WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Регулювання інвестиційною діяльністю - Контрольна робота

Регулювання інвестиційною діяльністю - Контрольна робота


К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
на тему:
"Регулювання інвестиційною діяльністю"
З М І С Т
1. Задача. Оцінити доцільність вкладення коштів у пропоновані альтернативні варіанти двох реальних інвестиційних проектів та облігації.
1.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних інвестиційних проектів.
1.2. Визначити поточну ринкову вартість та очікувану поточну норму дохідності облігації і порівняти отримані показники з ціною реалізації облігації та нормою поточної дохідності за облігаціями такого типу на фондовому ринку. Зробити висновки щодо доцільності використання облігації в якості фондового інструмента портфеля цінних паперів.
2. Теоретичні питання
Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення. Критерій "виходу" з інвестиційних проектів інвестиційного портфеля. Правове регулювання інвестиційної діяльності.
Література
1.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних інвестиційних проектів А і Б наведених в табл. 1. ( Варіант № 23 )
Таблиця 1.
Показники Проект А (3) Проект Б (2)
1. Обсяг необхідних інвестиційних коштів, млн..грн. 12,5 60
2. Термін експлуатації проекту, роки. 5 5
3. Розрахункові грошові потоки за середньої кон'юктури ринку, млн.. грн.., всього 25 100
в т.ч. по рокам : I 4 20
II 5 20
III 5 20
IV 6 20
V 5 20
4. Розрахункові грошові потоки за низької кон'юктури інвестиційного ринку, млн. грн. 20 90
5. Розрахункові грошові потоки за високої кон'юктури інвестиційного ринку, млн. грн. 30 110
6.Ймовірність значення кон'юктури, % низької 25 20
середньої 50 60
високої 25 20
РІШЕННЯ :
Приведемо грошові потоки до теперішньої вартості (враховуючі процентну ставку 21-23% ) методом дисконтування Кд = n, где і - процентна ставка, n - який рік.
Треба визначити який проект більш ризикований. Для цього розрахуємо середньоквадратичне відхилення, і коефіцієнт варіації.
Проект Можливе
значення R 1- R ( 1- R)2 Pi ( 1- R)2Pi
А
Висока 25 25 0 0 0,25 0 -
Середня 50 25 25 625 0,5 312,5 -
Низька 25 25 0 0 0,25 0 -
В цілому - 25 - - 1 312,5 17,68
Б Висока 20 100 -80 6400 0,2 1280 -
Середня 60 100 -40 1600 0.6 960 -
Низька 20 100 -80 6400 0,2 1280 -
В цілому - 100 - - 1 3520 59,33
R1 = 20 х 0,25 + 30 х 0,25 + 25 х 0,5 = 5 + 7,5 + 12,5 = 25
R2 = 90 х 0,2 + 110 х 0,2 + 100 х 0,6 = 18 + 22 + 60 = 100
Так як А 0,59). Тому процентна ставка буде 23% - по проекту А і 21% - по проекту Б.
КА1=1/(1+0,23)1=0,81; КА2=0,66; КА3=0,537; КА4=0,439; КА5=0,355.
КБ1=1/(1+0,21)1=0,826; КБ2=0,68; КБ3=0,56; КБ4=0,4665; КБ5=0,385.
Роки Проект А Проект Б
Майбутня вартість Коеф. диск. Теперішня вартість Майбутня вартість Коеф. диск. Теперішня вартість
1 4 0,81 3,24 20 0,83 16,6
2 5 0,66 3,3 20 0,68 13,6
3 5 0,54 2,7 20 0,56 11,2
4 6 0,44 2,64 20 0,47 9,4
5 5 0,36 1,8 20 0,39 7,8
Всього 25 - 13,68 100 - 58,6
Розрахуємо чистий приведений дохід для проектів А і Б :
ЧПДА = 13,68 - 12,5 = 1,18 ; ЧПДБ = 58,6 - 60 = -1,4.
Проект А більш доходний від Б.
Індекс дохідності IДА = 13,68 / 12,5 = 1,0944; IДБ = 58,6 / 60 = 0,97, тому проект Б відхиляємо, а проект А рентабельний (IДА>1).
Період окупності проектів А і Б:
ПОА = Обсяг інвестицій /ГПА =12,5 / 2,736 = 4,57 (ГПА = 13,68 / 5 = 2,736 );
ПОБ = 60 / 11,72 = 5,12 (ГПБ = 58,6 / 5 = 11,72).
Окупність проекту А менше строку реалізації (4,57 < 5 ), тому буде прийнят.
Окупність проекту Б більше строку реалізації, тому він буде відхілен.
Визначимо внутрішню норму доходності двох проектів.
а). методом проб і помилок:
Роки % ставка (30%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість % ставка (27%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість
1 0,3 4 0,769231 3,0769231 0,27 4 0,787402 3,149606
2 0,3 5 0,591716 2,9585799 0,27 5 0,620001 3,100006
3 0,3 5 0,455166 2,2758307 0,27 5 0,48819 2,44095
4 0,3 6 0,350128 2,1007668 0,27 6 0,384402 2,306409
5 0,3 5 0,269329 1,3466454 0,27 5 0,302678 1,513392
Всього - 25 - 11,758746 - 25 - 12,51036
ЧПД 12,5 - - -0,741254 12,5 - - 0,010363
Роки % ставка (27,1%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість % ставка (27,039%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість
1 0,271 4 0,786782 3,1471282 0,27039 4 0,78716 3,148639
2 0,271 5 0,619026 3,0951301 0,27039 5 0,619621 3,098103
3 0,271 5 0,487039 2,4351928 0,27039 5 0,48774 2,438702
4 0,271 6 0,383193 2,2991592 0,27039 6 0,38393 2,303578
5 0,271 5 0,30149 1,5074477 0,27039 5 0,302214 1,51107
Всього - 25 - 12,484058 - 25 - 12,50009
ЧПД 12,5 - - -0,015942 12,5 - - 9,36E-05
Дисконтна ставка дорівнює 27,039 % при який ЧПД дорівнює нулю.
Зробимо теж саме для проекту Б:
Роки % ставка (30%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість % ставка (25%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість
1 0,3 20 0,769231 15,384615 0,25 20 0,8 16
2 0,3 20 0,591716 11,83432 0,25 20 0,64 12,8
3 0,3 20 0,455166 9,1033227 0,25 20 0,512 10,24
4 0,3 20 0,350128 7,0025559 0,25 20 0,4096 8,192
5 0,3 20 0,269329 5,3865815 0,25 20 0,32768 6,5536
Всього - 100 - 48,711395 - 100 - 53,7856
ЧПД 60 - - -11,2886 60 - - -6,2144
Роки % ставка (20%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість % ставка (19,8577%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість
1 0,2 20 0,833333 16,666667 0,198577 20 0,834323 16,686454
2 0,2 20 0,694444 13,888889 0,198577 20 0,696094 13,921887
3 0,2 20 0,578704 11,574074 0,198577 20 0,580767 11,615347
4 0,2 20 0,482253 9,6450617 0,198577 20 0,484547 9,6909474
5 0,2 20 0,401878 8,0375514 0,198577 20 0,404269 8,0853774
Всього - 100 - 59,812243 - 100 - 60,000013
ЧПД 60 - - -0,187757 60 - - 1,295E-05
Дисконтна ставка дорівнює 19,8577 % при який ЧПД дорівнює нулю.
б). зробимо підрахунок методом ітерацій для проекту А при 23 и 30 % :
ВНДА = 23% + ЧПД (при 30%) / (ЧПД (при 30%) -ТВ (при 30 %)) х(30-23) =
= 23 % + 7 % х 13,68 / (13,68 - 11,76 ) = 23 % + 7,125 % = 30,125 %;
теж саме для проекту Б при 21 % и 30 % :
ВНДБ = 21% + (30%-21%) х 58,6 / (58,6

 
 

Цікаве

Загрузка...