WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формування фінансових коштів підприємства - Курсова робота

Формування фінансових коштів підприємства - Курсова робота

що входять у реалізовану продукцію, і ін. Але в нашому випадку цей коефіцієнт за 2 року практично не змінився і склав 0,16 у 1997 році і 0,14 у 1998 році. Це свідчить про те, що продукція заводу користується постійним попитом, що цілком зрозуміло, тому що продукція хлібної промисловості є "товаром першочергової необхідності".
3.3.Розрахункові таблиці
Табл.№7
Розрахункова таблиця за 1997 рік
№ Назва коефіцієнту Позначення Розрахунок Результат
1 2 3 4 5
1 Коефіцієнт фінансової стійкості Кс 4597,0/810,7 5,67
2 Коефіцієнт самофінансування Ксф (645,3+62,2)/810,7 0,87
3 Коефіцієнт стійкості процесу самофінансування К (645,3+62,2)/4597,0 0,15
Продовження таблиці №7
4 Рентабельність процесу самофінансування Р (62,2+3407,3)/4597,0 0,75
5 Коефіцієнт незалежності Кн 4597,0/5407,7*100% 0,85
6 Коефіцієнт інвестування (власних джерел) Кі 4597,0/4174,7*100% 1,10
7 Коефіцієнт маневреності Км 789,7/4597,0*100% 0,17
8 Рентабельність активів Р(активів) 3407,3/5407,7*100% 0,63
9 Рентабельність поточних активів Р(пот.акт.) 3407,3/4174,7*100% 0,82
10 Рентабельність власного капіталу Р(вл.кап.) 3407,3/4597,0*100% 0,74
11 Рентабельність реалізованої продукції Р(р.прод.) 3407,3/21578,7*100% 0,16
Табл.№8
Розрахункова таблиця за 1998 рік
№ Назва коефіцієнту Позначення Розрахунок Результат
1 2 3 4 5
1 Коефіцієнт фінансової стійкості Кс 4110,3/670,8 6,13
2 Коефіцієнт самофінансування Ксф (827,8+101,3)/670,8 1,39
3 Коефіцієнт стійкості процесу самофінансування К (827,8+101,3)/4110,3 0,23
4 Рентабельність процесу самофінансування Р (101,3+3614,2)/4110,3 0,90
5 Коефіцієнт незалежності Кн 4110,3/4781,1*100% 0,86
Продовження таблиці №8
6 Коефіцієнт інвестування (власних джерел) Кі 4110,3/3779,5*100% 1,09
7 Коефіцієнтманевреності Км 575,0/4110,3*100% 0,14
8 Рентабельність активів Р(активів) 3614,2/4781,1*100% 0,76
9 Рентабельність поточних активів Р(пот.акт.) 3614,2/3779,5*100% 0,96
10 Рентабельність власного капіталу Р(вл.кап.) 3614,2/4110,3*100% 0,88
11 Рентабельність реалізованої продукції Р(р.прод.) 3614,2/25149,5*100% 0,14
Висновок
Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їхня специфіка виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різноманітних видів прибутків і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.
Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу і використання прибутків на підприємствах різноманітних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.
В ході курсової роботи ми розглянули більш детально джерела формування фінансових ресурсів підприємства та їх використання на прикладі київського дослідного хлібозавода. Підводячи підсумок всьому написаному можна зробити такі висновки про фінансово-економічну діяльність підприємства: кінцевий фінансовий результат залежить від багатьох чинників і показників, деякі з них впливають на фінансові надходження негативно, а деякі позитивно.
Так, незважаючи на досить великий приріст виторгу від реалізаціх продукції прибуток збільшився на менш значну величину. Це пояснюється перш за все не внутрішніми, а зовнішними причинами, насамперед системою оподаткування. Хоча не дивлячись на це дослідний хлібозавод знаходиться на п"ятому місці в місті Києві за величиною отриманого прибутку серед всіх хлібозаводів, а їх, як відомо дванадцять. Що стосується загальних показників роботи заводу, то вони більш-менш сталі: не відбувається плинність кадрів, не зменшується потужність виробництва, поліпшується соціальний добробут працюючих і т.д. Проаналізувавши процес надходження і використання фінансових ресурсів, ми прийшли до висновку про те що підприємство не прибігає до використання позикових коштів, не отримає ні яких дотацій з боку держави, а єдиним короткостроковим пасивом має кредиторську заборгованість. Джерелами фінансових коштів залишаються лише прибуток від реалізації продукції та амортизаційні відрахування. Ці ж джерела використовуються підприємством і для фінансування розширеного відтворення, капітальних вкладень, фондів нагромадження і споживання. Отже можна зробити висновок, що підприємство існує і розвивається виключно за власні кошти. Проте не дивлячись на досить сприятливий стан хлібозаводу він аж ніяк не захищений від всілякого роду проблем, які можуть виникнути в будь-який момент, а для цього потрібно розроблювати і впроваджувати ряд запобігаючих цілей.
Правлінню хлібозаводу, на мою думку, можна запропонувати такі шляхи по удосконаленню господарської діяльності:
1) Використання стратегії гнучкого реагування на зміну попиту і пропозиції на ринку хлібобулочної продукції, тобто своєчасне збільшення або оновлення асортименту продукції;
2) Покращення смакових характеристик продукції та впровадження технологій, які продовжують термін зберігання продукції. Насамперед це стосується пакування хліба в поліетиленову плівку;
3) Розробка системи швидкого збуту продукції, яка дозволить швидко отримувати "живі" гроші та одразу використати їх на розширене відтворення та розробку нових технологій;
4) Своєчасна заміна старого та зношеного устаткування;
Запропоновані шляхи, на мою думку, змогли б дещо змінити фінансовий стан дослідного хлібозаводу та збільшити обсяг фінансових надходжень, проте це вже не так і легко, оскільки на це потрібен час і знову ж такі досить значні кошти.
Використана література:
Закон України "Про підприємство" від 25 листопада 1998 року.
Баланси и додатки до балансів за 1997 і 1998 роки.
Звіти про фінансові результати за 1997 і 1998 роки.
Балабанов И.Т. "Основи финансового менеджмента"// Москва 1994р.,с.381 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. "Методика финансового анализа"// Москва "Инфра-М" - 1995 г., с.343
Нікбахт Е. Гроппеллі А. "Фінанси"// Київ "Основи" - 1992 р., с.382
Колчина Н.В. "Финансы предприятия"// Москва "Финансы" - 1998 г., с.415
Коробов В.А. "Финансы предприятия"// Москва "Инфра" - 1997 г., с.321
Обухов Н.П. "Кредитный рынок и денежная политика"// Москва "Финансы" - 1995 г., с.21
Заїнчковський А.О. "Економіка підприємств харчової промисловості"// Київ "Урожай" - 1998 р., с.271
Климко Г.Н. "Основи економічної теорії"// Київ "Знання" - 1997 р., с.742
Кэмпбелл Р. Макконнелл Стэнли Л. Брю "Экономикс" т.2 // Москва "Республика" - 1995 г., с.400

 
 

Цікаве

Загрузка...