WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Валютний ризик, його види; прогнозування валютного курсу - Реферат

Валютний ризик, його види; прогнозування валютного курсу - Реферат

Низьке процентне покриття, що погіршується з року в рік, викликає велику тривогу в компанії.
При аналізі кредитоспроможності можна користатися ще одним показником - коефіцієнтом заборгованості (к.з.). Він фіксує ту частину загальної вартості активів компанії, що фінансується за рахунок кредиту.
К.З.= Загальна сума заборгованості
Чиста вартість фіксованих активів + Загальна вартість поточних активів
Більш високийкоефіцієнт говорить про більш високий кредитний ризик. Значення коефіцієнта, що перевищує 50%, указує на високий рівень загальної заборгованості.
Існує чотири потенційних джерела коштів для сплати боргів - комерційні операції, продаж фіксованих активів, вишукування нових коштів і гарантії третьої сторони. Аналіз руху коштів - це оцінка здатності компанії генерувати кошти для погашення своїх боргів. Основним джерелом засобів є звичайно грошові надходження від проведених компанією комерційних операцій.
Кредитний ризик для банків складається із сум заборгованості позичальників по банківських позичках, а також із заборгованості клієнтів по інших угодах.
Компанії також можуть піддаватися визначеному кредитному ризику у своїх операціях з банком. Якщо компанія має багато вільних коштів, що вона поміщає на банківський депозит, то при виникненні ризику ліквідації банку компанія втратить більшість своїх внесків. Також існує процентний ризик при розміщенні занадто великого депозиту в одному банку, тому що цей банк, усвідомлюючи, що компанія є регулярним вкладником, може не запропонувати таку ж високу ставку відсотка по новому внеску, що компанія могла б одержати в іншому банку.
Схильність кредитному ризику існує протягом усього періоду кредитування. При наданні комерційного кредиту ризик виникає з моменту продажу і залишається до моменту одержання платежу по угоді. При банківській позичці період схильності кредитному ризику приходиться на увесь час до настання терміну повернення позички. Величина кредитного ризику - сума, що може бути загублена при несплаті чи простроченні виплати заборгованості. Максимальний потенційний збиток - це повна сума заборгованості у випадку її невиплати клієнтом. Прострочені платежі не приводять до прямих збитків, а виникають непрямі збитки, що являють собою витрати по відсотках (через необхідність фінансувати дебіторів протягом більш тривалого часу, ніж необхідно) чи утрату відсотків, які можна було б одержати, якби гроші були повернуті раніш і поміщені на депозит. Незважаючи на те що кредитний ризик великий для кредитів компаніям, що знаходяться в складному становищі, банки все-таки змушені надавати ці кредити, щоб не втрачати можливі прибутки.
Коли економіка знаходиться в найнижчій точці спаду, то кредитний ризик при ухваленні рішення про кредитування значно менше ніж у випадку економічного буму. Це зв'язано з тим, що якщо компанія одержує прибутки в період рецесії, то, як видно, у перспективі, коли економічні умови покращаться, вона виживе і буде процвітати.
Компанії, що перевищують нормальний обсяг продажів, мають високий ступінь ризику. Надмірний обсяг продажів (овертрейдинг) виникає у випадку, коли кампанія дуже висока оцінює свої ресурси і намагається підтримати занадто великий обсяг ділової активності при недостатніх джерелах фінансування. Підприємство, що усе більш залежить від короткострокових кредитів, відтягаючи терміни платежів постачальникам по податкових рахунках, зрештою може опинитися в стані кризи припливу коштів.
Постійні витрати підприємств - це щомісячні чи щорічні витрати, сума яких залишається однаковою, незважаючи на підйом або зниження ділової активності протягом даного періоду часу. Перемінні витрати являють собою витрати, що збільшуються при підвищенні обсягу продажів і стають менше при його зменшенні. Компанії, витрати яких в основному постійні, здатні використати значне збільшення прибутку при підвищенні обсягу продажів, але вони уразливі при будь-якому спаді темпів продажів. У цьому випадку надходжень буде менше, а витрати залишаться на колишньому рівні. У результаті прибуток і надходження коштів знизяться. Можна сказати, що компанії, що мають високі постійні витрати і діють на ринку з перемінним обсягом продажів, мають високий ступінь кредитного ризику. Компанії з надмірними зобов'язаннями по інвестуванню володіють високим кредитним ризиком.
Практична частина.
Варіант 0.
Множник N = 2.
Задача 1.
У ході конверсії підприємство налагоджує виробництво нових марок пральних машин. При цьому можливі збитки, як результат не досить вивченого ринку збуту під час маркетингових досліджень. Ймовірні три варіанти щодо попиту на продукцію. Збитки при цьому складатимуть відповідно:
100*N = 100 * 2 = 200 тис. грн.;
100*(N+1) = 100 * (2+1) = 300 тис. грн.;
100*(N+3) = 100 * (2+3) = 500 тис. грн.
Ймовірності цих стратегій складатимуть:
Р1 = 0,4; Р2 = 0,5; Р3 = 0,1.
Визначити сподівану величину ризику.
Розв'язок:
Математичне сподівання результату реалізації рішень - з економічної точки зору показує середній очікуваний результат від реалізації певного рішення:
n
М (х) = ? хі * рі
і=1
Отже, сподівана величина ризику складатиме:
М (х) = 200 * 0,4 + 300 * 0,5 + 500 * 0,1 = 80 + 150 + 50 = 280 (тис. грн.)
За результатами обчислення у ході конверсії виробництва нових марок пральних машин підприємство зазнає середній збиток 280 тисяч гривень. Тому запровадження нової технології в даному випадку недоцільно.
Задача 2.
Компанія має можливість інвестувати кошти в обладнання для виробництва нової продукції. Обладнання коштує (50*(N+1) = 50*(2+1) = 150 тис. грн. В випадку прийняття проекту воно одразу оплачується. На кінець п'ятого року залишкова вартість обладнання дорівнюватиме нулю. Ціна виробу планується на рівні (10*(N+1) = 10 * (2+1) = 30 грн. Заробітна плата робітників і прямі матеріальні витрати на виріб - 4*(N+1) = 4*(2+1) = 12 грн. і 3*(N+1)= 9 грн. відповідно. Ринкові дослідження показали, що очікуваний попит на продукцію протягом п'яти років складе 4000 штук (з ймовірністю 0,2), 4500 штук (з ймовірністю 0,5), 5000 штук (з ймовірністю 0,3).
Необхідно зробити оцінку ризикованості проекту за критерієм чистої сучасної вартості, якщо мінімальний прийнятий для компанії рівень доходності - 10 %.
Література
1. "Энциклопедический словарь Гранат" - М.:Экономика, 92
2. "Теория экономического развития" Шумпетер Й. - М.:Прогресс,1982
3. "Экономический образ мышления" Хизрич Р., Питерс М. - М.:Прогресс,1992
4. "Проблема риска в гражданском праве" В. Ойгензихт - М.:Экономика,1993
5. "Азбука предпринимательства" Райзберг Б.Г. - М.:Экономика,1995
6. "Финансовый рынок: расчет и риск" Первозванский А.А. и Первозванская Т.Н.

 
 

Цікаве

Загрузка...