WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Лізингові операції в спектрі послуг кредитно-фінансових інститутів - Курсова робота

Лізингові операції в спектрі послуг кредитно-фінансових інститутів - Курсова робота

науково-практичний семінар, на який будуть запрошені провідні фахівці асоціації "Євролізинг". Окрім того, є попередня домовленість з Асоціацією комерційних банків України про проведення спеціального семінару для бухгалтерів з проблем лізингу.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ ЛІЗИНГОВИХ ІНСТИТУТІВ
У сфері лізингу комерційні банки зштовхуються з безліччю проблем. Їх буде легше вирішити, якщо спиратися на досвід зарубіжних країн. Так як в нинішній час між Україною і Німеччиною склались тісні економічні зв'язки, і буде корисно розглянути як в Німеччині здійснюють даний вигляд послуг.
Законодавство в Німеччині не містить поняття "лізинг", що підходило б для всіх існуючих форм здачі в оренду інвистиційних або споживчих товарів тривалого користування.
В спеціальній літературі і договірній практиці під лізингом розуміється угода, при якій одна сторона (лізингодавець) зобов'язується в рамках своєї діяльності надати іншій стороні (лізингоотримувачу) рухоме або нерухоме майно -- предмет лізингу -- разом з ризиком, зв'язаним з правом відповідальності, на певний період за погоджену орендну плату.
В Німеччині лізинг почав широко застосовуватися на початку 60-х років, і в нинішній час лізингові угоди набули значних масштабів. Це відображається не тільки в їх постійному обсязі, що збільшується, і використанні цієї форми численними галузями, але і втягненні в оборот все більш широкого кола інвестиційних об'єктів.
Укладаючи лізингові угоди, підприємство може забезпечити собі значну економію засобів, що були б потрібні для придбання власності, і тим не менше одержують в своє розпорядження на тривалий період наобхідне обладнання. Лізинг відповідає вимогам прискорення обертання капіталу в зв'язку з скороченням термінів морального старіння обладнання в умовах бурхливого науково-технічного прогресу. Крім того, його розподіл викликаний диспропорціями між потребами в капиталовкладеннях і можливостями їх фінансування, що посилюються по мірі технічного ускладнення і подорожчання машин, обладнання і т.д.
В Німеччині діють понад 700 лізингових товариств, з яких 2/3 є товариствами з обмеженою відповідальністю, біля 20% припадає на товариства з обмеженою відповідальністю і участю коммандистів і 5% на чисто командитні товариства.
Розподіл обов'язків між лізингодавцем і лізингоотримувачем визначається договором, що закріплює основу їхніх відносин.
Розрізняють договори з повною амортизацією вартості предмету лізингової угоди і з частковою.
У договорах з повною амортизацією лізингові платежі, що здійснює орендар в період основного часу оренди, покривають видатки лізингового товариства, пов'язані з придбанням або виробництвом товару, відсотки за користування предметом лізингової угоди і всі інші побічні видатки.
По договорам з частковою амортизацією орендар відповідає лише за непокриті видатки, оскільки лізингове товариство не може досягнути їхнє покриття по закінченні погодженого часу оренди шляхом подальшого використання предмету лізингової угоди (наприклад, нової здачі в оренду або продажу).
В залежності від терміну дії лізингового договору (в Німеччині) розрізняють:
" фінансовий лізинг, коли інвестиційні товари купуються на вимогу орендара і здаються в довгострокову оренду. По закінченню терміну дії договору орендар має право купівлі товару;
" оперативний лізинг, коли інвестиційні товари купуються або виготовляються лізинговим суспільством у відповідності з наявним на ринку попитом і передаються в короткострокову оренду.
В залежності від власника об'єкту лізинг поділяється на: зворотній лізинг і лізинг виробника. Під формою зворотнього лізингу розуміють здачу в оренду товару, придбаного лізинговим товариством у підприємства, що виготовив його або що володіє їм і не переданого йому в оренду. Такий вид лізингу застосовується в випадку, коли підприємству необхідно терміново отримати додаткові засоби.
Як правило, продавці, а пізніше орендарі зберігають за собою право опціону, щоб мати можливість викупити объкт оренди.
Лізинг виробника в Німеччині здійснюється виробником товарів і має, як правило, довгостроковий характер, оскільки лише здача в оренду на тривалий термін забезпечує постійний прибуток від об'єкту оренди. Короткостроковий лізинг фірми-виробники використовують тоді, коли необхідно негайно покрити потребу в засобах або ж вийти на ринок з новим товаром.
Існує також лізинг фінансування або лізинг купівлі. При цьому лізингове товариство купує у виробника товарів вимогу, що випливає з договору оренди, укладеного ним зі своїм клієнтом. Виробник у правовому відношенні залишається арендодавцем, однак орендна плата надходить лізинговому товариству.
В залежності від об'єкту оренди лізинг поділяється на три великі групи:
- лізинг рухомого майна;
- лізинг нерухомого майна;
- лізинг споживчих товарів.
В договорі лізингу рухомого майна предметом угоди є обладнання підприємств, окремі автомобілі або повний автотранспортний парк, в якому не менше 20 автомашин, особливо обговорюється право орендаря на обмін предмету лізингової угоди по закінченні встановленого терміну оренди на новий,більш досконалий.
Змістом договору лізингу нерухомого майна є передача в оренду комплектного виробничого обладнання і оснащення підприємства, включаючи земельні ділянки, будинки і споруди. По договору на лізингове товариство, як правило, покладається контроль і догляд за технічним оснащенням зданих в оренду обєктів, термін оренди земельних дільниць і будинків складає 20-30 років, а заводського обладнання -- 8-12 років (в залежності від встановлених законом термінів амортизації).
В лізингу укладають наступні види договорів:
" лізинговий договір без опціону по якому не передбачаються які-небудь домовленості на період після закінчення основного часу оренди;
" лізинговий договір з правом продовження по якому орендарю надається можливість продовжити чинність договору в односторонньому порядку. Розмір орендної плати в цьому випадку зменшується проти тієї, що стягувались протягом основного часу;
" лізинговий договір з правом купівлі предмету оренди після закінчення терміну оренди;
" лізинговий договір з автоматичним переходом права власності;
" лізинговий договір з правом дострокового розповсюдження (застосовується при оренді конторского обладнання);
" договір з участю в прибутку від продажу.
При встановленні орендної плати для лізингу характерно те, що вона визначається в твердому розмірі на весь термін користування об'єктом. В наслідок цього зростає відповідальність за вірний облік всіх обставин, що можуть виявити вплив на її розмір перед укладенням договору.
Вартість лізингу включає в себе:
- відсотки за капітал, що інвестувався;
- суми аммортизаційних відрахувань;
- премії за ризик;
- винагороди за надані послуги, податки;
- частку прибутку лізингового товариства.
Ця вартість, як правило, перевищує першопочаткову вартість об'єкту оренди. В залежності від терміну дії договору вона складає 125-155% початкової вартості об'єкту.
При лізинговій угоді з

 
 

Цікаве

Загрузка...