WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Доходи державного бюджету України - Курсова робота

Доходи державного бюджету України - Курсова робота

винятком відрахувань 30% до Державного інноваційного фонду, і використовують ці кошти лише за цільовим призначенням;
- збір який віднесено на валові витрати платника, але не перераховано в галузевий позабюджетний фонд, вилучається податковими органами до державного бюджету.
Перерахування збору до державного інноваційного фонду проводиться не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним.
Фінансові санкції за несплату збору не застосовуються, оскільки за цим збором не встановлено обов'язкове подання розрахунків податковим органам.
2.1.13. Гербовий збір.
З метою впорядкування правових угод та поповнення доходів бюджетів Указом Президента України відповідно до п.4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України запроваджено з 01 січня 1999 року справляння гербового збору.
Гербовий збір - це плата суб'єктів підприємницької діяльності, при оформленні договорів, векселів та установчих документів.
Необхідними умовами справляння гербового збору є наявність марки гербового збору та здійснення маркування документів. При цьому марка гербового збору це спеціальний знак, наявність якого підтверджує сплату гербового збору. Маркування - позначення . марками гербового збору оригіналів договорів, векселів та установчих документів суб'єктів підприємницької діяльності.
Платниками гербового збору є суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють маркування таких документів, як:
- договорів щодо продажу майна, виконання робіт, надання послуг сплати грошей тощо, а також договорів, якими вносять зміни на збільшення сум. зазначених договорів:
- установчі документи, якими визначається розмір статутне фонду, вкладів, а також документи, спрямовані на збільшення статутного фонду вкладу, векселі, які видаються відповідно до законодавства України. Гербовий збір не справляється з:
І) договорів, де однією з сторін з фізична особа (не СПД):
2) договорів, які пов'язані з використанням коштів бюджетів:
3) установчих документів СПД, де засновниками виступають органи виконавчої влади;
4) векселів, які видаються органами виконавчої влади.
Необхідно відзначити також, що маркування договорів здійснюється сторонами договору за письмовою угодою між ними. За її від сутності - стороною договору, яка здійснює оплату за цим договором. При бартерних операціях - сторонами договору рівними частками. У разі укладення договорів з нерезидентами за межами України маркуванню підлягають примірники оригіналів договорів резидентів.
Зазначимо, що маркування здійснюють:
o першого примірника векселя - векселедавець, а інших тотожних примірників, які видані на вимогу векселедержателя, - веселедержателем:
o установчих документів при державній реєстрації СПД - засновниками за їх письмовою угодою (при їх відсутності пропорційне до вкладу засновників);
o установчих документів при перереєстрації та державній реєстрації змін до них - відповідні СПД.
Платники здійснюють маркування документа таким чином, щоб на один його примірник наклеювалось не більше п'яти марок гербового збору.
Ставки гербового збору встановлюються в таких розмірах:
а) одна гривня, якщо грошова сума. яка підлягає сплаті за договором (визначена у векселі) - менше ніж 2 тис. гри.; дві гривні - відповідно від 2 тис. до 10 тис. гривень: 3 гривні - від 10 тис. до 20 тис. гривень;...: 20 гривень - від 1 млн. до 2 млн. гривень; 400 бивень - від 100 млн. гривень і більше;
б) 4 гривні, якщо сума статутного фонду (сума його збільшення) менша ніж 5 тис. гривень; 8 гривень - від 5 тис. до 10 тис. гривень;
в) 120 гривень - від 1 млн. до 5 млн. гривень, 800 гривень - від 50 млн. гривень і більше.
Сплата збору провадиться шляхом придбання його платниками в установах Ощадного банку України марок гербового збору за їх номінальною вартістю. Надання марок гербового збору платнику здійснюється не пізніше банківського дня, наступного за днем отримання банком коштів від платника.
Реалізовані марки поверненню не підлягають, у тому числі у разі х пошкодження.
Марки гербового збору виготовляються на замовлення Ощадного банку України за рахунок коштів Державного бюджету України і випускаються номіналом І; 2; 5; 10; 20: 50; 100: 200 та 400 гривень.
Внесені суми гербового збору юридичними особами відносяться на валові витрати виробництва та обігу.
Кошти, які отримані від справляння гербового збору, розподіляються в такому порядку:
- до Державного бюджету України 80 %:
- до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, міст Києва і Севастополя 20 %.
Перерахування коштів банком до бюджетів провадиться щодня. за вирахуванням витрат його на зберігання та реалізацію марок гербового збору в розмірі 2-х % отриманих коштів.
Установи Ощадного банку України у випадку прострочення терміну надання марок гербового збору виплачують платнику неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ.
Платники гербового збору щомісяця подають податковим органам розрахунок суми збору. Ощадний банк України щомісяця подає до Державної податкової адміністрації України звіт про кількість та номінальну вартість реалізованих та нереалізованих марок і гербового збору.
2.1.14. Надходження від збору на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування.
До 2000 року системою оподаткування акумулюються кошти на розвиток дорожнього господарства у формі сплати відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України шляхом відрахувань від доходів з експлуатації автомобільного транспорту коштів підприємствами і господарськими організаціями, зборів від продажу паливно-мастильних матеріалів та за проїзд автомобільними дорогами України. Такі відрахування введені з 1991 року Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України". Цим законом визначені такі джерела фінансування дорожнього господарства:
1. Відрахування коштів підприємствами і господарськими організаціями. Відраховують коштина дорожні роботи:
- промислові, транспортні, будівельні та інші підприємства та господарські організації в розмірі від 0,4 до 1,2 % обсягу виробництва, виконаних робіт;
- заготівельні, торговельні та постачальницько-збутові організації - від 0,03 до 0,06 % річного оборогу:
- фондові і товарні біржі, страхові організації, інвестиційні фонди та компанії, комерційні банки і підприємства, що займаються посередницькою діяльністю - від 0,4 до 1,2 % суми валової о доходу;
- підприємства енергетичного комплексу і колективні сільськогосподарські підприємства - від 0,4 до 1,2 % від обсягу реалізованої продукції.
Фактичний обсяг виробництва продукції, обороту встановлюється з урахування усіх видів діяльності підприємства. При цьому, в обсягах виробництва, реалізації, доходів не включаються податок на додану вартість та акцизний збір.
Конкретний розмір відрахувань визначається відповідно Верховною Радою АРК, обласними та Севастопольською міською радами.
Відрахування на дорожні

 
 

Цікаве

Загрузка...