WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Загальна характеристика оборотних коштів підприємства - Курсова робота

Загальна характеристика оборотних коштів підприємства - Курсова робота

складають 3/4 собівартості промислової продукції. Зниження матеріалоємності виробу досягається різними шляхами, серед яких головними є впровадження нової техніки, технології, удосконалювання організації виробництва і праці.
4. Основна риса сучасного перехідного періоду - недостача у підприємств оборотних коштів. Прискорення оборотності оборотних коштів, що виміряється коефіцієнтом оборотності і тривалістю одного оберту в днях, досягається різними заходами на стадіях створення виробничих запасів, незавершеного виробництва і на стадії обігу.
Головною метою управління активами підприємства, у тому числі й оборотними коштами, є максимізація прибутку на вкладений капітал при забезпеченні стійкої і достатньої платоспроможності підприємства. Причому, ці задачі у певній мірі протистоять один одному. Так, для підвищення рентабельності грошові кошти повинні бути вкладені в різні оборотні і необоротні активи, із свідомо більш низкою, ніж гроші, ліквідністю. А для забезпечення стійкої платоспроможності в підприємства постійно повинна знаходитися на рахунку деяка сума коштів фактично вилучених з обігу для поточних платежів.
Важливою задачею в керуванні оборотними коштами є забезпечення оптимального співвідношення між платоспроможністю і рентабельністю шляхом підтримки відповідних розмірів і структури оборотних активів.
Слід також зазначити, що підприємство повинне підтримувати оптимальне співвідношення власних і позикових оборотних коштів, тому що від цього прямо залежить його фінансова стабільність і незалежність, можливість одержання нових кредитів.
У сучасних умовах украй важливо правильно визначати потреба в оборотних коштах. Оборотні кошти підприємства повинні бути розподілені по всіх стадіях кругообігу у відповідній формі й у мінімальному, але достатньому обсязі. Наднормативні запаси відволікають з обігу грошові кошти, свідчать про недоліки матеріально-технічного забезпечення, неритмічності процесів виробництва і реалізації продукції. Усе це приводить до омертвіння ресурсів, їхньому неефективному використанню.
Як відомо, критерієм ефективності керування оборотними коштами служить фактор часу. Чим довше оборотні кошти перебувають в одній і тій же формі (грошовій або товарній), тим за інших рівних умов нижче ефективність їхнього використання, і навпаки.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1 ЗУ Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій"- internet www.rada.gov.ua
2 МІНФІН УКРАЇНИ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс"- internet www.rada.gov.ua
3 В.П. Грузинов, В.Д.Грибов.М. "Экономика предприятия"- "ЮНИТИ", 1997г.- 310 с.
4 Економічний словник-довідник / За ред. док.екон.наук, проф. С.В.Мочерного. - К.: Феміна, 1995. - 368 с.
5 В.М. Семёнов. "Экономика предприятия" В.М. М. .: Филинъ, 1997. - 272 с.
6 Бригхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: "Молодь", 1997.-323с.
7 Золоторев А.И. Эфективное использование оборотных средств. - Экономика Украины, 1998.280 c.
8 Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.
9 Кондратьев О.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники. - Фінанси України, № 11, 1996.-245 с.
10 Экономика и статистика фирм. Адамов В.Е., Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А.- М.: Финансы и статистика, 1996.415 c.
11 Проф. В.М.Попов. Финансовый бизнес-план: Учеб.пособие /- М.: Финансы и статистика, 2000. 250 с.
12 Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е.М.Куприянова. Экономика предприятия /- М.: "Банки и биржи", "ЮНИТИ", 1998.278 c.
13 Под ред. Проф. О.И.Волкова. Экономика предприятия / - М.: ИНФРА-М, 2000. 312 с.
14 Кубай Н.Є. Теорія життєвого циклу фірми: стиль і стратегія управління. // Анатомія малого бізнесу / Під ред. С.К. Реверчука. - анал.-інформ. посібник. - Львів: "Діалог", 1996. - С. 300.
ДОДАТКИ
Додаток А
Розрахунок загальної потреби в оборотних коштах
Приклад АТ "Фармація"
Розрахунок виробляється на основі прогнозу обсягу виробництва і продажів з використанням даних про плановану оборотність поточних активів
Для приклада приведемо розрахунок потреби в оборотних коштах на квартал, необхідних підприємству для виробництва пеніциліну.
Прогноз обсягу продажів на квартал 33 997 500 тис. руб.
Період обороту в попередньому кварталі 67,7 днів
Коефіцієнт оборотності 1,33 рази в квартал
Таб. 1
Розрахункова величина необхідних оборотних коштів дорівнює 33 997 500/1,33 = 25 562 030 тис. руб.
Облік оборотних коштів, що маються на підприємстві
Приклад АТ "Фармація"
Планові дані Липень Август Вересень Разом за III квартал
Реалізація, тис. фл. 12 547 13 700 13 750 39 997
Ціна, тис. руб./ тис. фл. 850 850 850
Реалізація, тис. руб. 10665000 11645000 11687500 33997500
Витрати, тис. Руб. 11933944 10727123 10800496 33461563
Рентабельність продажів, % -11.9 7.9 7.6 1.6
Таб. 2
Рис. 1
Дані фінансових служб показують, що підприємство має недолік у власних оборотних коштах для реалізації планової програми виробництва пеніциліну; причому збільшити кредиторську заборгованість підприємство не може.
За наближеними оцінками, АТ "Фармація" зможе направляти на виробництво пеніциліну в III кварталі приблизно 3 млрд. руб. щомісяця за рахунок погашення виниклої раніше дебіторської заборгованості й існуючих запасів товарно-матеріальних цінностей.
Щоб оцінити обсяг засобів, що будуть надходити від продажу пеніциліну в ході реалізації планової програми, необхідно зробити прогноз усіх надходжень, у тому числі, потоку коштів.
Грошовий потік і дефіцит оборотних коштів.
Потік коштів визначається як різниця між надходженням засобів у грошовій формі і виплат, які необхідно здійснити в грошовій формі (заробітна плата і відрахування в позабюджетні фонди, сплата податків і оплата частини товарно-матеріальних цінностей)
Потік грошовихкоштів по месяцам и нарастающим итогом за квартал
У перший місяць реалізації виробничої програми дефіцит засобів складає понад 3 млрд. руб. В інші місяці кварталу підприємство вже здатне покривати свої потреби в засобах
Помітимо, що при низької рентабельності (1,6%) і перевищенні витрат над надходженнями АТ "Фармація" усе-таки нарахує прибуток за квартал у розмірі 370,1 млн. руб., але буде мати негативний грошовий потік понад 1 млрд. Руб.
Розрахунок потреби в оборотних коштах, прибутку і грошового потоку для нового плану
Прогноз обсягу реалізації на квартал 42 230 000 тис. руб.
Період обороту в попередньому кварталі 60 днів
Коефіцієнт оборотності 1,5 рази в квартал
Таб.3
Розрахункова величина необхідних оборотних коштів 42 230 000/ 1,5 = 28 153 333 тис. руб.
У перший місяць підприємству потрібний кредит у 1,5 млрд. руб., оскільки додатково воно може залучити 3 млрд. руб. власних засобів.

 
 

Цікаве

Загрузка...