WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку - Реферат

Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку - Реферат

%
Співвідношення середньої ціни продажу однієї акції до її середньої номінальної вартості
Кількість
запропонованих
до продажу
акцій, шт. Кількість проданих акцій, шт. Часткапроданих акцій до виставлених на продаж, %
Співвідношення середньої ціни продажу однієї акції до її середньої номінальної вартості
Українська фондова біржа
200 628 694
38 375 588
19,1
1,33
1 951 520 638
117 635755
6,0
2,44
1 064 586 412
286 900 838
27,0
1,38
Українська міжбанківська валютна біржа
74 493 416
23 857 253
32,0
1,60
611 174538
91 222 693
14,9
1,98
1 202 906 195
549 742 941
45,7
1,24
Київська міжнародна фондова біржа
51 459 078
7 149 220
13,9
2,26
303 355 586
45 886 401
15,1
1,53
531 909 569
117 303 887
22,1
1,22
Донецька фондова біржа
16 224 779
3 153 833
19,4
2,50
164 392 263
ЗО 147 707
18,3
2,59
313 585 777
236 205 162
75,3
0,90
Придніпровська фондова біржа
0
0
0
0
0
0
0
0
119 327 286
26 269 394
22,0
0,88
Позабіржова фондова
торговельна система
3 887 262
119 054
3,1 19,58
95 252 870
35 898 030
37,7
3,14
275 427 708
32 943 491
12,0
3,95
Таблиця 5
Дані про укладені протягом 1995 - 1999 рр. біржові контракти з купівлі-продажу державних пакетів акцій ВАТ, що приватизуються
Показник
1995 р.
19% р.
1997 р.
1998 р.
1999р.
1995 - 1999 рр.
Кількість виставлених
на продаж пакетів, шт.
54,00
315,00
731,00
2 067,00
1 538,00
4 705,00
Кількість проданих
пакетів, шт.
52,00
276,00
472,00
758,00
633,00
2 191,00
Частка проданих
пакетів у виставлених
на продаж, %
96,30
87,60
64,60
36,70
41,20
46,60
Кількість запропоно-
ваних до продажу
акцій, шт.
14 537 169,00
70 963 966,00
347 856 178,00
3 134 781 388,00
3 507 742 947,00
7 075 881 648,00
Кількість проданих
акцій, шт.
14 312 245,00
23 423 451,00
73 817 897,00
321 042 515,00
1 249 365 713,00
1 681 961 821,00
Частка проданих
акцій у виставлених
на продаж, %
98,50
33,00
21,20
10,20
35,60
23,80
Номінальна вартість
виставлених на про-
даж пакетів, тис.грн.
523,68
14 726,42
85 568,14
602 267,64
795 511,65
1 498 739,10
Номінальна вартість
проданих пакетів
акцій, тис.грн.
395,82
5 207,33
16 572,31
107 338,99
265 265,50
394 779,95
Вартість укладених
контрактів, тис.грн.
1 846,43
12 924,77
28 754,75
159 764,92
357 054,13
560 523,20
Співвідношення
вартості укладених
контрактів до їх
номінальної вартості
4,66
2,48
1,74
1,49
1,35
1,42
Середня номінальна
вартість однієї про-
даної акції, коп.
2,77
22,23
22,45
33,43
21,23
23,48
Середня ціна продажу
однієї акції, коп.
12,90
55,18
38,95
49,76
28,58
33,33
Співвідношення
середньої ціни про-
дажу однієї акції
та її середньої но-
мінальної вартості
4,66
2,48
1,73
1,49
1,35
1,42
Таблиця 6
Розподіл пакетів акцій, виставлених на продаж і проданих у 1995 р.
Кількість
Частка про даних пакетів у виставлених на продаж, %
Група пакетів
пакетів, шт.
виставлених на
проданих
продаж
Менш як 1% від СФ
2
2
100,0
Від 1 до 5% від СФ
14
14
100,0
Від 5 до 10% від СФ
10
9
90,0
Від 10 до 25% від СФ
19
19
100,0
Від 25 до 50% від СФ
9
8
88,9
Усього...
54
52
96,3
Таблиця 7
Розподіл запропонованих і реалізованих у 1995 р. пакетів акцій за галузями виробництва
Галузь
Кількість пакетів, шт.
Частка проданих пакетів у виставлених на продаж, %
виставлених на продаж
проданих
Машинобудування
і металообробка
11
10
90,90
Чорна металургія
2
2
100,00
Деревообробна
і целюлозно-паперова
промисловість
2
2
100,00
Промисловість
будівельних
матеріалів
5
5
100,00
Легка промисловість
6
6
100,00
Харчова
промисловість
2
2
100,00
Переробка сільсько-
господарської
продукції
2
2
100,00
Транспорт і зв'язок
3
3
100,00
Будівництво
12
11
91,67
Торгівля і громадське
харчування
3
3
100,00
Матеріально-технічне
постачання і збут
1
1
100,00
Інші
5
5
100,00
Усього...
54
52
96,30
Таблиця 8
Розподіл пакетів акцій, виставлених на продаж і проданих у 1996 р., за розміром
Кількість
Частка про-
Група пакетів
пакетів, шт.
даних паке-
вистав-
тів у вистав-
лених на
прода-
лених на
продаж
них
продаж, %
Менш як 1% від СФ
43
39
90,7
Від 1 до 5% від СФ
57
52
91,2
Від 5 до 10% від СФ
55
49
89,1
Від 10 до 25% відСФ
93
80
86,0
Від 25 до 50% від СФ
54
47
87,0
Більш як 50% від СФ
ІЗ
9
69,2
Усього...
315
276
87,6
вона могла становити тисячні частки від копійки. Неліквідні пакети акцій після їх пропозиції на біржових торгах виставлялися на продаж на грошовому аукціоні і могли бути куплені навіть однією фізичною особою незалежно від його розміру. Це провокувало покупців на очікування продажу на грошовому аукціоні. Хоча цей вид продажу менш прозорий і більше нагадує лотерею, але його дешевизна багатьох приваблювала.
У 1998 р. дешо змінилася галузева характеристика підприємств, найбільша кількість пакетів акцій яких були запропоновані до продажу: машинобудування і металообробка - 349 (реалізовано 35,5%), харчова промисловість -331 (42,9), транспорт і зв'язок - 260 (29,2), заготівля - 177 (реалізовано 40,1%). Найбільше відносно до запропонованих до продажу (76,9%) було продано пакетів акцій підприємств медичної промисловості. Незначна їх пропозиція викликала до них інтерес. Найгірше продавались акції сільськогосподарських підприємств. Реалізація відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" контрольного пакета акцій цих підприємств шляхом безоплатної передачі акцій сільськогосподарським товаровиробникам робить придбання решти їх акцій непривабливими для потенційних інвесторів.
У 1999 р. ряди торгових майданчиків поповнили Придніпровська фондова біржа та Кримська фондова біржа. Кількість пакетів акцій,що були запропоновані до продажу на фондових біржах, порівняно з

 
 

Цікаве

Загрузка...