприємця не лише вижити, а й ефективно діяти в конкретному середовищі;
- допомагає підприємцю чітко усвідомлювати місію своєї організації та вірогідних конкурентів.
Загальна процедура формування підприємницької стратегіїї подана на малюнку.
Діагностика стратегії фірми передбачає аналітичну оцінку її внутрішніх можливостей щодо задоволення потреб ринку і досягнутого ступеня їх використання. Дієздатність стратегії має визначатись за допомогою відповідних критеріїв і умов. Основними з них є такі:
- наскільки стратегія фірми характеризується цілісністю; за яких умов кожна з її складових може "працювати" на загальну стратегію;
- наскільки стратегія фірми "вписується" в навколишнє зовнішнє ринкове середовище (відповідає принципу сумісності з ним) з огляду на його швидкі зміни;
- наскільки збалансовані між собою стратегічні цілі і матеріально-фінансові ресурси фірми;
- наскільки стратегія фірми враховує потенційну можливість комерційного ризику і передбачає конкретні заходи для його мінімізації або повної" нейтралізації;
- наскільки стратегія фірми відбиває обгрунтований горизонт ділового планування і терміни реалізації; які містить у собі довго- та короткострокові цілі;
- наскільки стратегія фірми спирається на дії її лінійних та функціональних структур, їхні перспективні орієнтири і цінності.
Аналіз діючої стратегії фірми може засвідчити, що фірма:
а) перебуває у більш-менш повній відповідності з сучасною інвестиційною, виробничою і комерційно-фінансовою політикою підприємництва;
б) відповідає сучасним вимогам ринку частково і потребує коригування стратегічних альтернатив;
в) потребує докорінного перегляду своєї діяльності.
Внаслідок перегляду результатів діяльності фірми і виявлення невідповідності між запланованими результатами та фактичними даними, може висуватися пропозиція щодо перегляду діючоі стратегії фірми.
Залежно від того, на якій стадії життєвого циклу перебуває фірма у даний час, її керівництво може вибрати одну з наведених нижче базових стратегій :
- стратегію виживання - вона є, по суті, захисною стратегією і використовується за кризового стану економічної діяльності підприємства;
- стратегію стабілізації - стратегію діяльності підприємства з урахуванням нестабільності (коливання) обсягу продажу своєї продукції і отримуваної величини доходів;
Стратегію зростання (наступальну) - стратегію стабільного зростання обсягів продажу, прибутку капіталу, зайняття вигідних положень (ніш) на ринку (таб. 3).
Базова
стратегія
Показники вибору
альтернатив
Можливі стратегічні
альтернативи
1.Стратегія
виживання
(захисна) 1.1.Собівартість продукції
1.2.Мінімальний рівень
рентабельності
І.З.Частка фірми на ринку 1.4. Чисельність персоналу
1.1.Зміна стратегії
маркетингу
1.2.Зміна товарної
політики
1.3.Жорстка економія
ресурсів
1 4.Удосконалення управ-
ління фірмою
2.Стратегія
стабілізації
(наступально-
захисна) 2.1 Дохід від продажу
товарів
2.2Дохід на активи фірми
2.3Дохід на акції та
облігації
2.4.Швидкість оновлення
продукції 2.1.Економія ресурсів
2.2.Ревізія витрат,
консолідація, пожвавлення
2.З.Зменшення питомих
витрат, відновлення рівня
доходу
2.4.Стабілізація и
економічної ситуації
3.Стратегія
зростання
(наступальна)
3.1.Обсяг продажу
продукції
3.2.Величина отримуваного доходу
3.1.Інтенсифікація ринку
3.2Диверсифікація
власного виробництва
З.З.МІжфірмове
ділове співробітництво
Таблиця 3 . Можливі альтернативи стратегічної політики фірми
????? ??????????? ???? ????????? ?? ???????? ??????? ???????????? ?? ?????? ??????? ??????? ?????: ???? ?? ??????? ???????????? ???????? ????????? ?????????? ????????? ( ????????? ????????? - ???? ?????, ????????? ???????????? - ??????? );
?????? ????? ?????? ????????? ???? ??????????? ????????? ( ????, ??????, ??????? ? ?????????? ).
????? ???????? ????????? ?? ????, ??????? ????????? ???????? ????? ???????? ?????????-????????, ????????? ?? ???? ???? ???????? ? ?? ????? ????? ????????? ?????????????? ??????????? ?? ???????-???????? ???????? ?????????? ? ????????????. ????????? ?????, ???????????? ???? ??????? ???????? ?????????? - ??????????? ???????, ?? ???????????? ??????? ?? ????? ?????? ????, ?????? ????, ? ??????????? ??????????? ??????????? ???????, ??? ???????? ?? ?????? ??????.
???? ??????? ???????? ???????????? ????????? ?????????? ?????, ?????? ? ??????????? ??????? ????? ?? ??????????? ( ????? ?????????? ??????????????? ??????????, ?? ????? ????????? ??????? ????? ??????? ?????? ???????????? ????? ??????????????? ???? ??'? ?? ???????? ???? ? ????? ?? ?????'?????? ??????????? ??? ????????? ?? ?????????. ?? ????? ????? ???

 
 

Цікаве

Загрузка...