WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Доходи державного бюджету України - Курсова робота

Доходи державного бюджету України - Курсова робота

діяльності встановлено єдиний норматив плати за кожну одиницю погашених (для нафти, газу, торфу, конденсату та гідромінеральних ресурсів - видобутих) балансових запасів корисних копалин у розмірі одного відсотка ціни реалізації одиниці видобутої мінеральної сировини без врахування податку на додану вартість.
Для підприємства вугільної промисловості до нормативу плати застосовується коригуючий коефіцієнт 0,5.
Для суб'єкта підприємницької діяльності, що має структурний підрозділ, який займається видобутком корисних копалин (шахта, кар'єр, рудник тощо) і передає їх для переробки у межах цього суб'єкта за собівартістю, при обчисленні плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин замість ціни береться собівартість у межах підрозділу (цеху), збільшена на коригуючий коефіцієнт 1,1.
Плата обчислюється щокварталу за наростаючим підсумком з початку року.
При видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення плата за спеціальне використання надр у розмірі 40 % перераховується до Державного бюджету і 60 % - до бюджету Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати платежу за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин здійснюється державними податковими інспекціями за місцем розташування родовища корисної копалини.
2.1.9. Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.
Цей збір встановлено Постановою Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення". Для ефективного управлінню коштами, одержаними від справляння збору, у цьому ж році створено Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.
Збір зараховується до складу доходів Державного бюджету України на спеціальний рахунок, що утворює Фонд. Згідно закону України від 1 січня 1999 збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється з боку громадян, тому платниками Фонду є громадяни України.
Об'єктом оподаткування є фактичні витрати платників збору на оплату праці осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником збору.
До витрат на оплату праці відносяться:
а) виплата основної і додаткової заробітної плати;
б) заохочувальні та компенсаційні витрати;
в) витрати на виплату авторських винагород та виплати за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру.
Ставка збору становить 5 % від об'єкта оподаткування. Сума збору визначається за формулою:
ЗЧФ = ФВОП х 5%: 100 де: ЗЧФ - збір до Чорнобильського Фонду; ФВОП - фактичні витрати на оплату праці.
2.1.10. Збір на обов'язкове соціальне страхування.
З метою соціального страхування громадян України справляється збір на обов'язкове соціальне страхування, в тому числі збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
Платниками збору, які виділено у чотири групи, є:
І) суб'єкти підприємницької діяльності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян і інші юридичні особи, а також фізичні особи (суб'єкти підприємницької діяльності), які використовують найману працю:
2) відділення, філії та інші відокремлені підрозділи (без статусу юридичної особи), які розташовані на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади:
3) фізичні особи (суб'єкти підприємницької діяльності), які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати. приватні нотаріуси:
4) фізичні особи, які працюють на умовах трудової о договору (контракту), виконують роботи згідно з цивільно-правовими договорами.
Об'єктами оподаткування збору на обов'язкове соціальне страхування є:
а) фактичні витрати на оплату праці працівників для платників 1-ої та 2-ої груп. До складу витрат включаються виплати: основної і додаткової заробітної плати: премії, заохочення, в тому числі в натуральній формі.
Поряд з цим, до цих витрат не відносяться витрати на оплату виконаних робіт згідно з цивільно-правовими договорами, виплату доходів у вигляді дивідендів, процентів, та інші витрати, які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій;
б) оподатковуваний доход (прибуток) - для платників третьої групи:
в) сукупний оподатковуваний доход - для платників четвертої групи.
Ставки збору визначені у таких розмірах:
- 5,5 % від фактичних витрат (в тому числі 1,5 % збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття):
- для платників першої і другої групи.
Для підприємств всеукраїнських організацій інвалідів збір визначається за ставкою 1% фактичних витрат па оплату праці і 5,5 %- для інших працівників цих підприємств. При цьому, збір визначений для інвалідів зараховується до фонду соціальної о захисту інвалідів.
Для платників третьої і четвертої груп збір на соціальне страхування на випадок безробіття .встановлено у розмірі 0,5 % від об'єкта оподаткування.
Збір на обов'язкове соціальне страхування платники сплачують на окремий рахунок Державного бюджету України при одержанні коштів на оплату праці в установах банків.
Фізичні особи (СПД), які не використовують працю найманих працівників, адвокати, приватні нотаріуси сплачують збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття щоквартально з фактичного одержаного доходу (прибутку) за звітний квартал не пізніше 20-го числа місяця, наступної о за звітним кварталом.
Одночасно з придбанням патенту сплачується збір від підприємницької діяльності за фіксованими розмірами прибуткового податку з громадян.
2.1.11. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.
З метою виконання Закону України "Про пенсійне забезпечення" у 1991 році було створено Пенсійний фонд України, як самостійний фінансовий інститут. Кошти фонду не включаються до Державного бюджету України і не можуть бути використані на інші цілі. крім виплати пенсій і допомог.
Фінансування витрат наутримання органів Пенсійного фонду України та його апарату визначається кошторисом, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Тимчасово вільні кошти при відсутності заборгованості по виплатах пенсій можуть бути використані Пенсійним фондом України виключно на придбання державних цінних паперів.
Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування як і об'єкти оподаткування є ідентичними і розглянуті при визначенні розміру збору на обов'язкове соціальне страхування.
Поряд з цим, платники збору 1-ої,2-ої і 3-ої груп зобов'язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України. Комерційні банки, при відкритті банківських рахунків, зобов'язані вимагати інформацію від цих платників щодо реєстрації.
Доходи Пенсійного фонду України формуються за рахунок коштів платників. Ставки збору встановлені у таких розмірах:
- для платників

 
 

Цікаве

Загрузка...