WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Лізингові операції в спектрі послуг кредитно-фінансових інститутів - Курсова робота

Лізингові операції в спектрі послуг кредитно-фінансових інститутів - Курсова робота

умовами за 4 роки ( 8 платежів ) відшкодовується вартість лізингового майна на загальну суму 240 * 8 = 1 920 од.
Залишкова вартість цього майна становить 2 400 - 1 920 = 480 од. Розрахунок лізингових платежів при равномірній передплаті залишкової вартості майна наведено в табл.6
Таблиця 6
Гарафік сплати лізингових платежів у разі
авансування викупу об'єкта лізингу за залишковою вартістю
Номер платежу Залишкова вартість майна, гривень Відшкодування вартості майна, гривень Авансування викупу об'єкта лізингу, гривень Лізинговий процент, гривень Лізинговий платіж, гривень
1 2 400 240 60 240 540
2 2 100 240 60 210 510
3 1 800 240 60 180 480
4 1 500 240 60 150 450
5 1 200 240 60 120 420
6 900 240 60 90 390
7 600 240 60 60 360
8 300 240 60 30 330
Разом... 0 1 920 480 1 080 3 480
Згідно з даними таблиці сума лізингових платежів становить 3 480 од., в той час як за стандартним варіантом (див. табл. 1) загальна сума платежів та викупу майна по залишковій вартості дорівнює
3 168 + 480 = 3 648 од., тобто на 168 од. більше.
Отже, поступове відшкодування залишкової вартості (вартості викупу) лізингового майна протягом дії договору лізингу є економічно ефективним.
Таким чином, ми розглянули основні варіанти розрахунку лізингових платежів. Отримані результати слід скорегувати на суми додатковиих витрат лізингодавця, передбачених договором лізингу.
Велика різноманітність видів і форм лізингових платежів забезпечує сторонам лізингової угоди можливість вибору найбільш прийнятного варіанта.
Однак українські лізингодавці та лізингоодержувачі такої можливості не мають. У проекті Закону "Про лізинг" (п.2 ст.16) передбачалося обов'язкове відшкодування в лізинговому платежі "частини вартості об'єкта лізингу, що амортизується, але не більш як 1/4 його вартості у кожному платежі". Це визначення забезпечувало свободу вибору способу відшкодування.
Але у прийнятому Законі цей пункт отримав нову редакцію, згідно з якою в кожному платежі відшкодовується частина вартості об'єкта лізингу, що амортизується за строк, за який вноситься лізинговий платіж.
Легко переконатися, що з усіх наведених варіантів розрахунку лізингових платежів умовам Закону відповідає лише перший стандартний варіант. Адже всі інші варіанти передбачали відшкодування вартості в інших розмірах.
Так, у разі відстрочки платежу протягом обумовленого договором терміну платежі, а отже і відшкодування вартості майна, взагалі не здійснюються і протягом наступного періоду відшкодування відбувається в розмірах, що не перевищують нараховану амортизацію (див. табл. 4, де були відстрочені платежі першого року).
У випадку авансових платежів, навпаки відбувається в розмірах, менших за нараховану амортизацію (див. табл. 5).
Законодавство України передбачає лише один жорсткий спосіб нарахування прискореної амортизації, не придатний для переважної більшості договорів лізингу. Тому прискорене відшкодування вартості майна за погодженням сторін фактично блаковано. Так неможливим є наведений вище (див. табл. 6) варіант з прискореним , відшкодуванням вартості майна протягом першого року.
Таким чином, згідно з чинним законодавством легітимним залишається лише один варіант розрахунку лізингових платежів, який передбачає відшкодування вартості лізингового майна у розмірі амортизаційних відрахувань. Внаслідок цього лізинг втрачає одну з найпривабливіших своїх особливостей.
Тому до нагальних заходів щодо удосконалення правового регулювання лізингу слід віднести внесення часткових змін до п. 2 ст. 16 Закону України "Про лізинг" з метою забезпечення гнучкості лізингових платежів.
IV. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ КОМІСІЙНИХ ВИПЛАТ
1. Розмір амортизаційних відрахувань, які отримує лізингодавець розраховується по формулі:
А= С * На / 100% * Т,
де
А -- амортизаційні відрахування;
С -- балансова вартість обладнання;
На -- норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення;
Т -- період чинності лізингової угоди.
2. Розрахунок величини плати за користування кредитними ресурсами:
Пкр= Кр * Скр / 100%,
де
Пкр -- плата за користування кредитними ресурсами;
Кр -- кредитні ресурси, що залучаються для проведення лізингової операції;
Скр -- ставка за користування кредитними ресурсами.
Кр= [ (Сн+Ск) / 2 ],
де
Сн -- вартість обладнання на початок року;
Ск -- вартість обладнання на кінець року;
Т -- кількість років, на яку укладається лізингова угода.
3. Розрахунок розміру комісійних виплат:
Пком=Кр * Ском / 100%,
де
Пком -- плата по комісії;
Ском -- ставка комісійних виплат.
4. Розрахунок розміру додаткових послуг лізингодавця:
Пу=Рком+Ру+Рр+Рдр,
де
Пу -- плата за послуги лізингодавця;
Ру -- видатки на оплату послуг (юридичні консультації, по експлуатації обладнання і т.д.);
Рком -- відряджувальні видатки робітників лізингодавця;
Рр -- видатки на рекламу;
Рдр -- інші вигляди видатків на оплату послуг лізингодавцю.
5. Розрахунок загальної суми виплат лізингодавцю по лізинговій угоді:
ЛП=А+Пкр+Пком+Пу,
де
ЛП -- загальна сума лізингових платежів.
А -- амортизаційні відрахування;
6. Розрахунок періодичних внесків по лізинговій угоді:
а) при щорічній виплаті внесків:
ЛВ=ЛП / Т,
де ЛВ -- один лізинговий внесок;
б) при щоквартальної виплати внесків:
(ЛВ / Т / 4) * ЛВ=ЛП / Т / 4;
в) при щомісячній виплаті внесків:
ЛВ=ЛП / Т / 12.
Розглянемо розрахунок лізингових платежів на прикладі. Вартість обладнання, що здається в лізинг -- 550 тис.гривень. Термін лізингу -- чотири року. Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення обладнання -- 10% річних. Процентна ставка по кредиту, що залучається для здійснення лізингової угоди -- 10% річних. Погоджений відсотоккомісії по лізингу -- 4% річних. В лізинговій угоді передбачається, що капітальний ремонт обладнання, його технічне обслуговування здійснюється лізингоотримувачем. Лизингоотримувач виявляє користувача ряд означених в угоді додаткових послуг:
- відряджувальні видатки робітників лізингодавця -- 0.16тис.гривень.;
- видатки на надання юридичних консультацій з питань укладення лізингової угоди -- 0.15 тис. гривень.;
- видатки лізингодавця на консультації по експлуатації обладнання, включаючи організацію спробних іспитів -- 0.35тис.гривень.
Таблиця 7
Розрахунок средньорічної вартості обладнання (в тис.грив.)
Рік Вартість обладнання Амортизаційні відрахування Вартість обладнання на кінець року Середньорічна вартість обладнання
1-й 550 55 495 552,
2-й 495 55 440 467,5
3-й 440 55 385 412,5
Всього 1760
Таблиця 8
Розрахунок загального розміру лізингового платіжа (тис.грив.)
Рік
Плата за користування кредитними ресурсами Плата по комісії Плата за послуги лізенгодавця Загальна сума лізингових платежів
1-й 55 52,25 20,9 0,14 128,29
2-й 55 47,65 18,7 0.14 120,59
3-й 55 41,25 16,5 0,14 112,89
4-й 55 35,75 14,3 0,14 105,19
Всього 466,96
V. ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЛІЗИНГ" ТА РОЗВИТОК ЛІЗИНГУ НА УКРАЇНІ

 
 

Цікаве

Загрузка...