WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Доходи державного бюджету України - Курсова робота

Доходи державного бюджету України - Курсова робота

державок позиках і кредитах;
- дивідендів, одержаних від акцій та інших цінних паперів, ще належать державі в акціонерних господарських товариствах, створених за участю підприємств загальнодержавної власності;
- збір за спеціальне використання природних ресурсів;
- інших доходів, встановлених законодавством України і віднесених до доходів Державного бюджету України.
Податки можна класифікувати іще за такими ознаками:
1. За формою оподаткування:
а) Прямі податки - податки, що встановлюються безпосередньо на платника і залежать від величини об'єкта оподаткування (доход, вартість майна);
- особові прямі податки;
- реальні прямі податки.
б) Непрямі податки - податки, що встановлюються в ціні реалізації продукції, є надбавкою до ціни виробника і тут немає безпосереднього зв'язку між реальним платником податку і державою. Зв'язок між реальним платником податку (споживачем) і державою опосередковується через об'єкт оподаткування. Розмір непрямих податків для окремих платників не залежить від величини його доходу;
- акцизи (універсальні (ПДВ) і специфічні);
- мито;
2. За економічним змістом об'єкта оподаткування:
а) податки на доходи;
б) податки на майно;
в) податки на споживання.
3. За рівнем державних структур, які їх встановлюють:
а) Загально-державні податки.
Загально-державні податки встановлюють вищі органи влади; їх стягнення є обов'язковим на всій території України, незалежно від того до якого бюджету (державного чи місцевого) ці податки зараховуються. Ставки загально-державних податків встановлюються єдині для всіх платників. В Україні нараховується 19 основних податків.
б) Місцеві податки і збори.
Місцеві податки можуть встановлюватися виключно місцевими органами без будь-яких обмежень з боку центральної влади. Нараховується 2 місцевих податки і 14 місцевих зборів.
4. За способом стягнення:
а) Окладні.
Окладні податки передбачають встановлення спочатку ставок, а потім встановлення розміру податку для кожного платника окремо.
б) Розкладні.
Розкладні податки спочатку встановлюються в загальній сумі, відповідно до потреб держави в доходах, а потім цю суму розкладають на окремі частини по територіальних одиницях і між платниками.
5. За джерелом сплати податків:
а) Податки, що включаються до ціни реалізації, зверх ціни виробника, джерело їх сплати - виручка підприємства.
б) Податки і збори, що включаються до собівартості продукції, джерелом сплати є виручка.
в) Податки, джерелом сплати яких є прибуток.
г) Податки, джерелом сплати яких виступає заробітна плата працівників (прибутковий податок, відрахування до доходів із заробітної плати).
Таблиця 1.
"Характеристика непрямих податків."
Непрямі податки Характеристика
Недоліки Переваги
Податок на додану вартість 1. Регресивність щодо малозабезпечених громадян. 2. Складність механізму справляння. 3. Встановлюється на всю вартість товарів, а не на додану вартість. 1. Визначає реальну вартість кожного товару. 2. Розширено базу оподаткування. 3. Стабільність надходження в бюджет. 4. Вирішує проблему каскадного ефекту.
Акцизний збір 1. Об'єктом оподаткування є повна вартість товару. 2. Основним платником є споживач підакцизних товарів (сплачується одноразово). 3. Вплив циклічності виробництва. 4. Незначна питома вага в доходах бюджету. 1. Менший вплив на рівень цін (перелік товарів обмежений). 2. Оподатковуються товари не першої необхідності. 3. Нижча регресивність податку. 4. Ставки диференційовані.
Мито 1. Особливості використання видів і пільг. 2. Вплив на рівень цін. 1. Регулює зовнішньоекономічну діяльність СПД. 2. Ставки диференційовані. 3. Виконує політичну роль.
За останні роки кількість непрямих податків в Україні збільшується і переважає над прямими, про що свідчить графік №1.
Таблиця №2
"Структура доходів Державного бюджету України у 1998 р."
Найменування доходів в %
Доходів:
всього, в т. ч. 100,0
податок на додану вартість 12,7
податок на прибуток підприємств 7,2
акцизний збір 2,4
прибутковий податок з громадян 4,8
збори та інші неподаткові доходи 2,8
рентна плата за нафту і газ 11,1
державне мито 1,0
надходження до позабюджетних фондів 38,3
внески до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи 7,5
інші податки і неподаткові внески 13,0
2.1.1. Податок на додану вартість
Податок на додану вартість (ПДВ) є непрямим податком і основним джерелом доходів державного бюджету. Сутність податку виражається в тому, що це є частина новоствореної вартості, яка сплачується до бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг.
Його платниками виступають як суб'єкти, так і не суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні та фізичні особи) за умови, коли у них обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) протягом будь-якого періоду з останніх 12-ти календарних місяців перевищував 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Платниками ПДВ є також особи, які ввозять (пересилають) товари на митну територію України, в тому числі фізичні особи - по підакцизних товарах, в обсягах вартістю понад 200 екю, та які здійснюють підприємницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти (крім фізичних осіб за умови сплати ринкового збору).
Відповідно до міжнародних норм справляння ПДВ та необхідності створення єдиної бази даних про платників податку останні проходять спеціальну реєстрацію у державній податковій інспекції з наступним отриманням свідоцтва про реєстрацію та індивідуального податкового номера платника. За цих умов платники отримують право на нарахування податку і складання податкової накладної при продажу товарів (робіт, послуг). Податкова накладна надається продавцем покупцю за умови їх реєстрації і є документом, який дає право:
- продавцю на визначення податкових зобов'язань (П3)
- покупцю на зменшення податкових зобов'язань звітного періоду на суму ПДВ, сплаченого у зв'язку з придбанням товарів, вартість яких відноситься до складу валових витрат (податковий кредит -77А).
Порядок визначення суми ПДВ. яка підлягає сплаті до бюджету зображена на схемі №1.
Об'єктом оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) є операції з:
- продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України, в тому числі з оплати вартості послуг за договорами (угодами, контрактами) оперативної оренди (лізингу) та передачі прав власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованості заставодавця;
Схема №1. "Схема визначення ПДВ"
- ввезення (пересилання) товарів на митну територію України, та отримання робіт, послуг, які надаються нерезидентами для їхвикористання чи споживання в межах України:
- вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України та надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за її межами.
До операцій, що не є об'єктом оподаткування, відносяться

 
 

Цікаве

Загрузка...